Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Prof. PhDr., CSc.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Alexandra
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Soňa
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslava
Vedecký pracovník
CSc.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
M.A., Ph.D. et Ph.D.
Peter
Vedecký pracovník
Mgr.
Korina
Interný doktorand
Mgr., MgA., PhD.
Jaroslava
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., MPA
Edita
Interný doktorand
PhDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľubica
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martina
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tatiana
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 21