Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
17/2023 Kancelársky nábytok  
Rstudio, s.r.o.
Orechová 2053/17, 927 01 Šaľa
IČO: 36283371
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 3. 2023 1 984,80
36/2023 Grafická úprava, korektúry a dodanie publikácie Musicologica Slovaca 1/2023  
Dr. Stanislav Škorvánek Academic DTP
Bajzova 7, 821 08 Bratislava
IČO: 30154693
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
6. 6. 2023 1 898,00
16/2023 Dodávka, montáž a výmena žalúzií  
Ing. Milan Magula Jr.
Istrijská 94, 841 07 Bratislava
IČO: 30160847
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 3. 2023 756,00
31/2023 Výpočtová technika - notebook  
Datacomp s. r. o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
22. 5. 2023 718,00
5/2023 Predplatné zahraničných časopisov na rok 2023  
Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
17. 1. 2023 700,02
13/2023 Redakčné práce a zalomenie publikácie Výber zo slovenskej zborovej tvorby (1860 - 1918) I. Miešané zbory  
Katarína Godárová - KatyGo
Sibírska 29, 831 02 Bratislava
IČO: 33626430
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
27. 2. 2023 623,00
39/2023 Jazykové korektúry v slovenskom jazyku  
Jitka Madarásová Redigovanie, s.r.o.
Sládkovičova 1, 811 06 Bratislava
IČO: 48004596
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
28. 6. 2023 582,40
12/2023 Notografické práce  
Mgr. Art. Marek Spusta
Za hradbami 2270, 902 01 Pezinok
IČO: 51056836
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
27. 2. 2023 484,00
19/2023 Svietidlá stropné  
FREYA Slovakia, s.r. o.
Trenčianska Turná 134, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 45399816
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
21. 3. 2023 431,40
37/2023 Aktualizácia ESET - 1 rok  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
15. 6. 2023 394,80
27/2023 Korektúry 2 štúdií v anglickom jazyku  
Christopher Timothy Chea
Komárnická 5865/26 821 03 Bratislava
IČO: 37700928
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
5. 4. 2023 366,10
24/2023 Sada pre údržbu tlačiarne OKI, údržba tlačiarne a toner  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
31. 3. 2023 312,89
35/2023 Kancelársky materiál  
Activa Slovakia s.r.o.
Štúrova 13, 814 99 Bratislava
IČO: 35787180
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
6. 6. 2023 259,09
34/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
31. 5. 2023 233,80
23/2023 Demontáž a montáž svietidiel  
Rudolf Vacula - ELEKTRO
Ostredská č. 13, 821 02 Bratislava
IČO: 41875991
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
28. 3. 2023 166,00
2/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
13. 1. 2023 159,34
30/2023 Ubytovanie a strava - Výročný seminár 3. OV SAV  
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Kongresové centrum Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
IČO: 00398144
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
3. 5. 2023 158,60
10/2023 preklad vedeckej štúdie do nemeckého jazyka  
Peter Zigman
Siechernstr. 32, Weiden/Opf. 92637, Nemecko
IČO: 61258479736
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
8. 2. 2023 154,00
3/2023 preklad vedeckej štúdie do nemeckého jazyka  
Peter Zigman
Siechernstr. 32, Weiden/Opf. 92637, Nemecko
IČO: 61258479736
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
13. 1. 2023 154,00
15/2023 Oprava a výmena krytu na notebooku  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
9. 3. 2023 132,82
6/2023 Predĺženie domény, webhosting na 1 rok a ročná aktualizácia obsahu webovej stránky www.cantusplanus.sk  
WEB - STAR spol. s.r.o.
Dvory 1932/18 020 01 Púchov
IČO: 47456191
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
19. 1. 2023 117,00
7/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
25. 1. 2023 112,00
28/2023 Korektúry vedeckých textov v anglickom jazyku  
Ing. Mário Polónyi
Cabanova 3, 841 02 Bratislava
IČO: 43040161
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
19. 4. 2023 110,02
21/2023 USB token pre prístup do Štátnej pokladnice  
PosAm, s.r.o.
Bajskalská 28, 821 09 Bratislava
IČO: 31365078
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
23. 3. 2023 98,40
25/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Eva Veselovská (zástupkyňa riaditeľky, samostatná vedecká pracovníčka)
5. 4. 2023 92,40
33/2023 MS Office Standard  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
30. 5. 2023 90,00
29/2023 Notografické práce  
Grichmusic, s.r.o.
Kaštieľska 19, 900 24 Veľký Biel
IČO: 47539135
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
3. 5. 2023 84,56
38/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
23. 6. 2023 84,00
26/2023 Preklad vedeckého textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
5. 4. 2023 78,40
14/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
9. 3. 2023 57,58
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec