Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
94/2023 Kancelársky nábytok  
Rstudio s.r.o.
Orechová 2053/17, 927 01 Šaľa
IČO: 36283371
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
18. 12. 2023 2 310,00
17/2023 Kancelársky nábytok  
Rstudio, s.r.o.
Orechová 2053/17, 927 01 Šaľa
IČO: 36283371
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 3. 2023 1 984,80
68/2023 Grafická úprava, korektúry a dodanie publikácie Musicologica Slovaca 2/2023  
Dr. Stanislav Škorvánek Academic DTP
Bajzova 7, 821 08 Bratislava
IČO: 30154693
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
10. 11. 2023 1 898,00
36/2023 Grafická úprava, korektúry a dodanie publikácie Musicologica Slovaca 1/2023  
Dr. Stanislav Škorvánek Academic DTP
Bajzova 7, 821 08 Bratislava
IČO: 30154693
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
6. 6. 2023 1 898,00
42/2023 Kartotéka  
KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava
IČO: 35808705
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
20. 7. 2023 1 693,96
83/2023 Dodanie a montáž WC, odvoz a likvidácia  
Róbert Kováč
Černyševského 23, 851 01 Bratislava
IČO: 36909807
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
1. 12. 2023 1 289,00
63/2023 Digitálne retuše obrázkov  
Libros, s.r.o.
Ulica Pavla Hlbinu 41519/4 917 01 Trnava
IČO: 46200614
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
2. 11. 2023 1 201,20
69/2023 Digitalizácia obrázkov  
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Levoča
Vysoká ulica 355/1, 054 01 Levoča
IČO: 31999212
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
10. 11. 2023 1 200,00
57/2023 Tlač publikácie dr. Lengová: Výber zo slovenskej zborovej tvorby I. Miešané zbory  
Roven Rožňava, s.r.o.
Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava
IČO: 36188301
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 1 078,66
54/2023 Aktualizácia datatabázy Slovak Early Music Database  
Mgr. Jan Koláček
Huntířov 32, 468 22 Skuhrov
IČO: 74654403
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 1 002,00
91/2023 PC, monitor, MS Office  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 12. 2023 981,68
76/2023 Tonery do tlačiarní  
COMERT s.r.o.
Dagnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava 2
IČO: 17318793
Podpísal: Eva Veselovská (samostatná vedecká pracovníčka)
27. 11. 2023 852,27
41/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 7. 2023 851,20
84/2023 Preklad odborného textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
1. 12. 2023 812,00
90/2023 Preklad odborného textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
8. 12. 2023 770,00
16/2023 Dodávka, montáž a výmena žalúzií  
Ing. Milan Magula Jr.
Istrijská 94, 841 07 Bratislava
IČO: 30160847
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 3. 2023 756,00
31/2023 Výpočtová technika - notebook  
Datacomp s. r. o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
22. 5. 2023 718,00
86/2023 Predplatné zahraničných časopisov na rok 2024  
Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
6. 12. 2023 703,41
5/2023 Predplatné zahraničných časopisov na rok 2023  
Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 1. 2023 700,02
74/2023 Zakúpenie licencie databázy Erwin Rauner (ed.): Analecta hymnica medii aevi digitalia V2 - na 1 rok  
Dr. Erwin Rauner Verlag
Goethestr. 3e, 86161 Augsburg, Nemecko
IČO: DE179304763
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
24. 11. 2023 700,00
79/2023 Notebook  
EUROLINE computer, s.r.o.
Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin
IČO: 36395994
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
1. 12. 2023 659,20
13/2023 Redakčné práce a zalomenie publikácie Výber zo slovenskej zborovej tvorby (1860 - 1918) I. Miešané zbory  
Katarína Godárová - KatyGo
Sibírska 29, 831 02 Bratislava
IČO: 33626430
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
27. 2. 2023 623,00
66/2023 Softvér Sibelius  
Slovak Music Bridge, v.o.s.
Beniakova 3082/26 841 05 Bratislava
IČO: 35 979 739
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
10. 11. 2023 599,00
39/2023 Jazykové korektúry v slovenskom jazyku  
Jitka Madarásová Redigovanie, s.r.o.
Sládkovičova 1, 811 06 Bratislava
IČO: 48004596
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
28. 6. 2023 582,40
81/2023 Notografické práce  
Mgr. Art. Marek Spusta
Za hradbami 2270, 902 01 Pezinok
IČO: 51056836
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
1. 12. 2023 511,50
56/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 9. 2023 490,00
12/2023 Notografické práce  
Mgr. Art. Marek Spusta
Za hradbami 2270, 902 01 Pezinok
IČO: 51056836
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
27. 2. 2023 484,00
71/2023 Svietidlá stropné  
FREYA Slovakia, s.r. o.
Trenčianska Turná 134, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 45399816
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
23. 11. 2023 456,96
19/2023 Svietidlá stropné  
FREYA Slovakia, s.r. o.
Trenčianska Turná 134, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 45399816
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 3. 2023 431,40
67/2023 Prepis notových prameňov a vyhotovenie notosadzby  
Mgr. Art. Marek Spusta
Za hradbami 2270, 902 01 Pezinok
IČO: 51056836
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
10. 11. 2023 420,00
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec