Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 02 52964707 kl. 104
Fax: 02 52964707/116

Sekretariát

Tel: 02/ 5296 4707 kl. 101
Pracovisko vzniklo v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení a medzi rokmi 1994-2018 niesol názov Ústav etnológie SAV. Od roku 2018 nesie názov Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV a v súčasnosti je jednou z popredných inštitúcií etnologického a antropologického výskumu na Slovensku.
Z odborného hľadiska sa zameriava na analýzu spoločenských vzťahov v lokálnej a globálnej perspektíve s dôrazom na slovenský a stredoeurópsky kontext. Oblasti vedeckého záujmu zahŕňajú výskum kultúrnych tradícií a spôsobu života, ako aj sociálne, kultúrne i materiálne aspekty ekonomickej a politickej transformácie po roku 1989 vo vidieckom a mestskom prostredí. Osobitný dôraz sa kladie na fenomény kolektívnych identít, pamäti, etnicity, náboženstva, otázku minorít a migrácie, rovnako ako na problematiku kultúrneho dedičstva. Vo výskumných projektoch sú aplikované aktuálne svetové teoretické a metodologické trendy a prístupy.
Súčasťou pracoviska je odborná knižnica a informačno-dokumentačný útvar s rozsiahlym vedeckým archívom, obsahujúcim textové, obrazové a multimediálne dokumenty. Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV je sídlom redakcie vedeckého časopisu Slovenský národopis/Slovak Ethnology a spolupracuje s Národopisnou spoločnosťou Slovenska a Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev.