Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • CAPCAROVÁ, Marcela** - KALAFOVÁ, Anna - SCHWARZOVÁ, Marianna - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - KISSKA, Peter - KOVÁČIK, Anton - BRINDZA, Ján. Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 5, p. 705-711. ISSN 0006-3088.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: ADDA
 • BÖGI, Eszter - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Dôsledky materskej depresie a jej liečby na hipokampálnu neurogenézu a gliogenézu matiek potkana = Effect of maternal depression and antidepresant treatment on hippoampal neurogenesis and gliogenesis of the rat dams. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 49. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BELOVIČOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - DUBOVICKÝ, Michal. Zmeny správania juvenilného potomstva pri podávaní bupropiónu počas gravidity a laktácie u potkanov = Behavioral changes in juvenile offspring after bupropion administration during gravidity and lactation in rats. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 49-50. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva). Typ: AFK
 • HEGER, Vladimír - BENEŠOVÁ, Barbora - VISKUPIČOVÁ, Jana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ZOOFISHAN, Zoofishan - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica**. Phenolic Compounds from Morus nigra Regulate Viability and Apoptosis of Pancreatic β-Cells Possibly via SERCA Activity. In ACS Medicinal Chemistry Letters, 2020, vol. 11, no. 5, p. 1006-1013. ISSN 1948-5875.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Typ: ADCA
 • HLAVÁČ, Matúš - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠRAMEL, Peter - ADDOVÁ, Gabriela - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HANQUET, Gilles - BOHÁČ, A. - ŠTEFEK, Milan**. Development of Novel Oxotriazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase: Isosteric Sulfur/Oxygen Replacement in the Thioxotriazinoindole Cemtirestat Markedly Improved Inhibition Selectivity. In Journal of medicinal chemistry, 2020, vol. 63, no. 1, p. 369-381. ISSN 0022-2623.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv). Typ: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír. Porovnanie vplyvu opakovaného podávania haloperidolu a aripiprazolu na behaviorálne ukazovatele v modeli mierneho chronického stresu u potkana = Comparison of the effect of repeated administration of haloperidol and aripiprazole on behavioral outcomes in the rat model of chronic mild stress. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 53. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AFK
 • LÍŠKOVÁ, Alžbeta - LETAŠIOVÁ, Silvia - JANTOVÁ, Soňa - BREZOVÁ, Vlasta - KANĎÁROVÁ, Helena**. Evaluation of phototoxic and cytotoxic potential of TiO2 nanosheets in a 3D reconstructed human skin model. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2020, vol. 37, [article in press]. ISSN 1868-596X. Typ: ADMA
 • MARRELLA, Alessandra - BURATTI, Paolo - MARKUS, Ján - FIRPO, Giuseppe - PESENTI, Mario - LANDRY, Timothy - AYEHUNIE, Seyoum - SCAGLIONE, Silvia** - KANĎÁROVÁ, Helena - AIELLO, Maurizio. In vitro demonstration of intestinal absorption mechanisms of different sugars using 3D organotypic tissues in a fluidic device. In ALTEX - Alternatives to Animal Experimentation, 2020, vol. 37, no. 2, p. 255-264. ISSN 1868-596X. Typ: ADMA
 • MOLNÁROVÁ, Agáta - PALENČÁR, Drahomír - FEKIAČOVÁ, Dagmar - BIELIKOVÁ, Eva - TICHÁ, Elena - MACH, Mojmír**. Adenovirus and RSV infections during pregnancy and their relationship to orofacial clefts. In Biologia, 2020, vol., no, [online 03 January 2020]. ISSN 0006-3088.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti). Typ: ADDA
 • MURGOCI, Adriana-Natalia* - BACIAK, Ladislav* - CUBÍNKOVÁ, Veronika - SMOLEK, Tomáš - TVRDÍK, Tomáš - JURÁNEK, Ivo - KAFKA, Jozef - ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Diffusion Tensor Imaging: Tool for Tracking Injured Spinal Cord Fibres in Rat. In Neurochemical Research, 2020, vol. 45, no. 1, p. 180-187. ISSN 0364-3190.(APVV-15-0029 : Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení. APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: ADCA
 • NOVÁK, Igor** - KLEINOVÁ, Angela - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - DUCHOVIČ, Peter - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of Wood Surfaces Modification by Radio-Frequency Plasma. In Research Methodologies and Practical Applications of Chemistry : Innovations in Physical Chemistry: Monograph Series. - Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2020, p. 269-280. ISBN 978-1-77188-784-7.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy). Typ: AECA
 • PIEŠOVÁ, Michaela - MACH, Mojmír**. Impact of Perinatal Hypoxia on the Developing Brain. In Physiological Research, 2020, vol. 69, no. 2, p. 199-213. ISSN 0862-8408.(Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov). Typ: ADCA
 • PONIŠT, Silvester** - ZLOH, Miloslav - BAUEROVÁ, Katarína. Impact of Oxidative Stress on Inflammation in Rheumatoid and Adjuvant Arthritis: Damage to Lipids, Proteins, and Enzymatic Antioxidant Defense in Plasma and Different Tissues. In Animal Models in Medicine and Biology. - London : IntechOpen, 2020, chapter 12, p. 1-23. ISBN 978-1-83880-012-3.(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja). Typ: ABC
 • PULSONI, Ilaria - MARKUS, Ján - AYEHUNIE, Seyoum - SCAGLIONE, Silvia - KANĎÁROVÁ, Helena - AIELLO, Maurizio. Sviluppo e validazione di una piattaforma innovativa per lo studio in vitro dei diversi meccanismi di assorbimento intestinale. In L’Integratore Nutrizionale, 2020, vol. 23, no. 1, p. 38-45. ISSN 1127-6320. Typ: GII
 • RODRÍGUEZ, Yoel - MÁJEKOVÁ, Magdaléna**. Structural Changes of Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase Induced by Rutin Arachidonate: A Molecular Dynamics Study. In Biomolecules : Open Access Journal, 2020, vol. 10, no. 2, art. no. 214. ISSN 2218-273X. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2218-273X/10/2/214>(Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. ITMS 26210120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia). Typ: ADMA
 • RUCKI, Marián** - KEJLOVÁ, Kristína - VLKOVÁ, Alena - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - SVOBODOVÁ, L. - KANĎÁROVÁ, Helena - LETAŠIOVÁ, Silvia - KOLÁROVÁ, Hana - MANNERSTROM, Marika - HEINONEN, Tuula. Evaluation of toxicity profiles of rare earth elements salts (lanthanides). In Journal of Rare Earths, 2020, [article in press]. ISSN 1002-0721. Typ: ADMA
 • SILVA, Daniel Botelho - MENDES, Eduarda - SUMMERS, Eleanor J - NECA, Ana - JACINTO, Ana C. - REIS, Telma - AGOSTINHO, Paula - BOLEA, Irene - JIMENO, Luisa M. - MATEUS, Luisa M. - OLIVEIRA-CAMPOS, Ana M.F. - UNZETA, Mercedes - MARCO-CONTELLES, José - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - RAMSAY, Rona R.** - CARREIRAS, Carmo M.**. Synthesis, biological evaluation, and molecular modeling of nitrile-containing compounds: Exploring multiple activities as anti-Alzheimer agents. In Drug Development Research, 2020, vol. 81, no. 2, p. 215-231. ISSN 0272-4391.(COST Action CM1103 : Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurologických ochorení. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Typ: ADCA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - RADOŠINSKÁ, Jana - WALLUKAT, G. - BARANČÍK, Miroslav - WALLUKAT, A. - KNEZL, Vladimír - SÝKORA, Matúš - PAULIS, Ľudovít - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Suppression of β1-Adrenoceptor Autoantibodies is Involved in the Antiarrhythmic Effects of Omega-3 Fatty Acids in Male and Female Hypertensive Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 2, art. no. 526. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • ŠKANDÍK, Martin - MRVOVÁ, Nataša - BEZEK, Štefan - RAČKOVÁ, Lucia**. Semisynthetic quercetin-quinone mitigates BV-2 microglia activation through modulation of Nrf2 pathway. In Free Radical Biology and Medicine, 2020, vol. 152, p. 18-32. ISSN 0891-5849.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0031/12 : Starnutie mozgu a neuroprotektívne antioxidanty: Ovplyvnenie glií ako terapeutická stratégia?. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - ELMAZOGLU, Zübeyir - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan**. Triglyceride-lowering effect of the aldose reductase inhibitor cemtirestat - another factor that may contribute to attenuation of symptoms of peripheral neuropathy in STZ-diabetic rats. In Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2020, vol. 393, no. 4, p. 651-661. ISSN 0028-1298.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Typ: ADCA
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta** - RAČKOVÁ, Lucia - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - BALLEKOVÁ, Jana - VISKUPIČOVÁ, Jana - MICHÁLIKOVÁ, Silvia - TASKOPARAN, Betul - ELMAZOGLU, Zübeyir - LANIŠNIK RIŽNER, Tea - KARASU, Çimen - BANERJEE, Sreeparna - ŠTEFEK, Milan. General toxicity assessment of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat. In Interdisciplinary toxicology, 2019, vol. 12, no. 3, p. 120-128. (2018: 0.274 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Typ: ADNB
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - HASSAN, Mohamed A.** - VALACHOVÁ, Katarína** - OMER, Ahmed Mohamed - EL-SHAFEEY, Muhammad E.A. - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠOLTÉS, Ladislav. Enhancement of wound healing by chitosan/hyaluronan polyelectrolyte membrane loaded with glutathione: in vitro and in vivo evaluations. In Journal of Biotechnology, 2020, vol. 310, p. 103-113. ISSN 0168-1656.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína** - HAFEZ, Elsayed E. - NAGY, Milan - ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidative Properties of Punica granatum, Peganum harmala, Dianthus caryophyllus, and Vitis vinifera Extracts against Free Radicals : chapter 10. In Green Chemistry and Biodiversity : Principles, Techniques, and Correlations. - Burlington, Ontario : Apple Academic Press, CRC Press, 2020, p. 135-152. ISBN 9781771887946. Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - ŠOLTÉS, Ladislav. Skin wound healing with composite biomembranes loaded by tiopronin or captopril. In Journal of Biotechnology, 2020, vol. 310, p. 49-53. ISSN 0168-1656.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • ŽDÍMALOVÁ, Mária** - BOHUMEL, Tomáš - PLACHÁ-GREGOROVSKÁ, Kateřina - WEISMANN, Peter - EL FALOUGY, Hisham. Graph cutting in image processing handling with biological data analysis. In Advances in Intelligent Systems and Computing.Information Technology, System Research, and Computational Physics. - Cham : Springer Nature, 2020, vol. 945, P. 203-216. ISBN 978-3-030-18057-7. Contemporary Computational Science : proceedings of the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018). ITSRCP18, CompIMAGE18. - Kraków : AGH University of Science and Technology, 2018, p. 112. ISBN 978-83-66016-22-4.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics. ITSRCP18). Typ: AECA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus