Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
Pojem kontextuálnej tvorby a kontextuálnych analýz v architektonickej tvorbe od roku 1950 do roku 1989
Program DŠ
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Marian Zervan, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Výskum by sa mal zamerať na porovnanie pojmu kontext v slovenskej teoreticko-architektonickej spisbe druhej polovice dvadsiateho storočia v porovnaní s významom toho pojmu v svetovej architektúre 60. až 80. rokov dvadsiateho storočia predovšetkým v súvislosti s nástupom postmodernej architektúry. Mal by rovnako zohľadňovať takisto miesto kontextuálneho uvažovania v slovenskej architektonickej tvorbe a architektonickom vzdelávaní (pojmy užší a širší kontext). Zaoberať by sa mohol aj porovnaním pamiatkárskeho chápania kontextu a jeho tvorivého využívania v architektonickom navrhovaní a projektovaní.