Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
15/2023 Oprava a výmena krytu na notebooku  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
9. 3. 2023 132,82
6/2023 Predĺženie domény, webhosting na 1 rok a ročná aktualizácia obsahu webovej stránky www.cantusplanus.sk  
WEB - STAR spol. s.r.o.
Dvory 1932/18 020 01 Púchov
IČO: 47456191
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
19. 1. 2023 117,00
7/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
25. 1. 2023 112,00
28/2023 Korektúry vedeckých textov v anglickom jazyku  
Ing. Mário Polónyi
Cabanova 3, 841 02 Bratislava
IČO: 43040161
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
19. 4. 2023 110,02
48/2023 Korektúry štúdie v anglickom jazyku  
Christopher Timothy Chea
Komárnická 5865/26 821 03 Bratislava
IČO: 37700928
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
17. 8. 2023 102,20
21/2023 USB token pre prístup do Štátnej pokladnice  
PosAm, s.r.o.
Bajskalská 28, 821 09 Bratislava
IČO: 31365078
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
23. 3. 2023 98,40
25/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
5. 4. 2023 92,40
33/2023 MS Office Standard  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
30. 5. 2023 90,00
29/2023 Notografické práce  
Grichmusic, s.r.o.
Kaštieľska 19, 900 24 Veľký Biel
IČO: 47539135
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
3. 5. 2023 84,56
38/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
23. 6. 2023 84,00
26/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
5. 4. 2023 78,40
14/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
9. 3. 2023 57,58
52/2023 Vyhotovenie digitálnych kópií  
Slovenské národné múzeum
SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00164721
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 9. 2023 57,50
45/2023 Webhosting Armin a Doména CANTUS.SK na 1 rok  
ARMIN spol. s.r.o.
SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36687871
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
28. 7. 2023 54,54
1/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 1. 2023 42,00
4/2023 Predplatné slovenských časopisov na rok 2023  
Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 1. 2023 40,00
18/2023 Vyhotovenie kópií  
Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
17. 3. 2023 30,50
46/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
8. 8. 2023 25,20
40/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 7. 2023 21,55
8/2023 Predplatné časopisu Slovenská hudba r. 2023  
L.K. Permanent, spol. s r. o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
29. 1. 2023 20,00
11/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
27. 2. 2023 14,47
44/2023 Vyhotovenie digitálnych kópií  
Slovenské národné múzeum
SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00164721
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
28. 7. 2023 4,00
9/2023 Predplatné časopisu Národopisná revue r. 2023  
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672, 696 62 Strážnice, ČR
IČO: 00094927
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
7. 2. 2023 0,00
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec