Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav ekológie lesa SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DZURENKO, Marek** - GALKO, Juraj - KULFAN, Ján - VÁĽKA, Jozef - HOLEC, Juraj - SANIGA, Miroslav - ZÚBRIK, Milan - VAKULA, Jozef - RANGER, Christopher M. - SKUHROVEC, Jiří - JAUSCHOVÁ, Terézia - ZACH, Peter. Can the invasive ambrosia beetle Xylosandrus germanus wihstand a unusually cold winter in the West Carpathian forest in Cental Europe? In Folia Oecologica, 2022, vol. 49, iss. 1, p. ISSN 1336-5266. Typ:
  • HLÔŠKA, L. - SANIGA, Miroslav - CHOVANCOVÁ, Gabriela - CHOVANCOVÁ, Barbara - HOMOLOVÁ, Zuzana. Temporal and spatial changes in small mammal communties in a disturbed mountain forest. In Folia Oecologica, 2022, vol. 49, iss. 1, p. ISSN 1336-5266. Typ:
  • KOBZA, Marek - OSTROVSKÝ, Radovan** - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - PASTIRČÁKOVÁ, Katarína. Stability of trees infected by wood decay fungi estimated by acoustic tomography: a field survey. In Trees-Structure and Function, 2022, vol., no., p. ISSN 0931-1890. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00468-021-02185-w Typ:
  • MEZEI, Pavel** - FLEISCHER, Peter - ROZKOŠNÝ, Jozef - KURJAK, Daniel - DZURENKO, Marek - RELL, Slavomír - LALÍK, Michal - GALKO, Juraj. Weather conditions and host characteristics drive infestations of sessile oak (Quercus petraea) trap trees by oak bark beetles (Scolytus intricatus). In Forest Ecology and Management, 2022, vol. 503, art. no. 119775. ISSN 0378-1127. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119775 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus