Informačná stránka organizácie SAV

Ústav anorganickej chémie SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 MSc.  Ambati, Ramu  Interný doktorand
 PhD  Asher, James Richard  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Baranyaiová, Tímea  Vedecký pracovník
 Ing.  Barlog, Martin  Interný doktorand
 Ing.  Barlog, Martin  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 doc. Ing., DrSc.  Boča, Miroslav  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Boháč, Peter  Vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Bujdák, Juraj  Vedúci vedecký pracovník
 prof. Ing., DrSc.  Galusek, Dušan  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Hadzimová, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Hanzel, Ondrej  Vedecký pracovník
 Ing.  Hičák, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing.  Hičák, Michal  Interný doktorand
 doc. Ing., PhD.  Hnatko, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 doc. Ing., PhD.  Chromčíková, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Jankovič, Ľuboš  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kedžuch, Stanislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Komorovský, Stanislav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Korenko, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Kubíková, Blanka  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kureková, Valéria  Vedecký pracovník
 MSc.  Lemken, Florian  Doktorand
 doc. Ing., PhD.  Lenčéš, Zoltán  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Macková, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., DrSc.  Madejová, Jana  Vedúci vedecký pracovník
 Dr., DrSc.  Malkin, Oľga  Vedúci vedecký pracovník
 Dr., DrSc.  Malkin, Vladimír  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Michálková, Monika  Vedecký pracovník
 Ing.  Mikšíková, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Mlynáriková, Jarmila  Vedecký pracovník
 MSc.  Moreno, Daniel  Doktorand
 Ing., PhD.  Netriová, Zuzana  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Pálková, Helena  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Pastvová, Debora  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Pavlík, Viliam  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Petrisková, Patrícia  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Pribus, Marek  Vedecký pracovník
 Ing.  Priščák, Jozef  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Prnová, Anna  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Sedláček, Jaroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Scholtzová, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 MSc.  Skoura, Eva  Doktorand
 Ing., PhD.  Slaný, Michal  Vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Šajgalík, Pavol  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Šimko, František  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Škorňa, Peter  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Švančárek, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Tatarko, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Tatarková, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 MSc.  Ünsal, Hakan  Interný doktorand
 MSc.  Ünsal, Hakan  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Valúchová, Jana  Vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Varga, Štefan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vasková, Zuzana  Vedecký pracovník
 Mgr.  Weiner, Pavol  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 55