Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika

Riaditeľ CVU SAV, v. v. i.

Tel: 02/ 5479 3895

Sekretariát

Tel: 02/ 5479 3895
Fax: 02/ 5479 3895

Organizačné zložky

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Riaditeľka organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Riaditeľ organizačnej zložky