Informačná stránka organizácie SAV

Ústav ekológie lesa SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Adamčíková, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Barna, Milan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Barta, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Baštáková, Viera  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Bíliková, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Blaženec, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Brnkaľáková, Stanislava  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Černecká, Ľudmila  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Ditmarová, Ľubica  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Dorková, Martina  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Ferus, Peter  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Fleischer, Peter  Vedecký pracovník
 Doc., Mgr., PhD.  Gežík, Veronika  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Húdoková, Hana  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Jakuš, Rastislav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Jamnická, Gabriela  Samostatný vedecký pracovník
 Dr. Ing.  Janík, Rastislav  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Jánošíková, Zuzana  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Jarčuška, Benjamín  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ježík, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Kádasi-Horáková, Miriam  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kaňuch, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 prof., Mgr., PhD.  Kluvánková, Tatiana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kobza, Marek  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Konôpková, Jana  Vedecký pracovník
 RNDr.  Košútová, Dominika  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., DrSc.  Krištín, Anton  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Krištof-Kraková, Tatiana  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Kučerová, Jana  Vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Kuklová, Margita  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Kulfan, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Luptáková, Eva  Interný doktorand
 Ing.  Luptáková, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Majdák, Andrej  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Marešová, Jana  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Mihál, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Michalko, Jaroslav  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Naďo, Ladislav  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ondrušková, Emília  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ostrovský, Radovan  Vedecký pracovník
 Ing.  Palkovičová, Monika  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Pastirčáková, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Pažitný, Jozef  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Pivková, Ivica  Vedecký pracovník
 Ing.  Psotová, Martina  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Pšidová, Eva  Vedecký pracovník
 Mgr.  Ružinská, Romana  Interný doktorand
 doc. Ing., CSc.  Saniga, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Sarvašová, Lenka  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Schieber, Branislav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Slezák, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Štecová, Iveta  Vedecký pracovník
 Ing.  Tóthová, Beáta  Odborný pracovník VŠ
 Ing., CSc.  Váľka, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Zach, Peter  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 55