Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
PhD
James Richard
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
MSc.
Sanam
Doktorandka
Interný doktorand
doc. Ing., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
MSc.
Alper
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing.
Eva
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Ondrej
Samostatný vedecký pracovník
MSc., PhD.
Hamid
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ľuboš
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Dhiya
Doktorandka
Interný doktorand
Ing., PhD.
Blanka
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Valéria
Vedecká pracovníčka
doc. Ing., PhD.
Zoltán
Samostatný vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc., Dr.h.c.
Marek
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Iveta
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., DrSc.
Jana
Vedúca vedecká pracovníčka
Dr., DrSc.
Oľga
Vedúca vedecká pracovníčka
Dr., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marián
Vedecký pracovník
PhD.
Oksana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Jakub
Interný doktorand
Ing., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Debora
Doktorandka
Interný doktorand
Ing., PhD.
Jarmila
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc., PhD.
Daniel
Vedecký pracovník
Dr.
Aliasghar
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Helena
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Viliam
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Patrícia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Ing.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Prangya Paramita
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., CSc.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
František
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tímea
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Gianmarco
Vedecký pracovník
MSc., PhD.
Hakan
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Pavol
Odborný pracovník VŠ

Počet členov a členiek akademickej obce: 58