Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
21/2024 servisná prehliadka k laminárnemu boxu  
EKOKROK s.r.o.
Dlhá 85, 010 09 Žilina
IČO: 31590403
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
9. 2. 2024 739,20
20/2024 ULPA filter do laminárneho boxu  
EKOKROK s.r.o.
Dlhá 85, 010 09 Žilina
IČO: 31590403
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
9. 2. 2024 382,10
19/2024 substrát na výsadbu sadeníc borovíc  
Greenery, s.r.o.
Novomestského 507/59
IČO: 4607 6123
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
5. 2. 2024 144,00
18/2024 bunda do terénu  
Grube, s.r.o. Lesnícke náriadie
Kúpeľná 2,962 37 Kováčová
IČO: 3600 4120
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
5. 2. 2024 159,00
17/2024 výpožička dvoch publikácii prostredníctvom medzinárod. medziknižničnej výpožičnej služby  
Slovenská národná knižnica
Nám. J.C. Hronského 1,036 01 Martin
IČO: 3613 8517
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
31. 1. 2024 15,00
16/2024 stavebný materiál na rekunštrukciu laboratória  
HORNBACH Nitra
Na Pasienkoch 4840/18,949 01 Nitra
IČO: 3583 8949
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
30. 1. 2024 543,51
14/2024 Živa 2024  
MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s.
Stará Vajnorská 9,831 04 Bratislava
IČO: 3579 2281
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
24. 1. 2024 20,34
13/2024 dusík rok 2024 Nitra  
Slovenské biologické služby a.s.
Kremnička 2,974 05 Banská Bystrica
IČO: 3570 6660
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
24. 1. 2024 320,00
12/2024 hygienické a čistiace potreby  
Kamiko-hygiene s.r.o.
Kremnička 5,974 03 Banská Bystrica
IČO: 4596 5340
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
24. 1. 2024 265,22
11/2024 tonery  
Agharta Computers s.r.o.
Nám SNP 75/26
IČO: 36037346
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
23. 1. 2024 41,00
9/2024 mikroskúmavky typ Eppendorf  
Intertec s.r.o.
Hronská 6,974 01 Banská Bystrica
IČO: 0069 2972
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
19. 1. 2024 199,80
8/2024 chladnička  
Elektrosped, a.s.
Diaľničná cesta 6015/12A,903 01 Senec
IČO: 35765038
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
19. 1. 2024 194,90
10/2024 uverejnenie článku  
Czech Acad. of Agricultural Sciences
Slezská 7,120 00 Praha
IČO: 4813 5291
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
19. 1. 2024 792,55
6/2024 verejná správa SR- ročný prístup  
Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina
IČO: 31592503
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
15. 1. 2024 228,00
5/2024 ubytovanie Veľké Karlovice  
Synot Gastro Slovakia s.r.o.
Závod Jaktáře 1475,686 01 Uherské Hradište
IČO: 0562 7265
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
11. 1. 2024 520,00
4/2024 Komunikačné zariadenie s príslušenstvom  
Software Partner s.r.o.
Pluhová 55, 831 03 Bratislava
IČO: 1731 8645
Podpísal: Ľubica Ditmarová (riaditeľka)
10. 1. 2024 1 700,00
2/2024 aktuálizácia tel. čísel cez elektronickú bránu  
Pollux BB s.r.o.
Kynceľová 2012,974 01 Kynceľová
IČO: 50700 651
Podpísal: Ľubica Ditmarová (riaditeľka)
4. 1. 2024 36,00
1/2024 editácia článku AJ  
Picardo Inmopros S.L.,
Balmes 357,4,55,Barcelona
Podpísal: Alena Babicová (vedúca EKO)
3. 1. 2024 217,80