Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
Feministické výzvy v súčasnej audiovízii a audiovizuálnej teórii
Program DŠ
Estetika
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Hoci sa zdá, že feministická filmová teória už nahliadla na film zo všetkých aspektov, feminizmus stále ostáva výzvou pre súčasný svet a aj súčasnú kinematografiu a filmovú teóriu v situácii aktuálneho stavu antropocénu. Súčasný stav klimatickej hrozby, migrácií, vojen, toxickej maskulinity naprieč politickým spektrom na lokálnej i globálnej úrovni naznačujú, že ak chceme vnímať tieto javy v kinematografii, feminizmus by mohol byť jednou z inšpirácií k prekonaniu antropocénu ako ich spoločného menovateľa. Vypísaná téma doktorandského štúdia nabáda potenciálnych kandidátov a kandidátky, aby sa zaoberali širokým spektrom fenimistických prístupov k súčasnej kinematografii, či už na úrovni reprezentácie postáv z hľadiska rodu, sebavnímania tvorcov a tvorkýň z tohto aspektu, spôsobov diváckej odozvy, percepcie a recepcie filmu, vzťahov v rámci audioviduálneho priemyslu, a pod. A to nielen z hľadiska obhajoby feministických a iných teoretických prístupov, ale aj ich tvorivej kritickej analýzy.