Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav dejín umenia

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zvoľte typ:
Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií:
Zvoľte typ: