Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Sanitation Infrastructure at the Systemic Edge: Segregated Roma Settlements and Multiple Health Risks in Slovakia. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, vol. 18, art. no. 6079. (2020: 3.390 - IF, Q1 - JCR, 0.747 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph18116079 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: ADCA
 • HLÔŠKOVÁ, Hana. K významnému životnému jubileu Milana Leščáka. In Etnologické rozpravy, 2020, roč. XXVII, č. 2, s. 118-120. ISSN 1335-5074. Typ: GII
 • HLÔŠKOVÁ, Hana. Tretie spoločné podujatie ČNS a NSS v tieni korony. In Etnologické rozpravy, 2020, roč. XXVII, č. 2, s. 109. ISSN 1335-5074. Typ: GII
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Za Jánom Michálkom. In Etnologické rozpravy, 2020, roč. XXVII, č. 2, s. 125-128. ISSN 1335-5074. Typ: GII
 • PANCZOVÁ, Zuzana** - JANEČEK, Petr. Popular conspiracy theories in Slovakia and the Czech Republic. In Diogenes : A quarterly publication of The Iternational Council for Philosophy and Human Sciences, 2015, vol. 62, issue 3-4, p. 101-113. (2015 - WOS, SCOPUS). ISSN 0392-1921. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/0392192120945614 Typ: ADMB
 • SALNER, Peter. Emigration, Home, Identity: An Ethnological Examination of the Identity of Jewish Emigrants from Czechoslovakia. In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2021, vol. 41, no. 2, pp. 51-68. ISSN 1069-4781. Dostupné na internete: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol41/iss2/5/ (APVV-16-0345 : Súčasné obrazy socializmu) Typ: ADMB
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Requesting labour activation without addressing inequalities: a move towards racialised workfare in Slovakia. In Austerity Across Europe: Lived Experiences of Economic Crises. - Abingdon ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 154-166. ISBN 978-0-367-19251-8. Typ: ABC
 • XYGALATAS, Dimitris - MAŇO, Peter - BARANOWSKI PINTOE, Gabriela. Ritualization increases the perceived efficacy of instrumental actions. In Cognition, 2021, vol. 215, art. no. 104823. (2020: 3.650 - IF, Q1 - JCR, 2.080 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0010-0277. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2021.104823 Typ: ADMA
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana. Marian Devotion Among the Roma in Slovakia : A Post-Modern Religious Response to Marginality. Cham : Palgrave Macmillan, 2021. 166 s. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56364-6. ISBN 978-3-030-56363-9 (VEGA 2/0060/19 : Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)) Typ: AAA
  Citácie:
  [5] BARGÁR, Pavol. O mariánskej zbožnosti medzi slovenskými Rómami. In Dingir, Roč. 24, č. 3 (2021), s. 106. ISSN 1212-1371
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana. On liquid ethnicity - Roma identity as a category of praxis in late-modern Slovakia. In Preserving the Roma Memories : Festschrift in honor of Dr. Adam Bartosz. - München : Lincom Europa, 2020, s. 155-177. ISBN 978-3-86290-218-7. Typ: ABC
 • ZAJONC, Juraj. Paličkované čipky na textíliách zo zbierky Židovského múzea v Prešove. In Krajka : krajkářský občasník, 2021, roč. XXIII, č. 1-2, s. 4-7. ISSN 1212-589X. Typ: BDE
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus