Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
95/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
19. 12. 2023 157,96
94/2023 Kancelársky nábytok  
Rstudio s.r.o.
Orechová 2053/17, 927 01 Šaľa
IČO: 36283371
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
18. 12. 2023 2 310,00
93/2023 Externý a interný disk, USB kľúče, káble  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
15. 12. 2023 352,52
92/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
13. 12. 2023 26,52
91/2023 PC, monitor, MS Office  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
11. 12. 2023 981,68
90/2023 Preklad odborného textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
8. 12. 2023 770,00
89/2023 Preklad odborného textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
8. 12. 2023 294,00
88/2023 Tonery  
COMERT s.r.o.
Dagnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava 2
IČO: 17318793
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
8. 12. 2023 180,48
87/2023 Predplatné slovenských časopisov na rok 2024  
Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
6. 12. 2023 44,00
86/2023 Predplatné zahraničných časopisov na rok 2024  
Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
6. 12. 2023 703,41
84/2023 Preklad odborného textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
1. 12. 2023 812,00
83/2023 Dodanie a montáž WC, odvoz a likvidácia  
Róbert Kováč
Černyševského 23, 851 01 Bratislava
IČO: 36909807
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
1. 12. 2023 1 289,00
82/2023 Kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča, Pr. Dúbravská cesta 9, BA
IČO: 36645095
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
1. 12. 2023 11,80
81/2023 Notografické práce  
Mgr. Art. Marek Spusta
Za hradbami 2270, 902 01 Pezinok
IČO: 51056836
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
1. 12. 2023 511,50
80/2023 Kniha  
Aschendorff Verlag GmbH and Co.KG
Soester Str. 13, D-48155 Münster Nemecko
IČO: DE219702260
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
1. 12. 2023 103,48
79/2023 Notebook  
EUROLINE computer, s.r.o.
Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin
IČO: 36395994
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
1. 12. 2023 659,20
78/2023 Externý disk  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
1. 12. 2023 69,96
77/2023 Obedy a večere pre účastníkov workshopu  
Anasssa, s.r.o.
Hotel Avance, Medená 9 811 02 Bratislava
IČO: 47054182
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
27. 11. 2023 247,85
76/2023 Tonery do tlačiarní  
COMERT s.r.o.
Dagnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava 2
IČO: 17318793
Podpísal: Eva Veselovská (samostatná vedecká pracovníčka)
27. 11. 2023 852,27
75/2023 Preklad odborného textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Eva Veselovská (samostatná vedecká pracovníčka)
24. 11. 2023 60,20
74/2023 Zakúpenie licencie databázy Erwin Rauner (ed.): Analecta hymnica medii aevi digitalia V2 - na 1 rok  
Dr. Erwin Rauner Verlag
Goethestr. 3e, 86161 Augsburg, Nemecko
IČO: DE179304763
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
24. 11. 2023 700,00
73/2023 Vyhotovenie kópií  
Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
Podpísal: Eva Veselovská (samostatná vedecká pracovníčka)
23. 11. 2023 23,70
72/2023 Korektúry vedeckých textu v anglickom jazyku  
Ing. Mário Polónyi
Cabanova 3, 841 02 Bratislava
IČO: 43040161
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
23. 11. 2023 92,00
71/2023 Svietidlá stropné  
FREYA Slovakia, s.r. o.
Trenčianska Turná 134, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 45399816
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
23. 11. 2023 456,96
70/2023 Preklad odborného textu do anglického jazyka  
Mgr. Monika Dorna, PhD., PROFESSIONAL LANGUAGE SOLUTIONS
Jókaiho 2848/56, 943 60 Nána
IČO: 46284770
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
15. 11. 2023 140,00
69/2023 Digitalizácia obrázkov  
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Levoča
Vysoká ulica 355/1, 054 01 Levoča
IČO: 31999212
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
10. 11. 2023 1 200,00
68/2023 Grafická úprava, korektúry a dodanie publikácie Musicologica Slovaca 2/2023  
Dr. Stanislav Škorvánek Academic DTP
Bajzova 7, 821 08 Bratislava
IČO: 30154693
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
10. 11. 2023 1 898,00
67/2023 Prepis notových prameňov a vyhotovenie notosadzby  
Mgr. Art. Marek Spusta
Za hradbami 2270, 902 01 Pezinok
IČO: 51056836
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
10. 11. 2023 420,00
66/2023 Softvér Sibelius  
Slovak Music Bridge, v.o.s.
Beniakova 3082/26 841 05 Bratislava
IČO: 35 979 739
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
10. 11. 2023 599,00
65/2023 web kamera a trojnožka k webkamere  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Hana Urbancová (riaditeľka)
9. 11. 2023 39,18
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec