Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
Socialistický modernizmus, socialistický realizmus a ich spoločenský status
Program DŠ
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Téma je zameraná na analýzu hodnotiacich procesov artefaktov, ktoré vznikali v časoch komunistického režimu a ich súčasnú pozíciu v spoločnosti a dejinách umenia. Téma je otvorená projektom, ktoré sa zameriavajú na reinterpretáciu umenia tejto doby, cez skúmanie verejných zbierok, prípadne diel vo verejnom priestore a architektúre.