Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Katarína
037/ 6943 339
Ing., PhD.
Renata
037/6943356
Ing.
Alena
045/ 5241100
 
Anna
045/ 5241111
 
Vlasta
045/ 5241111
 
Jozef
037/6334211 kl. 130, 0911519934
 
Helena
037/6334211 kl. 145
 
Erika
037/6334211 kl. 132
Ing., PhD.
Milan
045/ 5241111 kl. 313
Ing., PhD.
Marek
037/6943354
 
Jana
037/6334211 kl. 137
 
Michaela
neuvedený
 
Zuzana
045/5241111
 
Marián
037/6334211 kl. 125, 0911197439
Ing., PhD.
Miroslav
045/ 5241 137
Mgr., PhD.
Stanislava
neuvedený
Mgr.
Matúš
neuvedený
 
Lea
neuvedený
Mgr., PhD.
Ľudmila
neuvedený
 
Pavel
neuvedený
RNDr., PhD.
Ľubica
045/ 5241 107
 
Margita
037/6334211 kl. 110
Ing.
Oľga
045/ 5241 117
Ing., PhD.
Peter
037/6334211 kl. 138, 0911209107
Ing., PhD.
Peter
neuvedený
 
Michal
neuvedený
 
Gabriela
037/6334211 kl. 137
Ing.
Mário
neuvedený
 
Miroslava
037/6334211 kl. 137
 
Monika
037/ 6943 337
Ing.
Katarína
045/ 5241 145
 
Zuzana
neuvedený
Ing.
Dominik
neuvedený
Ing., PhD.
Peter
037/6334211 kl. 201, 0911219507
Ing.
Nora
045/ 5241 124
Ing.
Hana
neuvedený
Ing., PhD.
Hana
neuvedený
Ing., DrSc.
Rastislav
045/ 5241111 kl. 312
Ing., PhD.
Gabriela
045/ 5320 313 kl. 406
Bc.
Darina
045/ 5241 119
Dr. Ing.
Rastislav
045/ 5241111 kl. 301
Mgr., PhD.
Zuzana
neuvedený
Ing., PhD.
Benjamín
neuvedený
Ing.
Terézia
neuvedený
Ing.
Zuzana
neuvedený
Ing., PhD.
Marek
045/ 5241106 kl. 106
Ing., PhD.
Miriam
037/6943241
 
Viera
neuvedený
Mgr., PhD.
Peter
045/ 5241111 kl. 206
 
Mária
037/6334211 kl. 137
prof., Mgr., PhD.
Tatiana
neuvedený
Mgr., PhD.
Marek
037/ 6943 335
Ing., PhD.
Jana
037/6334211 kl. 127, 0911999847
 
Pavol
045/5241111
Mgr., CSc.
Nataliya
neuvedený
RNDr., PhD.
Dominika
037/6334211 kl. 138
 
Ondrej
045/ 5241111 kl. 300
Mgr.
Anna
045/ 5241116 kl. 116
 
Helena
037/6334211 kl. 137
Ing., PhD.
Jarmila
+421911942983
 
Pavel
037/6334211 kl. 137, 0911520617
RNDr., DrSc.
Anton
045/ 5241 149
Ing., PhD.
Martin
neuvedený
Ing., CSc.
Margita
045/ 5241 136
RNDr., CSc.
Ján
045/ 5241 126
doc., Ing., PhD.
Daniel
neuvedený
Ing., PhD.
Matúš
neuvedený
 
Daniel
neuvedený
 
Ján
neuvedený
 
Alena
037/ 6943 337
Ing., PhD.
Andrej
neuvedený
 
Ľubomíra
037/6334211 kl. 137, 0911198427
RNDr., PhD.
Jana
neuvedený
 
Erika
037/6334211 kl. 110
 
Anna
045/ 5241 111
Ing., PhD.
Pavel
neuvedený
RNDr., CSc.
Ivan
045/ 5241111 kl. 300
Ing.
Milan
045/5241111 kl-202
 
Alexander
037/6334211 kl. 137
 
Anna
045/ 5320 313
 
Viera
045/ 5320 313 kl. 317
Ing., PhD.
Emília
00421376943 355
 
Alžbeta
neuvedený
RNDr.
Adrián
neuvedený
Ing., PhD.
Radovan
037/694 3336
 
Ľubomír
037/6334211 kl. 137
Mgr., PhD.
Katarína
037/ 6943 358
 
Mária
neuvedený
 
Jana
neuvedený
 
Ján
045/ 5241111 kl. 319
 
Viera
045/ 5241111 kl. 318
Mgr., PhD.
Ivica
neuvedený
Ing.
Matúš
neuvedený
prof. PhDr., PhD.
Jana
Emeritná pracovníčka
neuvedený
 
Helena
037/6334211 kl. 120
Ing., PhD.
Eva
045/ 5320 313 kl. 121
 
Vladimír
037/6334211 kl. 137, 0911194421
 
Anton
037/6334211 kl. 125
Mgr.
Romana
neuvedený
MSc.
Sajad
neuvedený
doc. Ing., CSc.
Miroslav
0907 114800
Ing., PhD.
Lenka
045/5241 128
Mgr., PhD.
Branislav
045/ 5241 111 kl. 315
Ing.
Katarína
045/ 5241111 kl. 214
Ing., PhD.
Michal
neuvedený
Mgr., PhD.
Alena
neuvedený
Ing.
Vieroslava
037/6334211 kl. 129, 0911194928
Bc.
Sylvia
037/6334 571, 0911197345
 
Juraj
037/6334211 kl. 137, 0911196815
Ing.
Michaela
neuvedený
Ing., PhD.
Tomáš
0948 996 992
Ing.
Veronika
neuvedený
 
Lucia
neuvedený
Mgr., PhD.
Iveta
+421908902394
Ing.
Zuzana
037/6334211 kl. 121
Ing.
Boris
neuvedený
RNDr., PhD.
Kristina
neuvedený
Mgr.
Peter
045/ 5320 313 kl. 202
 
Mária
037/ 6943 359
Mgr.
Silvia
037/6334211 kl. 138
Ing., CSc.
Jozef
045/ 5241 155
 
Helena
neuvedený
Ing.
Estera
037/6334211 kl. 117
Ing., CSc.
Peter
-

Aktualizuje: