Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav dejín umenia

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Questioning the status of the artist: Czechoslovakia after 1968 = Statutut na chudožnika pod vupros: Čechoslovakia sled 1968 godina. In Izkustvo i obščestvo : izkutstvovedski četenija 2022/Art Readings 2022. II.Novo izkustvo/New Art. 1. vyd. - Sofia : Institut za izsledvane na izkustvata, 2023, s. 105-115. ISBN 978-619-7619-22-5. ISSN 1313-2342. (VEGA 2/0098/21 : Kontexty slovenského a českého výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia na príklade vybraných neoavantgardných tendencií) Typ: AECA
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Za Jiřím Šetlíkom (1929 – 2023). In Denník N, 2023, 15. 2. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3240320/za-jirim-setlikom-1929-2023/ Typ: EDJ
 • GERÁT, Ivan. Holy Warriors in Socialist Czechoslovakia : Modernists, Iconology and Traditions. In Universal - International - Global : Art Historiographies of Socialist Eastern Europe. - Wien ; Köln : Bohlau, 2023, s. 121-137. ISBN 978-3-412-52081-6. Typ: AECA
 • GERÁT, Ivan. Zasľúbené Bohu – panny a panenstvo v Krumlovskom kódexe (Cod. Vind. 370). In Ženy ve středověku : zakladatelky, mecenášky, matky. 1. vyd. - Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2022, s. 157-179. ISBN 978-80-87922-32-3. Typ: AECA
 • HERUCOVÁ, Marta. Ján Rombauer a jeho reminiscencie nizozemských obrazov. In In nomine civitatis Leutscha : o tých, ktorí zanechali stopu. 1. vyd. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, 2023, s. 136-148. ISBN 978-80-8060-549-0. Typ: AEDA
 • HERUCOVÁ, Marta. Jozef Czauczik - maliar biedermeierovských čias a jeho klientela. In In nomine civitatis Leutscha : o tých, ktorí zanechali stopu. 1. vyd. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, 2023, s. 104-125. ISBN 978-80-8060-549-0. Typ: AEDA
 • HERUCOVÁ, Marta. Orientálne obrazy z kaštieľa v Dolnej Krupej = Oriental paintings from the manor house in Dolná Krupá. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 179-190. ISBN 978-80-8060-535-3. (VEGA č. 2/0071/19 : Symbolizmus na Slovensku) Typ: BEF
 • MEGYEŠI, Peter. Vízie svätej Brigity Švédskej a neskorogotická ikonografia Adorácie Krista na Slovensku. In Ženy ve středověku : zakladatelky, mecenášky, matky. 1. vyd. - Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2022, s. 180-193. ISBN 978-80-87922-32-3. Typ: AECA
 • MEGYEŠI, Peter. Strom v umení : od Adama po antropocén. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2023, roč. 30, č. 1, s. 82-97. ISSN 1335-9770. Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Oto Hudec, Východoslovenská galéria, Košice. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2023, vol. 16, no. 67, s. 63. ISSN 1336-9644. Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Pnutia v sieti vzťahov. In Artalk.cz, 2023, 3. 4. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2023/04/03/pnutia-v-sieti-vztahov/ Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Katarína Poliačiková, Galérua Médium, Bratislava. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2023, vol. 16, no. 68, s. 62. ISSN 1336-9644. Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. V mori významov. In Artalk.cz, 2023, 27. 8. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2023/08/01/v-mori-vyznamov/ Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Krehkosť zmysluplného života. In Artalk.cz, 2023, 26. 5. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2023/05/26/krehkost-zmysluplneho-zivota/ Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter - BURAN, Dušan. Staré umenie v novej galérii. In Artalk.cz, 2023, 23.1. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2023/01/23/stare-umenie-v-novej-galerii/ Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus