Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
MSc.
Sanam
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Guido
MSc.
Vinny
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Alper
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Dhiya
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Parisa
RNDr.
Jakub
Mgr.
Debora
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Viktória
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Lucia
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Počet doktorandov: 10