Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
34/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
31. 5. 2023 233,80
26/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
5. 4. 2023 78,40
25/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
5. 4. 2023 92,40
7/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
25. 1. 2023 112,00
1/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 1. 2023 42,00
40/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 7. 2023 21,55
14/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
9. 3. 2023 57,58
11/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
27. 2. 2023 14,47
2/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
13. 1. 2023 159,34
9/2023 Predplatné časopisu Národopisná revue r. 2023  
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672, 696 62 Strážnice, ČR
IČO: 00094927
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
7. 2. 2023 0,00
10/2023 preklad vedeckej štúdie do nemeckého jazyka  
Peter Zigman
Siechernstr. 32, Weiden/Opf. 92637, Nemecko
IČO: 61258479736
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
8. 2. 2023 154,00
3/2023 preklad vedeckej štúdie do nemeckého jazyka  
Peter Zigman
Siechernstr. 32, Weiden/Opf. 92637, Nemecko
IČO: 61258479736
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
13. 1. 2023 154,00
21/2023 USB token pre prístup do Štátnej pokladnice  
PosAm, s.r.o.
Bajskalská 28, 821 09 Bratislava
IČO: 31365078
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
23. 3. 2023 98,40
53/2023 Tlač publikácie Eva Veselovská :Ženy v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku  
PRINT GROUP Sp. z o.o.
ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, Poľsko
IČO: PL8522520116
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 364,51
17/2023 Kancelársky nábytok  
Rstudio, s.r.o.
Orechová 2053/17, 927 01 Šaľa
IČO: 36283371
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 3. 2023 1 984,80
23/2023 Demontáž a montáž svietidiel  
Rudolf Vacula - ELEKTRO
Ostredská č. 13, 821 02 Bratislava
IČO: 41875991
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
28. 3. 2023 166,00
22/2023 Vyhotovenie kópií  
Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
28. 3. 2023 194,00
18/2023 Vyhotovenie kópií  
Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
17. 3. 2023 30,50
4/2023 Predplatné slovenských časopisov na rok 2023  
Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 1. 2023 40,00
5/2023 Predplatné zahraničných časopisov na rok 2023  
Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 1. 2023 700,02
52/2023 Vyhotovenie digitálnych kópií  
Slovenské národné múzeum
SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00164721
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 9. 2023 57,50
44/2023 Vyhotovenie digitálnych kópií  
Slovenské národné múzeum
SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00164721
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
28. 7. 2023 4,00
6/2023 Predĺženie domény, webhosting na 1 rok a ročná aktualizácia obsahu webovej stránky www.cantusplanus.sk  
WEB - STAR spol. s.r.o.
Dvory 1932/18 020 01 Púchov
IČO: 47456191
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
19. 1. 2023 117,00
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec