Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARAČKOVÁ, Katarína. Michelle L. Stefano: Practical Considerations for safeguarding intangible Cultural Heritage. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 570 - 573. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Practical Considerations for Safeguarding Intangible Cultural Heritage / Michelle L. Stefano. - London : Routledge, 2021. - ISBN 978-0-367-47226-9. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.45 Typ: EDI
 • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Municipality Day(s): a new tradition in the calendar of municipal festivals = Dzień/dni miejscowości: nowa tradycja w kalendarzu świąt lokalnych. In Łódzkie Studia Etnograficzne, 2022, tom 61, p. 77-91. ISSN 2450-5544. Dostupné na: https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.05 Typ: ADMB
 • BOTÍKOVÁ, Marta - VOĽANSKÁ, Ľubica. “Then the Bell Rang and the Nanny Was Allowed to Enter ...”: Childcare in the Family and the Household during the Interwar Period in Slovakia. In Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, p. 75-104. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376. Typ: AFA
 • HLINČÍKOVÁ, Miroslava. Helena Tužinská: Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní [Between the Lines: The ethnography of interpreting Asylum Court Hearings]. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 567 - 569. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní / Helena Tužinská. - Bratislava : AKAmedia, 2020. - ISBN 9788097353742. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.44 Typ: EDI
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Marianna Oravcová. Akcia B. In Český lid : etnologický časopis, 2022, roč. 109. č. 3, s. 378-380. (2021: 0.198 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0009-0794. Recenzia na: Akcia B / Marianna Oravcová. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2020. - ISBN 978-80-89335-93-0. Typ: EDI
 • KUBÁTOVÁ, Hana - VRZGULOVÁ, Monika. Being "Local" in Eastern Slovakia: Belonging in a Multiethnic Periphery. In East European Politics and Societies, 2023, vol. 37, issue 1, p. 249-271. ISSN 0888-3254. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/08883254211005181 Typ: ADCA
 • KUBISA, Tomáš. Vedic Slavism as an Intersection Between Alternative Spirituality and Religion. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 530 - 548. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.41 Typ: ADNB
 • POPELKOVÁ, Katarína - ZAJONC, Juraj. Halloween and Valentine’s Day in Slovakia: new holidays or new opportunities for celebration? = Halloween i walentynki na Słowacji: nowe święta czy nowe okazje do świętowania? In Łódzkie Studia Etnograficzne, 2022, tom 61, p. 21-37. ISSN 2450-5544. Dostupné na: https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.02 Typ: ADMB
 • SERDZIUK, Bahdan. Tomáš Bubík, Atko Remmel, David Václavík (eds.): Freethought and atheism in Central and eastern europe. The Development of secularity and Nonreligion. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 563 - 566. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Freethought and atheism in Central and eastern europe. The Development of secularity and Nonreligion / Tomáš Bubík, Atko Remmel, David Václavík. - London : Routledge, 2020. - ISBN 978-0-367-22631-2. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.43 Typ: EDI
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. Spoločensky prospešné čítanie. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2022, roč. 11, č. 4, s. 207. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Neviditeľná staroba / Linn Sandberg, Jolana Novotná, Marlene Goldman, May Chazan a Melissa Baldwin. - Bratislava : Apart, Display, Kapitál, 2019. - ISBN 9788097156923. Typ: EDI
 • XYGALATAS, Dimitris - MAŇO, Peter - KUNDT, Radek - KUNDTOVÁ-KLOCOVÁ, Eva. Rituals as signals of mate quality. In Current research in ecological and social psychology., 2022, vol. 3, no. 100048. ISSN 2666-6227. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cresp.2022.100048 Typ: ADEB
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - MAJO, Juraj. How to Approach (Non)Religion and Labelling Categories that Continue to be Fuzzy (Theoretical and Numerical Take Off ). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 447 - 474. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.37 Typ: ADNB
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - MAJO, Juraj - KUBISA, Tomáš. Editorial. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 4, s. 443 - 446. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.36 Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus