Informačná stránka organizácie SAV

Ústav ekológie lesa SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr., PhD. Adamčíková, Katarína  037/ 6943 339
 Ing. Babicová, Alena  045/ 5241100
   Babicová, Anna  045/ 5241111
   Badinková, Vlasta  045/ 5241111
   Bado, Jozef  037/6334211 kl. 130, 0911519934
   Balková, Helena  037/6334211 kl. 145
   Baráthová, Erika  037/6334211 kl. 132
 Ing., PhD. Barna, Milan  045/ 5241111 kl. 313
 Ing., PhD. Barta, Marek  037/6943354
 Mgr. Baštáková, Viera   
   Bauerová, Jana  037/6334211 kl. 137
   Bauerová, Michaela   
   Becherová, Zuzana  045/5241111
   Berta, Marián  037/6334211 kl. 125, 0911197439
 RNDr., PhD. Bíliková, Katarína  +421911826018
 Ing., PhD. Blaženec, Miroslav  045/ 5241 137
 Mgr., PhD. Brnkaľáková, Stanislava   
   Budová, Lea   
 Mgr., PhD. Černecká, Ľudmila   
 RNDr., PhD. Ditmarová, Ľubica  045/ 5241 107
 Mgr. Dorková, Martina   
   Ďurčeková, Margita  037/6334211 kl. 110
 Ing. Fekiačová, Oľga  045/ 5241 117
 Ing., PhD. Ferus, Peter  037/6334211 kl. 138, 0911209107
 Ing., PhD. Fleischer, Peter   
   Fogad, Michal   
   Fogadová, Gabriela  037/6334211 kl. 137
 Doc., Mgr., PhD. Gežík, Veronika   
   Grešková, Miroslava  037/6334211 kl. 137
   Halandová, Monika  037/ 6943 337
 Ing. Harazinová, Katarína  045/ 5241 145
 Ing. Holečková, Daniela  037/6334211 kl. 129, 0915771869
 Ing., PhD. Hoťka, Peter  037/6334211 kl. 201, 0911219507
 Ing. Hriňová, Nora  045/ 5241 124
 Ing. Húdoková, Hana   
 Ing., PhD. Jakuš, Rastislav  045/ 5241111 kl. 312
 Ing., PhD. Jamnická, Gabriela  045/ 5320 313 kl. 406
 Dr. Ing. Janík, Rastislav  045/ 5241111 kl. 301
 Mgr., PhD. Jánošíková, Zuzana   
 Ing., PhD. Jarčuška, Benjamín   
 Ing., PhD. Ježík, Marek  045/ 5241106 kl. 106
 Ing., PhD. Kádasi-Horáková, Miriam  037/6943241
   Kalužáková, Viera   
 Mgr., PhD. Kaňuch, Peter  045/ 5241111 kl. 206
   Klimanová, Mária  037/6334211 kl. 137
 prof., Mgr., PhD. Kluvánková, Tatiana   
 Mgr., PhD. Kobza, Marek  037/ 6943 335
 Ing., PhD. Konôpková, Jana  037/6334211 kl. 127, 0911999847
   Kopičár, Pavol  045/5241111
 RNDr. Košútová, Dominika  037/6334211 kl. 138
   Kováčik, Ondrej  045/ 5241111 kl. 300
 Mgr. Kracinová, Anna  045/ 5241116 kl. 116
   Krajčiová, Helena  037/6334211 kl. 137
 Ing., PhD. Králová, Jarmila   
   Kratka, Pavel  037/6334211 kl. 137, 0911520617
 RNDr., DrSc. Krištín, Anton  045/ 5241 149
 Ing. Krištof-Kraková, Tatiana   
   Kršáková, Vladimíra  037/6334211
 Ing., PhD. Kubov, Martin   
 Ing., PhD. Kučerová, Jana  045/ 5241105 kl.105
 Ing., CSc. Kukla, Ján  045/ 5241 135
 Ing., CSc. Kuklová, Margita  045/ 5241 136
 RNDr., CSc. Kulfan, Ján  045/ 5241 126
   Lipnický, Daniel   
   Lovás, Ján   
 Ing. Luptáková, Eva   
 Ing. Luptáková, Eva   
   Magušinová, Alena  037/ 6943 337
 Ing., PhD. Majdák, Andrej   
   Majorová, Ľubomíra  037/6334211 kl. 137, 0911198427
 RNDr., PhD. Marešová, Jana   
   Masárová, Erika  037/6334211 kl. 110
   Matrtajová, Anna  045/ 5241 111
 RNDr., CSc. Mihál, Ivan  045/ 5241111 kl. 300
 Ing., PhD. Michalko, Jaroslav  037/6334211 kl. 201.
 Ing. Mikuš, Milan  045/5241111 kl-202
   Mladý, Alexander  037/6334211 kl. 137
 Mgr., PhD. Naďo, Ladislav  045/ 5241 111 kl. 201
   Necpálová, Anna  045/ 5320 313
   Nižná, Viera  045/ 5320 313 kl. 317
 Ing., PhD. Ondrušková, Emília  00421376943 355
   Opálená, Alžbeta   
 Ing., PhD. Ostrovský, Radovan  037/694 3336
   Pálka, Ľubomír  037/6334211 kl. 137
 Ing. Palkovičová, Monika   
 Mgr., PhD. Pastirčáková, Katarína  037/ 6943 358
 Ing., PhD. Pažitný, Jozef   
   Petríková, Jana   
   Pichler, Ján  045/ 5241111 kl. 319
   Pichlerová, Viera  045/ 5241111 kl. 318
 Mgr., PhD. Pivková, Ivica   
   Poláková, Helena  037/6334211 kl. 120
 Ing. Psotová, Martina   
 Ing., PhD. Pšidová, Eva  045/ 5320 313 kl. 121
   Rajtár, Vladimír  037/6334211 kl. 137, 0911194421
   Rapavý, Anton  037/6334211 kl. 125
 Mgr. Ružinská, Romana   
 doc. Ing., CSc. Saniga, Miroslav  0907 114800
 Ing., PhD. Sarvašová, Lenka   
 Mgr., PhD. Schieber, Branislav  045/ 5241 111 kl. 315
 Ing. Sládeková, Katarína  045/ 5241111 kl. 214
 Ing., PhD. Slezák, Michal   
 Ing. Smrťková Farkašovská, Vieroslava  037/6334211 kl. 129, 0911194928
   Straková, Sylvia  037/6334 571, 0911197345
   Strelcová, Zuzana  045/ 5241 119
   Strieška, Juraj  037/6334211 kl. 137, 0911196815
 Mgr., PhD. Štecová, Iveta  +421908902394
 Ing. Švecová, Zuzana  037/6334211 kl. 121
 Ing. Tóthová, Beáta   
 Mgr. Tuček, Peter  045/ 5320 313 kl. 202
   Turčeková, Mária  037/ 6943 359
 Mgr. Turčeková, Mária   
 Mgr. Turčeková, Silvia  037/6334211 kl. 138
 Ing., CSc. Váľka, Jozef  045/ 5241 155
   Zábojníková, Helena   
 Ing. Zahradníková, Estera  037/6334211 kl. 117
 Ing., CSc. Zach, Peter  -

Aktualizuje: