Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Katarína
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Kristína
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Miroslava
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr.
Korina
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr., MPA
Edita
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Bahdan
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Barbora
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Natália
Interná Filozofická fakulta UK

Počet doktorandov: 8