Informačná stránka organizácie SAV

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Bahna, Vladimír  Vedecký pracovník
 Prof. PhDr., CSc.  Beňušková, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Bučičová, Andrea  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Gogora, Andrej  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Gyárfáš Lutherová, Soňa  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hlinčíková, Miroslava  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hrustič, Tomáš  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr.  Kubisa, Tomáš  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 CSc.  Luther, Daniel  Samostatný vedecký pracovník
 M.A., PhD.  Maňo, Peter  Vedecký pracovník
 Mgr., MgA., PhD.  Panáková, Jaroslava  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Panczová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Popelková, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Potančok, Vladimír  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., MPA  Rigová, Edita  Interný doktorand
 PhDr., DrSc.  Salner, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Sekulová, Martina  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Škobla, Daniel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Voľanská, Ľubica  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Vrzgulová, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Wiesner, Adam  Vedecký pracovník
 Mgr.  Winkler, Tomáš  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Zachar Podolinská, Tatiana  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Zajonc, Juraj  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 24