Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón

Ústav dejín umenia

PhDr., CSc.
Katarína
neuvedený
Mgr., Ph.D.
Zuzana
02/ 5479 3896
doc. PhDr., DrSc.
Ingrid
02/ 5479 3819
Mgr., Ph.D
Patrik
neuvedený
RNDr.
Eva
02/5479 3896
prof. PhDr., PhD.
Ivan
02/ 5479 3895
doc. Mgr., PhD.
Daniel
neuvedený
PhDr., Ph.D.
Marta
02/ 5479 3896
Mgr., Mgr. Art., PhD.
Barbara
02/ 5479 3896
Mgr.
Adrián
neuvedený
Mgr.
Adam
neuvedený
Mgr., PhD.
Veronika
02/ 5479 3896
doc. Mgr., PhD.
Peter
02 / 5479 3895
M.A.
Martina
neuvedený
Mgr.
Matej
neuvedený
Mgr.
Katarína
neuvedený
M.A.
Kristína
neuvedený
Mgr., PhD.
Bibiana
02/ 5479 3896
Mgr.
Dominik
neuvedený
 
Zuzana
02/ 5479 3895
 
Adriana
02/ 5479 3819
 
Dáša
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Marian
neuvedený
Mgr., PhD.
Vratislav
neuvedený

Ústav divadelnej a filmovej vedy

PhDr.
Katarína
02/ 5477 7193
doc. Mgr., PhD.
Jana
02/ 5477 7193
Mgr.
Marián
neuvedený
doc. PhDr., PhD.
Elena
02/ 5477 7193
Mgr.
Klára
0254777193
prof. PhDr., DrSc.
Miloš
02/ 5477 7193
doc. Mgr. art., PhD.
Karol
02/54777193
Mgr., PhD.
Michaela
02/ 54 777 193
Mgr.
Adam
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Martin
02/ 5477 7193
PhDr., CSc.
Dagmar
02/ 5477 7193
Ing.
Monika
02/54777193
 
Sylvia
02 / 5477 7193
Mgr., PhD.
Zuzana
neuvedený
Mgr.
Tamara
02/54777193

Aktualizuje: