Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
MSc.
Ramu
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Sanam
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Guido
MSc.
Alper
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Dhiya
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Florian
Mgr.
Jakub
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Debora
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Viktória
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Počet doktorandov: 9