Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Matúš
Interná Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO
Ing.
Terézia
Interná Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO
Ing.
Matúš
Interná Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO
MSc.
Sajad
Interná Lesnícka fakulta TUZVO
Ing.
Michaela
Interná Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO
Ing.
Veronika
Interná Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO
Ing.
Boris
Interná Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO

Počet doktorandov: 7