Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Prof. PhDr., CSc.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
prof. PhDr., CSc.
Alexandra
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miroslava
Vedecká pracovníčka
CSc.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
M.A., Ph.D. et Ph.D.
Peter
Vedecký pracovník
prof.
Elena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Korina
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., MgA., PhD.
Jaroslava
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., CSc.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., MPA
Edita
Doktorandka
Interný doktorand
PhDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., CSc.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martina
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Tatiana
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., CSc.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 22