Informačná stránka organizácie SAV

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr., PhD. Bahna, Vladimír  02/ 52964707 kl. 111
 Mgr., PhD. Belák, Andrej  02/ 5296 4707 kl. 112
 Prof. PhDr., CSc. Beňušková, Zuzana  02 52964707 kl.110
 prof. PhDr., CSc. Bitušíková, Alexandra  02-5296 4707, kl. 110
 Mgr. Bučičová, Andrea  02 / 5296 4707, kl. 108
 Mgr. Demkova, Branislava  02/ 5296 4707 kl. 101
 Mgr., PhD. Gogora, Andrej  02/ 5296 4707 kl. 102
 Mgr., PhD. Gyárfáš Lutherová, Soňa  02/ 5296 4707 kl. 111
 Mgr., PhD. Hlinčíková, Miroslava  02/ 5296 4707 kl. 108
 Mgr., PhD. Hrustič, Tomáš  02/52964707 kl.111
   Kalivodová, Andrea  02 52964707 kl. 103
 PhDr. Kubisa, Tomáš  02-5296 4707, kl. 102
 CSc. Luther, Daniel  02 52964707 kl. 109
 M.A., PhD. Maňo, Peter  02/ 5296 4707 kl. 112
 Mgr. Paduchová, Katarína   
 Mgr., MgA., PhD. Panáková, Jaroslava  02/ 5296 4707 kl. 110
 Mgr., PhD. Panczová, Zuzana  02 52964707 kl. 102
 PhDr., CSc. Popelková, Katarína  02 52964707 kl. 110
 Mgr. Potančok, Vladimír  02/ 52964707 kl. 107
 Mgr., MPA Rigová, Edita  02 / 5296 4707, kl. 108
 PhDr., DrSc. Salner, Peter  02 52964707 kl. 109
 Mgr., PhD. Sekulová, Martina  02-5296 4707, kl. 111
 Mgr. Semanová, Radoslava   
 Mgr., PhD. Škobla, Daniel   
 Mgr., PhD. Voľanská, Ľubica  02 52964707 kl. 111
 PhDr., CSc. Vrzgulová, Monika  02 52964707 kl. 110
 Mgr., PhD. Wiesner, Adam  02/52964707 kl. 107
 Mgr. Winkler, Tomáš  02/ 52964707 kl.108
 Mgr., PhD. Zachar Podolinská, Tatiana  02 52964707 kl. 104
 PhDr., CSc. Zajonc, Juraj  02 52964707 kl. 107

Aktualizuje: