Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení
Program DŠ
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Téma je zameraná na realizáciu výskumu v oblasti súčasného umenia vo vzťahu k spoločenským hodnotám na priesečníku kultúrnych tradícií a inovácií. Téma je otvorená projektom skúmajúcim diela a výstavy súčasného umenia ako arénu verejnej debaty, obraznosti digitálnej éry a globálnych civilizačných hrozieb.