Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislava
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ľudmila
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Dominik
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Hana
Doktorandka
Interný doktorand
Ing., DrSc.
Rastislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Gabriela
Samostatná vedecká pracovníčka
Dr. Ing.
Rastislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Benjamín
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Terézia
Doktorandka
Interný doktorand
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miriam
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
prof., Mgr., PhD.
Tatiana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Dominika
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Anton
Vedúci vedecký pracovník
Ing., CSc.
Margita
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Pavel
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Emília
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.
Adrián
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Radovan
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ivica
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Romana
Doktorandka
Interný doktorand
doc. Ing., CSc.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Veronika
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Iveta
Vedecká pracovníčka
Ing., CSc.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 45