Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav ekológie lesa SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • JARČUŠKA, Benjamín - KĹČ, Vladimír - KĹČOVÁ KUNŠTÁROVÁ, Vladimíra - FULÍN, Miroslav. K výskytu bobra euroázijského (Castor fiber) v Levočských vrchoch. In Spiš : vlastivedný zborník. 10. Zostavili: Zuzana Krempaská, Miroslav Števík. - Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2021, s. 28-37. Typ: BEF
  • PASTIRČÁKOVÁ, Katarína - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - BACIGÁLOVÁ, Kamila - CABOŇ, Miroslav - MIKUŠOVÁ, Petra - SENKO, Dušan - SVITOK, Marek - ADAMČÍK, Slavomír**. Ash Trees (Fraxinus spp.) in Urban Greenery as Possible Invasion Gates of Non-Native Phyllactinia Species. In Forests, 2021, vol. 12, no. 2, art. no. 183. ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f12020183 Typ: ADCA
  • SÁNCHEZ-GARCÍA, Marisol - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - MOREAU, Pierre-Arthur - VIZZINI, Alfredo - JANČOVIČOVÁ, Soňa - KIRAN, Munazza - CABOŇ, Miroslav - MATHENY, P. Brandon - ADAMČÍK, Slavomír**. The genus Dermoloma is more diverse than expected and forms a monophyletic lineage in the Tricholomataceae. In Mycological Progress, 2021, vol. 20, no. 1, p. 11-25. ISSN 1617-416X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11557-020-01651-y Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus