Informačná stránka organizácie SAV

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAHNA, Vladimír. Organizácia kultúrno-spoločenského života vo vybraných úspešných obciach = The Organisation of Cultural and Social Life in Selected Successful Villages. In Slovenský národopis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 324-342. ISSN 1335-1303.(APVV-16-0115 : Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka). Typ: ADFB
 • BAHNA, Vladimír. Ascribing competence to a source of information and the cultural success of rumours and conspiracy theories. In Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology Conference : Book of Abstracts. - Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2019, s. 6-7. ISBN 978-80-973372-1-6. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk_SK&id=21648&part=2>. Typ: AFH
 • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. „Tužme se!“ – zúčastnené pozorovanie oslavy storočnice Československa na všesokolskom zlete = Participatory Observation of the Celebration of Czechoslovakia’s Centenary at the All-Sokol Rally (“Let’s Get Stronger!”). In Slovenský národopis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 351-363. ISSN 1335-1303.(VEGA 2/0062/17 : Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)). Typ: ADFB
 • BENŽA, Mojmír. Tradičný odev Turca. Recenzenti: Zuzana Beňušková, Alžbeta Gazdíková. Vrútky : FOMI s. r. o., 2019. 159 s. ISBN 978-80-99943-00-2(VEGA 2/0155/17 : Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí). Typ: AAB
 • BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. Sustainable Heritage Tourism in Slovakia: Challenges and Opportunities (?). In Heritage and Society. - Krakow : International Cultural Centre, 2019, s. 335-351. ISBN 978-83-63463-86-1.(VEGA 2/0062/17 : Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)). Typ: ABC
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. No pollution and no Roma in my backyard: class and race in framing local activism in Laborov, eastern Slovakia. In Environmental justice, popular struggle and community development. - Bristol : Policy Press, 2019, p. 53-68. ISBN 978-1-4473-5083-5. Typ: ABC
 • GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, Soňa. Nemí svedkovia. In ŠTURDÍKOVÁ, Jana. Châteaux po našom. - Bratislava : Archimera o.z., 2018. ISBN 978-80-972341-4-0. Typ: BEF
 • HLINČÍKOVÁ, Miroslava - SEKULOVÁ, Martina. Editorial : The Challenges of the Changing Reality. In Globe in Motion 2 : Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. - Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2019, s. 14-23. ISBN 978-80-970975-9-2. Typ: AEDA
 • Globe in Motion 2 : Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. Miroslava Hlinčíková, Martina Sekulová (Eds.) ; rewiewers: Alexandra Bitušíková, Miroslav Bahna; compiled by Boris Divinský. Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2019. 154 s. Ethnological Studies, 36. ISBN 978-80-970975-9-2. Typ: FAI
 • HLINČÍKOVÁ, Miroslava - SEKULOVÁ, Martina. Foreword. In Globe in Motion 2 : Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. - Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2019, s. 6-7. ISBN 978-80-970975-9-2. Typ: GII
 • KREKOVIČOVÁ, Eva. Senváclav (Pilisszentlászló) : materiál z výskumu, 14. - 19. jún 2009. In Slovenské inšpirácie zo Senváclavu. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2019, s. 135-198. ISBN 978-615-6014-03-0. Typ: BBA
 • KUBISA, Tomáš. Movement of Slavic – Aryan Vedas as a manifestation of new types of spirituality in Slovakia. In Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology Conference : Book of Abstracts. - Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2019, s. 18-19. ISBN 978-80-973372-1-6. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk_SK&id=21648&part=2>. Typ: AFH
 • KUBISA, Tomáš. Stručná charakteristika vedeckých zbierok Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. In Ztracená tvář Podluží : Tvrdonice a Kostice. - Břeclav : Malovaný kraj, z.s. pre Okrašlovací spolek Tvrdonice, 2018, s. 209-210. ISBN 978-80-87954-10-2. Typ: BEE
 • LUTHER, Daniel. Sociokultúrny kapitál úspešných obcí na Slovensku = Socio-Cultural Capital of Successful Villages in Slovakia. In Slovenský národopis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 251-258. ISSN 1335-1303.(APVV-16-0115 : Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka). Typ: ADFB
 • POPELKOVÁ, Katarína. Načo sú mestám sviatky? Vynájdená tradícia z roku 1934 a jej životnosť v 21. storočí. In SOUKUPOVÁ, Blanka - GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża - KARPIŃSKA, Grażyna Ewa. Národy-města-lidé-slavnosti. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018, s. 161-176. ISBN 978-80-7571-028-4.(VEGA 2/0062/17 : Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)). Typ: ABC
 • SALNER, Peter. Judaizmus v tradícii a súčasnosti : Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí. Etnologický pohľad. Recenzenti: Blanka Soukupová, Ivica Štelmachovič Bumová. Bratislava : Veda, 2019. 131 s. Etnologické štúdie 37. ISBN 978-80-224-1750-1(VEGA 2/0022/17 : Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)). Typ: AAB
 • SALNER, Peter. Sviatok Chanuka v súčasnom bratislavskom prostredí. In SOUKUPOVÁ, Blanka - GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża - KARPIŃSKA, Grażyna Ewa. Národy-města-lidé-slavnosti. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018, s. 147-160. ISBN 978-80-7571-028-4.(VEGA 2/0022/17 : Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)). Typ: ABC
 • SALNER, Peter. Pesach - sviatok macesu, pamäti a identity: premeny náboženskej tradície v bratislavskej židovskej komunite. In Národopisná revue, 2019, roč. XXIX, č. 2, s. 154-161. ISSN 0862-8351. Typ: ADEB
 • SALNER, Peter. Visible as people, yet invisible as Jews. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 1, p. 95-107. ISSN 1337-401X.(VEGA 2/0022/17 : Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)). Typ: ADNB
 • SALNER, Peter. Nielen obete, aj páchatelia majú potomkov... (Úvaha inšpirovaná knihou Bolestivé mlčanie) : Alexandra Senfft: Bolestivé mlčanie, Premedia, 2019, 272 s. In Slovenský národopis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 379-382. ISSN 1335-1303. Recenzia na: Bolestivé mlčanie / Alexandra Senfft. - Bratislava : Premedia, 2019. - ISBN 9788081597091. Typ: EDI
 • ŠKOBLA, Daniel - HRUSTIČ, Tomáš - PODUŠKA, Ondřej. Evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce 2018 : ealuácia realizovaná v roku 2018 s dôrazom na program implementovaný IA MPSVR SR. Recenzenti: Jurina Rusnáková, Alexander Mušinka. Bratislava : Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2019. 87 s. ISBN 978–80–89837–50–2. Typ: AAB
 • ŠKOBLA, Daniel - HRUSTIČ, Tomáš - PODUŠKA, Ondřej. Evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce 2018 : zhrnutie záverečnej správy. Recenzenti: Jurina Rusnáková, Alexander Mušinka. Bratislava : Implementačná agentúra MPSVR SR, 2019. 43 s. ISBN 978-80-89837-50-2. Typ: AEDB
 • VOĽANSKÁ, Ľubica - KÁČEROVÁ, Marcela - MAJO, Juraj. People, space and culture – dimensions of intergenerational relationships. Introduction. In Slovenský národopis, 2019, roč. 67, č. 2, s. 122-143. ISSN 1335-1303.(APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie). Typ: ADNB
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. Observation on organisational culture: Case study of Topoľčianky stud farm. In Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology Conference : Book of Abstracts. - Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2019, s. 38-39. ISBN 978-80-973372-1-6. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk_SK&id=21648&part=2>. Typ: AFH
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. Právo na oddych či povinnosť pracovať? In Kapitál, 2019, roč. 3, č. 1, s. 26-27. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: <https://kapital-noviny.sk/pravo-na-oddych-ci-povinnost-pracovat/>. Typ: BDF
 • VRZGULOVÁ, Monika. Only a Beginning: The Sered' Holocaust Museum in Slovakia. In Cultures of History Forum [elektronický zdroj], 2019. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.cultures-of-history.uni-jena.de/exhibitions/slovakia/only-a-beginning-the-sered-holocaust-museum-in-slovakia/>. Typ: ADEB
 • VRZGULOVÁ, Monika. Sociálna zmena v biografických naratívoch obyvateľov dnešného Slovenska. Od Mníchova po 14. marec 1939 = A Social Change in the Biographical Narratives of the Inhabitants of Today’s Slovakia – From the Munich Agreement to 14th March 1938. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 1, s. 131-143. ISSN 1337-6861. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/sk/clanok/socialna-zmena-v-biografickych-narativoch-obyvatelov-dnesneho-slovenska-od-mnichova-po-14>. Typ: ADNB
 • VRZGULOVÁ, Monika. Oral History interview – relationship and space of trust. In Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology Conference : Book of Abstracts. - Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2019, s. 38-39. ISBN 978-80-973372-1-6. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk_SK&id=21648&part=2>. Typ: AFH
 • WIESNER, Adam. Street art a graffiti v kontextu města = Street Art and Graffiti in the Context of a City. In Slovenský národopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 47-62. ISSN 1335-1303. Typ: ADNB
 • WIESNER, Adam. Therapeutic overlap in autoethnographic writing. In Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology Conference : Book of Abstracts. - Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2019, s. 42-43. ISBN 978-80-973372-1-6. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk_SK&id=21648&part=2>. Typ: AFH
 • Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology Conference : Book of Abstracts. Editors: Adam Wiesner, Ľubica Voľanská. Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2019. 47 pp. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk_SK&id=21648&part=2>. ISBN 978-80-973372-1-6. Typ: FAI
 • WINKLER, Tomáš. Concepts connected with creativity in urban anthropology. In Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology Conference : Book of Abstracts. - Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2019, s. 44-45. ISBN 978-80-973372-1-6. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk_SK&id=21648&part=2>. Typ: AFH
 • ZAJONC, Juraj. Kremnické čipkárske školy znova ožili. In Krajka : krajkářský občasník, 2019, roč. XXI, č. 1, s. 4-7. ISSN 1212-589X. Typ: BDE
 • ZAJONC, Juraj. Obituary Zuzana Profantová (1953-2018). In Ethnologia Slovaca et Slavica : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2019, tom 40, s. 149-151. ISSN 1335-4116. Typ: GII
 • ZAJONC, Juraj. Sté výročie prvej svetovej vojny vo výstavných projektoch na Slovensku. In Ethnologia Europae Centralis : Journal of Central European Ethnology, 2018, č. 15, s. 177-178. ISSN 1210-1109. Typ: GII
 • ZAJONC, Juraj - DRŠKA, Richard. Publikácia a výstava Prvá svetová vojna a Záhorie. In Ethnologia Europae Centralis : Journal of Central European Ethnology, 2018, č. 15, s. 186-188. ISSN 1210-1109. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus