Informačná stránka organizácie SAV

Ústav dejín umenia

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

 • ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Výkonná redaktorka Veronika Kucharská. Bratislava : Ústav dejín umenia, 1967-. Časopis je evidovaný v databázach Art Abstracts (H.W. Wilson); Art & Architecture Source; ARTbibliographies Modern; Art, Design & Architecture Collection, Art Index (H:W: Wilson); Bibliography of the History of Art; Central European Journal of Social Science and Humanities; OmniFile Full Text Mega (H:W: Wilson), OmniFile Full Text Select (H:W: Wilson), TOC Premier; Ulrich´s Periodicals Directory. od roku 2005 dvakrát do roka. ISSN 0044-9008. Typ: FAI
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Medzi Parížom a Bratislavou I. : Francúzsko-slovenské a slovensko-francúzske vzťahy vo výtvarnom umení počas šesťdesiatych rokov 20. storočia (1. časť - segment). In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2020, roč. 53, č. 1, s. 55-81. (2020 - Avery Index to Architectural Periodicals, Bibliography of the History of Art, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory). ISSN 0044-9008.(VEGA 2/0041/18 : Slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské vzťahy v oblasti výtvarného umenia počas 20. storočia II.). Typ: ADFB
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Prínos (nielen) migrantov pre výtvarný život Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. Zostavovatelia: Branislav Geschwandtner, Jana Gubášová Baherníková ; recenzenti: Tomáš Janura, Ján Valo. - Bratislava : Veda, 2020, s. 237-258. ISBN 978-80-224-1804-1. Typ: AFD
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Slovenská národná galéria v čase Nežnej revolúcie = Slovak National Gallery in Times of the Velvet Revolution. In Revolúcia: nežná x digitálna - digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po. Zostavovatelia: Peter Barta, Jasna Gaburová ; recenzenti: Ľuboš Kačírek, Matej Fandl. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2019, s. 36-41. ISBN 978-80-8060-470-7. Typ: AFD
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Výstava vznikla online, no vidieť ju treba naživo. In Denník N, 2020, roč. 6, č. 140, s. 13. ISSN 1339-844X. Typ: EDI
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Etienne Cornevin, filozof a znalec umenia (1950 – 2016). In Slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku, 2020. Dostupné na internete: <https://m.facebook.com/SlovakEmbassyFrance/photos/a.291819137526729/4161629857212285/?type=3&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1595855061730755&ref=m_notif>. Typ: GHG
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. O depolitizácii kultúrnych inštitúcií v Bratislave aj inde. In Denník N, 2020, roč. 6, č. 101, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana - STRÝČKOVÁ, Katarína. Umenie nemá slúžiť politikom, odstránením sôch dejiny negumujeme, hovorí historička umenia Zuzana Bartošová. In Denník N, 2020, roč. 6. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1962381/umenie-nema-sluzit-politikom-odstranenim-soch-dejiny-negumujeme-hovori-historicka-umenia-zuzana-bartosova/?cst=f4c68b610a6ddb5ecffc5db04ee6effb4a42fd26>. Typ: GII
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana - BALOGH, Alexander. Ako nájsť ideologického nepriateľa v rannej rose? In Denník N, 2020, roč. 6, č. 154, s. 12-13. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • GERÁT, Ivan. Iconology of Charity : Medieval Legends of Saint Elizabeth in Central Europe. Leuven ; Paris ; Bristol : Peeters, 2020. 218 s. Art&Religion, 9. ISBN 978-90-429-4171-7. Typ: AAA
 • GERÁT, Ivan. Saint George between media and functions. In Radovi Instituta za Povijest Umjetnosti, 2019, roč. 43, s. 37-46. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2019 - Scopus). ISSN 1845-4534. Typ: ADMB
 • GERÁT, Ivan. Hviezdne dimenzie obrazovej pamäte. In Operačná a externá pamäť v umení. - Bratislava : Novum : VŠVU : Slovart, 2020, s. 68-76. ISBN 978-80-556-4753-1.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: AEDA
 • GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Operačná a externá pamäť v umení. In Operačná a externá pamäť v umení. - Bratislava : Novum : VŠVU : Slovart, 2020, s. 4-11. ISBN 978-80-556-4753-1. Typ: AEDA
 • GERÁT, Ivan. Rámy, rámce a trojkráľová téma v umení vrcholného stredoveku. In Obraz / rám / priestor : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. - 8. novembra 2019 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Editori Zora Rusinová, Ján Kralovič ; recenzenti Josef Fulka, Vlastimil Zuska. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2020, s. 179-192. ISBN 978-80-8189-037-6.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: AFB
 • Operačná a externá pamäť v umení. Ivan Gerát, Marian Zervan (eds.) ; recenzenti: Miroslav Marcelli, Miloš Ševčík, Beata Jablonská. Bratislava : Novum : VŠVU : Slovart, 2020. 153 s. ISBN 978-80-556-4753-1. Typ: FAI
 • GRÚŇ, Daniel. Dialógy s verejnou sférou. Interpretácia vybraných diel súčasného umenia v kontexte teórií kultúrnej pamäti. In Operačná a externá pamäť v umení. - Bratislava : Novum : VŠVU : Slovart, 2020, s. 98-103. ISBN 978-80-556-4753-1. Typ: AEDA
 • GRÚŇ, Daniel. Seba-historizácia ako umelecká prax = Self-historicisation as Artistic Practice. In Subjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe. - Bratislava : Veda, 2020, s. 5-12. ISBN 978-80-224-1834-8. Typ: AEDA
 • GRÚŇ, Daniel. Stredná Európa v perspektíve plurality a tolerancie. Tomáš Štrauss a jeho hodnotová orientácia. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2020, roč. 15, č. 57, s. 27-29. ISSN 1336-9644. Typ: BDF
 • GRÚŇ, Daniel. Introduction. Central Europe from a Perspective of Pluralism and Tolerance. In Tomáš Štrauss. Beyond the Great Divide : Essays on European Avant-gardes from East to West. - Dijon : Les presses du réel, 2020, s. 17-22. ISBN 978-2-37896-135-0. Typ: BEE
 • GRÚŇ, Daniel. Umjetnik Artifex : Vlado Martek and the Transmutation of Poetry. In Vlado Martek : this Book is better than ideal / ova knjiga blja je od idealne / ta knjiga je boljša od idealne. Catalogue editors Alenka Gregorič a Ksenija Orelj. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljana, 2020, s. 158-173, obr. príloha. ISBN 9789616969-36-9. Typ: BEF
 • Tomáš Štrauss. Beyond the Great Divide : Essays on European Avant-gardes from East to West. Editors Daniel Grúň, Henry Meyric Hughes, Jean-Marc Poinsot. Dijon : Les presses du réel, 2020. 189 s. ISBN 978-2-37896-135-0. Typ: FAI
 • Subjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe = Subjective Histories. Self-historicisation as Artistic Practice in Central-East Europe. Editor Daniel Grúň ; vedecká redakcia/Reviewers Jaroslava Vydrová, Ján Kralovič. Bratislava : Veda, 2020. 306 s. ISBN 978-80-224-1834-8. Typ: FAI
 • HERUCOVÁ, Marta. Andor Dudits a dozvuky preraffaelistických inšpirácií na jeho košickej maľbe. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2020, roč. 53, č. 1, s. 35-54. (2020 - Avery Index to Architectural Periodicals, Bibliography of the History of Art, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory). ISSN 0044-9008.(VEGA 2/0071/19 : Symbolizmus na Slovensku). Typ: ADFB
 • HODÁSOVÁ, Barbara. Narratives of Adversity or Micrihistories of Success? : the Case of Jesuits in Banská Bystrica. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2019, roč. 67, č. 3, s. 184-214. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123. Typ: ADMB
 • MEGYEŠI, Peter. An Iconographic Note on the Chasse of Saint-Aurelian of Limoges. In Source : Notes in the History of Art, 2020, vol. 39 no. 2, p. 71-79. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0737-4453. Typ: ADCB
 • MEGYEŠI, Peter. A Trecento Angevin Polyptych, the Adoration of the Magi, and the Thirsty Servant. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2019, roč. 67, č. 4, s. 320-332. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: ADMB
 • MEGYEŠI, Peter. Premiér ako morská panna či sépia: súčasná politická karikatúra, ikonografická tradícia a kultúrna pamäť. In Operačná a externá pamäť v umení. - Bratislava : Novum : VŠVU : Slovart, 2020, s. 118-127. ISBN 978-80-556-4753-1. Typ: AEDA
 • MEGYEŠI, Peter. Podoby ilúzie. In Artalk.cz, 2020, 28. 2., nestr. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: <https://artalk.cz/2020/02/28/podoby-iluzie/>. Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Madona, Proletárka a Kozmonaut. In Artalk.cz, 2020, 14. 8., nestr. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: <https://artalk.cz/2020/08/14/madona-proletarka-a-kozmonaut/>. Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Umenie mimo času. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2020, roč. 27, č. 2, s. 76-91. ISSN 1335-9770. Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Monumentalizácia intimity. In Artalk.cz, 2.10. 2020, nestr. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: <https://artalk.cz/2020/10/02/monumentalizacia-intimity/>. Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Praktizovanie samoty. In Artalk.cz, 9.10. 2020, nestr. ISSN 1805-6989. Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. „Putovanie na konkrétne miesta vnímam ako súčasť celého procesu tvorby“ : Michal Machciník v rozhovore s Petrom Megyešim. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2020, roč. 27, č. 3, s. 42-65. ISSN 1335-9770. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus