Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
64/2023 Vizitky  
Tlačiareň DÓŠA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 945 30 Bratislava 45
IČO: 35838752
Podpísal: Eva Veselovská (samostatná vedecká pracovníčka)
9. 11. 2023 36,00
63/2023 Digitálne retuše obrázkov  
Libros, s.r.o.
Ulica Pavla Hlbinu 41519/4 917 01 Trnava
IČO: 46200614
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
2. 11. 2023 1 201,20
62/2023 Kniha  
LIT Verlag
Dr. Wilhelm Hopf - Fresnostr. 2 D-48159 Münster Nemecko
IČO: DE247151773
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
2. 11. 2023 49,64
61/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Eva Veselovská (samostatná vedecká pracovníčka)
18. 10. 2023 70,00
60/2023 Priečky do kartotéky  
KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava
IČO: 35808705
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
18. 10. 2023 204,00
59/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
18. 10. 2023 24,87
58/2023 Korektúry v nemeckom jazyku  
Ing. Margita Kurdelová
Muškátová 32, 821 01 Bratislava
IČO: 32089996
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
29. 9. 2023 36,00
57/2023 Tlač publikácie dr. Lengová: Výber zo slovenskej zborovej tvorby I. Miešané zbory  
Roven Rožňava, s.r.o.
Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava
IČO: 36188301
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 1 078,66
56/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 490,00
55/2023 Grafická príprava materiálov na konferenciu  
Libros, s.r.o.
Ulica Pavla Hlbinu 4, 917 01 Trnava
IČO: 46200614
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 260,00
54/2023 Aktualizácia datatabázy Slovak Early Music Database  
Mgr. Jan Koláček
Huntířov 32, 468 22 Skuhrov
IČO: 74654403
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 1 002,00
53/2023 Tlač publikácie Eva Veselovská :Ženy v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku  
PRINT GROUP Sp. z o.o.
ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, Poľsko
IČO: PL8522520116
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 364,51
52/2023 Vyhotovenie digitálnych kópií  
Slovenské národné múzeum
SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00164721
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 9. 2023 57,50
51/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 9. 2023 140,00
50/2023 Tonery do tlačiarní  
COMERT s.r.o.
Dagnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava 2
IČO: 17318793
Podpísal: Eva Veselovská (samostatná vedecká pracovníčka)
23. 8. 2023 141,15
49/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
18. 8. 2023 184,80
48/2023 Korektúry štúdie v anglickom jazyku  
Christopher Timothy Chea
Komárnická 5865/26 821 03 Bratislava
IČO: 37700928
Podpísal: Eva Veselovská (samostatná vedecká pracovníčka)
17. 8. 2023 102,20
47/2023 Licencia Adobe InDesign  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 8. 2023 234,00
46/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Eva Veselovská (samostatná vedecká pracovníčka)
8. 8. 2023 25,20
45/2023 Webhosting Armin a Doména CANTUS.SK na 1 rok  
ARMIN spol. s.r.o.
SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36687871
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
28. 7. 2023 54,54
44/2023 Vyhotovenie digitálnych kópií  
Slovenské národné múzeum
SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00164721
Podpísal: Eva Veselovská (samostatná vedecká pracovníčka)
28. 7. 2023 4,00
43/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
26. 7. 2023 312,20
42/2023 Kartotéka  
KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava
IČO: 35808705
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
20. 7. 2023 1 693,96
41/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 7. 2023 851,20
40/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 7. 2023 21,55
39/2023 Jazykové korektúry v slovenskom jazyku  
Jitka Madarásová Redigovanie, s.r.o.
Sládkovičova 1, 811 06 Bratislava
IČO: 48004596
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
28. 6. 2023 582,40
38/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
23. 6. 2023 84,00
37/2023 Aktualizácia ESET - 1 rok  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
15. 6. 2023 394,80
36/2023 Grafická úprava, korektúry a dodanie publikácie Musicologica Slovaca 1/2023  
Dr. Stanislav Škorvánek Academic DTP
Bajzova 7, 821 08 Bratislava
IČO: 30154693
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
6. 6. 2023 1 898,00
35/2023 Kancelársky materiál  
Activa Slovakia s.r.o.
Štúrova 13, 814 99 Bratislava
IČO: 35787180
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
6. 6. 2023 259,09
Začiatok  Späť
2
4
Ďalej  Koniec