Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Prof. PhDr., CSc.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miroslava
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
 
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Branislava
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
M.A., Ph.D. et Ph.D.
Peter
Vedecký pracovník
prof.
Elena
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr.
Korina
Doktorandka
Mgr.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., MgA., PhD.
Jaroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., CSc.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ
PhDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Natália
Doktorandka
Mgr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., CSc.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Tatiana
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., CSc.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 26