Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislava
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľudmila
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ľubica
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Dominik
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Hana
Interný doktorand
Ing., DrSc.
Rastislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Gabriela
Samostatný vedecký pracovník
Dr. Ing.
Rastislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Benjamín
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Terézia
Interný doktorand
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miriam
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
prof., Mgr., PhD.
Tatiana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dominika
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Anton
Vedúci vedecký pracovník
Ing., CSc.
Margita
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Pavel
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Emília
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Adrián
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Radovan
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivica
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
Mgr.
Romana
Interný doktorand
doc. Ing., CSc.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Veronika
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Iveta
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 45