Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

RNDr., PhD.
Jana
02/32293834
RNDr., PhD.
Lenka
02/32293803
Mgr., PhD.
Silvia
02/32293824
Mgr., PhD.
Anetta
02/32293825
Mgr., PhD.
Mária
02/32293823
RNDr., PhD.
Boris
02/32293830
MUDr., PhD.
Ivan
02/32293830
 
Michal
neuvedený
Mgr.
Ivana
02/32293820
Mgr., PhD.
Martina
02/32293822
 
Vladimír
02/32293814
RNDr., DrSc.
Peter
02/32293821
Mgr.
Vladimíra
02/32293835
Mgr., PhD.
Roman
02/32293824
Ing.
Ľubica
02/32293833
RNDr., PhD.
Veronika
neuvedený
Ing., PhD.
Jana
02/ 3229 3834
 
Marta
neuvedený
RNDr., CSc.
Ľubor
02/ 3229 3801
Mgr.
Daniela
02/32293825
Mgr.
Jaroslav
neuvedený
Mgr., PhD.
Mariana
02/ 3229 3832
Mgr.
Majlinda
02/32293835
Ing., PhD.
Katarína
02/ 3229 3833
Mgr., PhD.
Ľubica
02/ 3229 3832
Mgr.
Dominika
02/32293835
Mgr., PhD.
Eva
02/ 3229 3831
Mgr., PhD.
Zuzana
02/ 3229 3825
Mgr., PhD.
Katarína
02/ 3229 3831
Ing., PhD.
Lucia
02/32293825
 
Iveta
neuvedený
Mgr.
Rebecca
02/32293835
Ing., PhD.
Petra
02/32293833
Ing.
Erika
02/32293825
 
Alžbeta
02/32293800
RNDr., CSc.
Dana
02/32293823
MSc.
Matej
02/32293820
Mgr., PhD.
Martin
02/32293822
Mgr.
Ingrid
02/32293820

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

 
Zuzana
055/7276278
 
Danuše
055/7287842
RNDr., PhD.
Janka
055/7276282
RNDr.
Kristína
neuvedený
MVDr., CSc.
Vladimír
0908 990497
RNDr., PhD.
Dominika
0904936468
MVDr., PhD.
Eva
+421915786762
Mgr.
Alexandra
neuvedený
RNDr., PhD
Dobroslava
055/7276276
 
Dana
055/7287872
RNDr., DrSc.
Štefan
055/7276280
RNDr., PhD.
Klaudia
055/7922969
MVDr., DrSc.
Dušan
055/727 6270
prof. MVDr., DrSc.
Štefan
0905790005
PharmDr., PhD.
Valentína
neuvedený
 
Renáta
055/7922911
MVDr., PhD.
Ľubomíra
055/7922970
RNDr.
Anna
neuvedený
Ing., PhD.
Ľudmila
neuvedený
RNDr.
Silvia
neuvedený
 
Peter
055/7922962
 
Ivan
055/7276285
RNDr., PhD.
Anna
neuvedený
MVDr., PhD.
Lívia
neuvedený
MVDr.
Patrícia
neuvedený
RNDr., CSc.
Svetlana
neuvedený
MVDr.
Tímea
neuvedený
RNDr., PhD.
Anna
neuvedený
Prof. MVDr., DrSc.
Juraj
0903200916
 
Jarmila
055/7922912
RNDr., PhD.
Veronika
neuvedený
Mgr.
Radoslava
neuvedený
MVDr., PhD.
Ivana
neuvedený
RNDr.
Katarína
neuvedený
MVDr., CSc.
Andrea
055/7922964
 
Dana
055/7276276
MVDr.
Klára
neuvedený
 
Anna
055/6783183
 
František
055/7922966
Ing., PhD.
Daniel
neuvedený
PhDr., PhD.
Jozef
neuvedený
MVDr., PhD
Iveta
055/7922911
MVDr., PhD
Monika
055/792264
Doc. RNDr., CSc.
Peter
055/6783120
Mgr.
Laura
neuvedený
MVDr., DrSc.
Viola
055/6330283
RNDr., PhD.
Jana
neuvedený
 
Jana
055/7287842
MVDr., CSc.
Zuzana
055/6783183
RNDr., PhD.
Alexandra
0904 892 909
MVDr.
Lucia
neuvedený
MVDr., PhD.
Lucia
neuvedený
 
František
neuvedený
RNDr., PhD.
Margaréta
neuvedený
 
Iveta
055/7287842
Ing., PhD.
Katarína
neuvedený
MVDr., PhD
Zora
055/792 2972
Bc.
Valéria
055/7922912
MVDr.
Natália
neuvedený

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

RNDr., PhD.
Anna
02/ 32295572
RNDr., PhD.
Katarína
neuvedený
 
Alena
+421232295508
RNDr., CSc.
Viera
02/ 32295511
Ing., PhD.
Ivana
neuvedený
prof. Ing., DrSc.
Albert
neuvedený
Mgr., PhD.
Martin
02/ 32295573
Ing.
Michaela
+421232295554
MMedSc, DrSc
Eliyahu
091503 3639, 02/ 32295535
Ing., PhD.
Lucia
+421232295554
Mgr., PhD.
Jana
02/ 32295521
Mgr., PhD.
Marta
02/ 32295521
 
Gizela
02/ 32295520
MUDr., PhD.
Daniil
+421232295555
Ing., PhD.
Jaroslav
neuvedený
Ing.
Valeriia
neuvedený
Ing.
Alžbeta
neuvedený
RNDr., PhD.
Denisa
02/ 32295572
Ing., PhD.
Ľuboš
02/ 32295573
Mgr., PhD.
Bohumila
02/ 32295539
Ing.
Helena
02/ 32295571
PhDr.
Zuzana
02/ 32295507
 
Emília
02/ 32295581
Ing., PhD.
Zuzana
neuvedený
Mgr., PhD.
Viera
02/ 32295530
Ing., PhD.
Szilvia
02/ 32295573
Mgr., PhD.
Jana
neuvedený
Mgr., PhD.
Jana
neuvedený
RNDr.
Eva
02/ 32295531
Ing.
Tatiana
+421911826018
RNDr., PhD.
Martina
neuvedený
Mgr., PhD.
Simona
02/ 32295554
prof. RNDr., DrSc.
Ľubica
02/3229 5532
 
Katarína
+421232295500
 
Ľubica
02/ 32295520
 
Stanislava
02/ 32295573
 
Lucia
+421232295508
Mgr., PhD.
Lucia
02/ 32295570
RNDr., PhD.
Katarína
02/ 32295551
Mgr.
Hande
neuvedený
MUDr.
Ruslan
neuvedený
Ing.
Monika
neuvedený
Mgr., PhD.
Lucia
02/ 32295574
Ing.
Lívia
neuvedený
Ing., PhD.
Alexandra
02/32295556
Ing., DrSc.
Zdena
02/ 32295510
Mgr., PhD.
Mário
02/ 32295574
Mgr., PhD.
Zuzana
02/ 32295525
Ing., PhD.
Kristína
02/ 32295573
Bc.
Anton
02/ 32295503
 
Mária
02/ 32295504
Mgr., PhD.
Matúš
02/ 32295560
Mgr.
Katarína
neuvedený
dr., PhD.
Norbert
02/ 32295539
MSc.
Alberto
neuvedený
MUDr.
Marian
02/ 32295570

Aktualizuje: