Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARAČKOVÁ, Katarína. Lokálny aktivizmus v regióne Poloniny: zachovanie alebo obnova „tradičného“? [Local activism in the Poloniny region: preserving or restoring the "traditional"?]. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2024, roč. 72, č. 1, s. 59-80. (2023: 0.218 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.04 (VEGA 2/0058/22 : Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity) Typ: ADNA
 • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - ZLATANOVIĆ, Sanja. Editoriál: Revitalizácia a fungovanie kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore = Editorial: Revitalization and Functioning of Cultural Heritage in Public Space. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2024, roč. 72, č. 1, s. 3-13. (2023: 0.218 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.01 (VEGA 2/0058/22 : Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity) Typ: BDNA
 • BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. Food as a Unifier? Rural and Urban Food Festivals in Central Slovakia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 4, s. 384 - 402. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.4.35 (VEGA 2/0064/21 : Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí) Typ: ADNA
 • BULLOCK, Josh - LANE, Justin E. - MIKLOUŠIĆ, Igor - SHULTS, F. LeRon. Modeling nationalism, religiosity, and threat perception: During the COVID-19 pandemic. In PLoS ONE, 2023, vol. 18, iss. 4, art. no. e0281002. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.885 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281002 Typ: ADMA
 • FINDOR, Andrej - HRUŠKA, Matej - HLATKY, Roman - DVORSKÁ, Alexa - HRUSTIČ, Tomáš - BOŠELOVÁ, Zuzana - BUCHEL, Ondrej. Bolstering Policy Support for Disadvantaged Groups Through Humanization. In Social Psychological and Personality Science, 2024, vol. 15, issue 2, pp. 111-124. (2023: 2.489 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1948-5506. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/19485506231167494 Typ: ADMA
 • GOGORA, Andrej - KUBISA, Tomáš. Collection of research reports. The case of ethnological research collection : poster. In DARIAH Annual Event 2023: Cultural Heritage Data as Humanities Research Data? : Book of Abstracts. - Budapest : DARIAH, 2023. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.8059450 Typ: GHG
 • GOGORA, Andrej - KUBISA, Tomáš. Digital thematic research collection -the case of ethnological Collection of research reports. In DARIAH Annual Event 2023: Cultural Heritage Data as Humanities Research Data? : Book of Abstracts. - Budapest : DARIAH, 2023, p. 47. Typ: GHG
 • KOSNÁČ, Pavol - LANE, Justin E. - TOFT, Monica Duffy - SHULTS, F. LeRon. Paramilitaries, parochialism, and peace: The moral foundations and personality traits of Slovenskí Branci. In PLoS ONE, 2023, vol. 18, iss. 3, art. no. e0281503. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.885 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281503 Typ: ADMA
 • MARUSHIAKOVA, Elena - POPOV, Vesselin. Images and Symbols of the Gypsies(Roma) in the Early USSR. In The Glocal Cala 2022 : The Conference on Asian Linguistic Anthropology 2022. Conference Proceedings Papers. December 19-21, 2022. Editors: Michael Hadzantonis and Asmah Haji Omar. - London : SOAS (School of Oriental and African Studies), University of London, 2023, pp. 201-206. ISSN 2707-8647. Dostupné na: https://doi.org/10.47298/cala2022.6-2 Typ: AFA
 • PANÁKOVÁ, Jaroslava. Čím ďalej, tým bližšie. Klíma v ruskej Arktíde z pohľadu Stredoeurópanky. In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 24-31. ISBN 978-80-974295-5-3. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/wp-content/uploads/brochure/Zmena_klimy_2.pdf Typ: BEF
 • POPELKOVÁ, Katarína. Contemporary Holidays and Their Transformations : Editorial. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 4, s. 312-318. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.4.31 (VEGA 2/0064/21 : Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí) Typ: GII
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Life next to a landfill: urban marginality, environmental injustice and the Roma. In Race and Class, 2024, vol. 65, no. 4, p. 74-91. (2023: 0.927 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-3968. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/03063968231203488 Typ: ADCA
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš. Religion und Kirchen bei den slowakischen Roma an der Wende zum 21. Jahrhundert. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1. Auflage. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, p. 775-790. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. (APVV-22-0389 : Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku) Typ: ABC
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - MAJO, Juraj. Religiosität und Kirche in der Slowakei im 20. und 21. Jahrhundert. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1. Auflage. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, p. 113-146. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. (APVV-22-0389 : Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku) Typ: ABC
 • ZAJONC, Juraj. Valentine’s Day and the Eventisation of Slovakia’s Festive Culture. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 4, s. 403-425. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.4.36 (VEGA 2/0064/21 : Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí) Typ: ADNA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus