Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Katarína
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Katarína
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Kristína
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Evgenii
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Martin
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Korina
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Maroš
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr., MPA
Edita
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Bahdan
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Barbora
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Natália
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Iveta
Interná Filozofická fakulta UK

Počet doktorandov: 12