Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Mgr.
Barbora
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Pavol
Interná Prírodovedecká fakulta UK
PharmDr.
Sasan
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Marek
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Peter
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Katarína
Interná Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Mgr.
Alexandra
Interná Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Ústav normálnej a patologickej fyziológie

MSc.
Aybuke
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Katarína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Adam
Interná Lekárska fakulta UK

Ústav pre výskum srdca

Mgr.
Ulrika
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Daria
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Adriana
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Patrícia
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Viktória
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Jakub
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Počet doktorandov: 16