Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
38/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
23. 6. 2023 84,00
39/2023 Jazykové korektúry v slovenskom jazyku  
Jitka Madarásová Redigovanie, s.r.o.
Sládkovičova 1, 811 06 Bratislava
IČO: 48004596
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
28. 6. 2023 582,40
4/2023 Predplatné slovenských časopisov na rok 2023  
Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 1. 2023 40,00
40/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 7. 2023 21,55
41/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 7. 2023 851,20
43/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
26. 7. 2023 312,20
44/2023 Vyhotovenie digitálnych kópií  
Slovenské národné múzeum
SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00164721
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
28. 7. 2023 4,00
45/2023 Webhosting Armin a Doména CANTUS.SK na 1 rok  
ARMIN spol. s.r.o.
SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36687871
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
28. 7. 2023 54,54
46/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
8. 8. 2023 25,20
47/2023 Licencia Adobe InDesign  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 8. 2023 234,00
48/2023 Korektúry štúdie v anglickom jazyku  
Christopher Timothy Chea
Komárnická 5865/26 821 03 Bratislava
IČO: 37700928
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
17. 8. 2023 102,20
49/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
18. 8. 2023 184,80
5/2023 Predplatné zahraničných časopisov na rok 2023  
Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 1. 2023 700,02
50/2023 Tonery do tlačiarní  
COMERT s.r.o.
Dagnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava 2
IČO: 17318793
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
23. 8. 2023 141,15
51/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 9. 2023 140,00
52/2023 Vyhotovenie digitálnych kópií  
Slovenské národné múzeum
SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00164721
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 9. 2023 57,50
53/2023 Tlač publikácie Eva Veselovská :Ženy v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku  
PRINT GROUP Sp. z o.o.
ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, Poľsko
IČO: PL8522520116
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 364,51
54/2023 Aktualizácia datatabázy Slovak Early Music Database  
Mgr. Jan Koláček
Huntířov 32, 468 22 Skuhrov
IČO: 74654403
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 1 002,00
55/2023 Grafická príprava materiálov na konferenciu  
Libros, s.r.o.
Ulica Pavla Hlbinu 4, 917 01 Trnava
IČO: 46200614
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 260,00
6/2023 Predĺženie domény, webhosting na 1 rok a ročná aktualizácia obsahu webovej stránky www.cantusplanus.sk  
WEB - STAR spol. s.r.o.
Dvory 1932/18 020 01 Púchov
IČO: 47456191
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
19. 1. 2023 117,00
7/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
25. 1. 2023 112,00
8/2023 Predplatné časopisu Slovenská hudba r. 2023  
L.K. Permanent, spol. s r. o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
29. 1. 2023 20,00
9/2023 Predplatné časopisu Národopisná revue r. 2023  
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672, 696 62 Strážnice, ČR
IČO: 00094927
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
7. 2. 2023 0,00
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec