Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Bahna
Vladimír
02/ 52964707 kl. 111
Mgr., PhD.
Belák
Andrej
02/ 5296 4707 kl. 112
Prof. PhDr., CSc.
Beňušková
Zuzana
02 52964707 kl.110
prof. PhDr., CSc.
Bitušíková
Alexandra
02-5296 4707, kl. 110
Mgr.
Bošňák
Lukáš
02 / 5296 4707, kl. 108
Mgr.
Bučičová
Andrea
02 / 5296 4707, kl. 108
Mgr.
Demkova
Branislava
02/ 5296 4707 kl. 101
Mgr., PhD.
Gogora
Andrej
02/ 5296 4707 kl. 102
Mgr., PhD. 02/ 5296 4707 kl. 111
Mgr., PhD.
Hlinčíková
Miroslava
02/ 5296 4707 kl. 108
PhDr., Doc, CSc. 02 52964707 kl. 110
Mgr., PhD.
Hrustič
Tomáš
02/52964707 kl.111
 
Kalivodová
Andrea
02 52964707 kl. 103
PhDr.
Kubisa
Tomáš
02-5296 4707, kl. 102
CSc.
Luther
Daniel
02 52964707 kl. 109
M.A., PhD.
Maňo
Peter
02/ 5296 4707 kl. 112
Mgr.
Mitrová
Korina
02 / 5296 4707, kl. 108
Mgr.
Paduchová
Katarína
neuvedený
Mgr., MgA., PhD.
Panáková
Jaroslava
02/ 5296 4707 kl. 110
Mgr., PhD.
Panczová
Zuzana
02 52964707 kl. 102
PhDr., CSc.
Popelková
Katarína
02 52964707 kl. 110
Mgr.
Potančok
Vladimír
02/ 52964707 kl. 107
Mgr., MPA
Rigová
Edita
02 / 5296 4707, kl. 108
PhDr., DrSc.
Salner
Peter
02 52964707 kl. 109
Mgr., PhD.
Sekulová
Martina
02-5296 4707, kl. 111
Mgr.
Semanová
Radoslava
neuvedený
Mgr., PhD.
Škobla
Daniel
02-5296 4707, kl. 112
Mgr., PhD.
Voľanská
Ľubica
02 52964707 kl. 111
PhDr., CSc.
Vrzgulová
Monika
02 52964707 kl. 110
Mgr., PhD.
Winkler
Tomáš
02/ 52964707 kl.108
Mgr., PhD. 02 52964707 kl. 104
PhDr., CSc.
Zajonc
Juraj
02 52964707 kl. 107

Aktualizuje: