Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Vladimír
02/ 52964707 kl. 111
Mgr.
Katarína
02 / 5296 4707, kl. 108
Mgr., PhD.
Andrej
02/ 5296 4707 kl. 112
Prof. PhDr., CSc.
Zuzana
02 52964707 kl.110
prof. PhDr., CSc.
Alexandra
02-5296 4707, kl. 110
Mgr.
Andrea
02 / 5296 4707, kl. 108
Mgr.
Kristína
02 / 5296 4707, kl. 108
Mgr., PhD.
Andrej
02/ 5296 4707 kl. 102
Mgr., PhD.
Soňa
02/ 5296 4707 kl. 111
Mgr., PhD.
Miroslava
02/ 5296 4707 kl. 108
PhDr., Doc, CSc.
Hana
02 52964707 kl. 110
Mgr., PhD.
Tomáš
02/52964707 kl.111
 
Andrea
02 52964707 kl. 103
Mgr.
Miroslava
neuvedený
Mgr.
Miroslava
neuvedený
Mgr.
Branislava
02/ 5296 4707 kl. 101
PhDr. Mgr., PhD.
Tomáš
02-5296 4707, kl. 102
CSc.
Daniel
02 52964707 kl. 109
M.A., Ph.D. et Ph.D.
Peter
02/ 5296 4707 kl. 112
Mgr.
Korina
02 / 5296 4707, kl. 108
Mgr.
Katarína
neuvedený
Mgr., MgA., PhD.
Jaroslava
02/ 5296 4707 kl. 110
Mgr., PhD.
Zuzana
02 52964707 kl. 102
PhDr., CSc.
Katarína
02 52964707 kl. 110
Mgr.
Vladimír
02/ 52964707 kl. 107
Mgr., MPA
Edita
02 / 5296 4707, kl. 108
Mgr., MPA
Edita
neuvedený
PhDr., DrSc.
Peter
02 52964707 kl. 109
Mgr.
Radoslava
neuvedený
Mgr.
Bahdan
02 / 5296 4707, kl. 108
Mgr.
Barbora
02 / 5296 4707, kl. 108
Mgr.
Natália
neuvedený
Mgr.
Natália
neuvedený
Mgr., PhD.
Daniel
02-5296 4707, kl. 112
Mgr., PhD.
Ľubica
02 52964707 kl. 111
PhDr., CSc.
Monika
02 52964707 kl. 110
Mgr., PhD.
Martina
02-5296 4707, kl. 111
Mgr., PhD.
Tatiana
02 52964707 kl. 104
PhDr., CSc.
Juraj
02 52964707 kl. 110

Aktualizuje: