Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
Vizuálna cirkulácia v Spoločnosti Ježišovej
Program DŠ
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Meno školiteľa/-ky
Mgr., Mgr. Art. Barbara Hodásová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Téma, v ktorej názve je obvyklejšie adjektívum “obrazový” nahradený adjektívom “vizuálny”, by sa mala sústrediť na rôzne vizuálne prejavy viazané na prostredie Spoločnosti Ježišovej, a to aj s prihliadnutím na preferencie doktoranda; napr. ideové nákresy architektonických realizácií, rôzne aspekty nástennej maľby, emblematika, univerzitné tézy, tlačoviny, efemérna architektúra, či dokonca vizualita divadelných produkcií, etc.