Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
Problém experimentálnej tvorby v slovenskej architektúre od roku 1950 do roku 1989
Program DŠ
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Marian Zervan, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Analýza teoretickej spisby, v ktorej sa postupne diferencoval a precizoval pojem experimentálnej tvorby architektúre predovšetkým v odborných periodikách a typologických monografiách s komparácii s postavenými experimentálnymi stavbami na Slovensku od polovice dvadsiateho storočia do roku 1989. Výskum by sa mal zaoberať aj zastúpením štátnych projektových ústavov v procese navrhovania a projektovanie experimentálnych stavieb a spoločensko-politickou objednávkou experimentálnej architektúry v súvislosti s typizáciou, prefabrikáciou a priestorovou variabilitou.