Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

Mgr.
Ivana
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Daniela
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Majlinda
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Rebecca
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Ingrid
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

RNDr.
Kristína
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Mgr.
Alexandra
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr.
Tímea
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Mgr.
Radoslava
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Mgr.
Laura
Interná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MVDr.
Natália
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Ing.
Michaela
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Valeriia
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Alžbeta
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Hande
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MUDr.
Ruslan
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Lívia
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Alberto
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Počet doktorandov: 18