Informačná stránka organizácie SAV

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BELÁK, Andrej - FIĽAKOVSKÁ BOBÁKOVÁ, Daniela - GECKOVÁ, Andrea, Madarásová - VAN DIJK, Jitse P. - REIJNEVELD, Sijmen A. Why don't health care frontline professionals do more for segregated Roma? Exploring mechanisms supporting unequal care practices. In Social Science & Medicine, 2020, vol. 246, p. ISSN 0277-9536.(VEGA 2/0066/19 : Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát). Typ: ADCA
  • POPELKOVÁ, Katarína. Veľká noc a spôsoby jej slávenenia na Slovensku v 21. storočí [Easter and the ways of celebrating it in Slovakia in the 21supst/sup Century]. In Národopisná revue, 2019, roč. XXIX, č. 4, s. 275-286. (2018: 0.150 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8351.(VEGA 2/0062/17 : Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)). Typ: ADMB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus