Informačná stránka organizácie SAV

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. No pollution and no Roma in my backyard: class and race in framing local activism in Laborov, eastern Slovakia. In Environmental justice, popular struggle and community development. - Bristol : Policy Press, 2019, p. 53-68. ISBN 978-1-4473-5083-5. Typ: ABC
  • Globe in Motion 2 : Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. Editors: Miroslava Hlinčíková, Martina Sekulová; recenzenti: Alexandra Bitušíková, Miroslav Bahna; compiled by Boris Divinský. Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2019. 154 s. Ethnological Studies, 36. ISBN 978-80-970975-9-2. Typ: FAI
  • KUBISA, Tomáš. Stručná charakteristika vedeckých zbierok Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. In Ztracená tvář Podluží : Tvrdonice a Kostice. - Břeclav : Malovaný kraj, z.s. pre Okrašlovací spolek Tvrdonice, 2018, s. 209-210. ISBN 978-80-87954-10-2. Typ: BEE
  • POPELKOVÁ, Katarína. Načo sú mestám sviatky? Vynájdená tredícia z roku 1934 a jej životnosť v 21. storočí. In SOUKUPOVÁ, Blanka - GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża - KARPIŃSKA, Grażyna Ewa. Národy-města-lidé-slavnosti. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018, s. 161-176. ISBN 978-80-7571-028-4.(VEGA 2/0062/17 : Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)). Typ: ABC
  • SALNER, Peter. Visible as people, yet invisible as Jews. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 1, p. 95-107. ISSN 1337-401X.(VEGA 2/0022/17 : Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)). Typ: ADNB
  • VOĽANSKÁ, Ľubica. Právo na oddych či povinnosť pracovať? In Kapitál, 2019, roč. 3, č. 1, s. 26-27. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: <https://kapital-noviny.sk/pravo-na-oddych-ci-povinnost-pracovat/>. Typ: BDF
  • ZAJONC, Juraj. Kremnické čipkárske školy znova ožili. In Krajka : krajkářský občasník, 2019, roč. XXI, č. 1, s. 4-7. ISSN 1212-589X. Typ: BDE

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus