Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav ekológie lesa SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Adamčíková
Katarína
037/ 6943 339
Ing.
Babicová
Alena
045/ 5241100
 
Babicová
Anna
045/ 5241111
 
Badinková
Vlasta
045/ 5241111
 
Bado
Jozef
037/6334211 kl. 130, 0911519934
 
Balková
Helena
037/6334211 kl. 145
  037/6334211 kl. 132
Ing., PhD.
Barna
Milan
045/ 5241111 kl. 313
Ing., PhD.
Barta
Marek
037/6943354
 
Bauerová
Jana
037/6334211 kl. 137
 
Bauerová
Michaela
neuvedený
 
Becherová
Zuzana
045/5241111
 
Berta
Marián
037/6334211 kl. 125, 0911197439
Ing., PhD.
Blaženec
Miroslav
045/ 5241 137
Mgr., PhD.
Brnkaľáková
Stanislava
neuvedený
 
Budová
Lea
neuvedený
Mgr., PhD.
Černecká
Ľudmila
neuvedený
RNDr., PhD.
Ditmarová
Ľubica
045/ 5241 107
Mgr.
Dorková
Martina
neuvedený
 
Ďurčeková
Margita
037/6334211 kl. 110
Ing. 045/ 5241 117
Ing., PhD.
Ferus
Peter
037/6334211 kl. 138, 0911209107
Ing., PhD.
Fleischer
Peter
neuvedený
 
Fogad
Michal
neuvedený
 
Fogadová
Gabriela
037/6334211 kl. 137
 
Grešková
Miroslava
037/6334211 kl. 137
 
Halandová
Monika
037/ 6943 337
Ing.
Harazinová
Katarína
045/ 5241 145
Ing.
Horváth
Dominik
neuvedený
Ing., PhD.
Hoťka
Peter
037/6334211 kl. 201, 0911219507
Ing.
Hriňová
Nora
045/ 5241 124
Ing. neuvedený
Ing., PhD.
Jakuš
Rastislav
045/ 5241111 kl. 312
Ing., PhD.
Jamnická
Gabriela
045/ 5320 313 kl. 406
Dr. Ing.
Janík
Rastislav
045/ 5241111 kl. 301
Mgr., PhD. neuvedený
Ing., PhD.
Jarčuška
Benjamín
neuvedený
Ing.
Jauschová
Terézia
neuvedený
Ing., PhD.
Ježík
Marek
045/ 5241106 kl. 106
Ing., PhD. 037/6943241
  neuvedený
Mgr., PhD.
Kaňuch
Peter
045/ 5241111 kl. 206
 
Klimanová
Mária
037/6334211 kl. 137
prof., Mgr., PhD.
Kluvánková
Tatiana
neuvedený
Mgr., PhD.
Kobza
Marek
037/ 6943 335
Ing., PhD. 037/6334211 kl. 127, 0911999847
 
Kopičár
Pavol
045/5241111
RNDr., PhD.
Košútová
Dominika
037/6334211 kl. 138
 
Kováčik
Ondrej
045/ 5241111 kl. 300
Mgr. 045/ 5241116 kl. 116
 
Krajčiová
Helena
037/6334211 kl. 137
Ing., PhD.
Králová
Jarmila
neuvedený
 
Kratka
Pavel
037/6334211 kl. 137, 0911520617
RNDr., DrSc.
Krištín
Anton
045/ 5241 149
Ing., PhD.
Kubov
Martin
neuvedený
Ing., CSc.
Kuklová
Margita
045/ 5241 136
RNDr., CSc.
Kulfan
Ján
045/ 5241 126
 
Lipnický
Daniel
neuvedený
 
Lovás
Ján
neuvedený
  037/ 6943 337
Ing., PhD.
Majdák
Andrej
neuvedený
 
Majorová
Ľubomíra
037/6334211 kl. 137, 0911198427
RNDr., PhD. neuvedený
 
Masárová
Erika
037/6334211 kl. 110
  045/ 5241 111
Ing., PhD.
Mezei
Pavel
neuvedený
RNDr., CSc.
Mihál
Ivan
045/ 5241111 kl. 300
Ing., PhD.
Michalko
Jaroslav
037/6334211 kl. 201.
Ing.
Mikuš
Milan
045/5241111 kl-202
 
Mladý
Alexander
037/6334211 kl. 137
 
Murínová
Mária
neuvedený
  045/ 5320 313
 
Nižná
Viera
045/ 5320 313 kl. 317
Ing., PhD.
Ondrušková
Emília
00421376943 355
 
Opálená
Alžbeta
neuvedený
Mgr.
Oravec
Adrián
neuvedený
Ing., PhD.
Ostrovský
Radovan
037/694 3336
 
Pálka
Ľubomír
037/6334211 kl. 137
Mgr., PhD.
Pastirčáková
Katarína
037/ 6943 358
Ing., PhD.
Pažitný
Jozef
neuvedený
  neuvedený
 
Pichler
Ján
045/ 5241111 kl. 319
  045/ 5241111 kl. 318
Mgr., PhD.
Pivková
Ivica
neuvedený
 
Poláková
Helena
037/6334211 kl. 120
Ing., PhD. 045/ 5320 313 kl. 121
 
Rajtár
Vladimír
037/6334211 kl. 137, 0911194421
 
Rapavý
Anton
037/6334211 kl. 125
Mgr.
Ružinská
Romana
neuvedený
doc. Ing., CSc.
Saniga
Miroslav
0907 114800
Ing., PhD. neuvedený
Mgr., PhD.
Schieber
Branislav
045/ 5241 111 kl. 315
 
Sivecký
Peter
neuvedený
Ing.
Sládeková
Katarína
045/ 5241111 kl. 214
Ing., PhD.
Slezák
Michal
neuvedený
Ing. 037/6334211 kl. 129, 0911194928
 
Straková
Sylvia
037/6334 571, 0911197345
 
Strelcová
Zuzana
045/ 5241 119
 
Strieška
Juraj
037/6334211 kl. 137, 0911196815
Ing.
Szabo
Tomáš
0948 996 992
Ing.
Šamajová
Veronika
neuvedený
Mgr., PhD.
Štecová
Iveta
+421908902394
Ing.
Švecová
Zuzana
037/6334211 kl. 121
Mgr.
Tuček
Peter
045/ 5320 313 kl. 202
 
Turčeková
Mária
037/ 6943 359
Mgr.
Turčeková
Mária
neuvedený
Mgr.
Turčeková
Silvia
037/6334211 kl. 138
Ing., CSc.
Váľka
Jozef
045/ 5241 155
  neuvedený
Ing. 037/6334211 kl. 117
Ing., CSc.
Zach
Peter
-

Aktualizuje: