Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • PETŐCZOVÁ, Janka. Migrácia hudobníkov ako pozitívny kultúrny faktor v starších dejinách Spiša. In Z minulosti Spiša: : Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, XXX. ročník : Venované pamiatke Mgr. Petra Zmátla, PhD. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2022, s. 67-86. ISBN 978-80-971553-9-1. Typ: AEDA
  • STUDENIČOVÁ, Hana. Testamente und Nachlassverzeichnisse als wertvolle Belege für Erforschung der städtischen Musikkultur in der frühen Neuzeit (an Beispielen von Brünn, Znaim und Olmütz) [Testaments and Inventories of Estates as an Important Document for the Study of Urban Musical Culture in the Early Modern Period (with the Examples of Brno, Znojmo and Olomouc)]. In Musicologica Olomucensia, 2022, vol. 34, no. 2, p. 71-87. ISSN 1212-1193. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/mo.2022.010 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Typ: ADEB
  • ŠČEPÁN, Michal. Musical associations and their place in the musical life of Bratislava in the 19th century. In Music societies in the long 19th century: between amateur and professional culture. Editor: Jernej Weiss; recenzenti: Igor Grdina, Leon Stefanija. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2023, s. 115-124. ISBN 978-961-293-217-6. Dostupné na: https://doi.org/10.26493/978-961-293-217-6.115-124 (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku) Typ: AFC
  • ŠČEPÁN, Michal. Censorship Practices in Music during the Totalitarian Regime in Slovakia. In Music and Censorship in the 20th and 21st Centuries: Historical, Political and Social Context : Internationale virtual conference, 10-12 February 2023. - Lucca : Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, 2023, p. 17. Typ: GII
  • URBANCOVÁ, Hana. Multilingual Songbooks in Slovakia in the 19th Century. In Traditiones, 2022, vol. 51, no. 2, p. 27-42. (2021: 0.260 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0352-0447. Dostupné na: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510201 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Typ: ADEB
    Citácie:
    [3.1] KLOBČAR, Marija. Večjezičnost v folklori: O raziskovanju medjezikovnih pesemskih prepletanj (skoraj) stoletje po glonarjevem pozivu. In Traditiones, 2022, vol. 51, no. 2, p. 24. ISSN 0352-0447. Dostupné na: https://doi.org/ 10.3986/Traditio2022510200
  • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. RILM, CEJSH, CEEOL. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594 Typ: FAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus