Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

PharmDr., PhD., DrSc.
Katarína
Vedúca vedecká pracovníčka
MVDr., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Mgr., PhD.
Eszter
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Stanislava
Vedecká pracovníčka
PharmDr., PhD., MPH
František
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zdenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr.
Milica
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD., DrSc.
Ivo
Vedúci vedecký pracovník
Dr.rer.nat., Ing., ERT
Helena
Samostatná vedecká pracovníčka
PharmDr.
Sasan
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
MVDr., PhD.
Romana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Ing.
Marek
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Mojmír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedúca vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Silvia
Vedecká pracovníčka
Ing.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
MVDr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Ivan
Odborný pracovník VŠ
PharmDr., PhD.
Silvester
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Mgr.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Ing., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD
Inna
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Petronela
Vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Ladislav
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., CSc.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Doc. RNDr., CSc.
Eduard
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Alexandra
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka

Ústav normálnej a patologickej fyziológie

MSc.
Basak Gunes
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Štefan
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Iveta
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Silvia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrea
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Drahomír
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Milan
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Oľga
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Igor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Rastislav
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Stanislava
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka

Ústav pre výskum srdca

Mgr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Natália
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Tamara
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Kristína
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Karel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbora
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Ivona
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Viktória
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
MUDr., DrSc., FIACS
Táňa
Vedúca vedecká pracovníčka
D.h.c., Prof., MUDr., DrSc., FIACS
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Barbara
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Denisa
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., DrSc.
Narcisa
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Norbert
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 87