Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
MSc.
Ramu
Interný doktorand
PhD
James Richard
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
MSc.
Sanam
Interný doktorand
doc. Ing., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
MSc.
Alper
Interný doktorand
Ing.
Eva
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Ondrej
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľuboš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Dhiya
Interný doktorand
Ing., PhD.
Blanka
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Valéria
Vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Zoltán
Samostatný vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc., Dr.h.c.
Marek
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Iveta
Odborný pracovník VŠ
RNDr., DrSc.
Jana
Vedúci vedecký pracovník
Dr., DrSc.
Oľga
Vedúci vedecký pracovník
Dr., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marián
Vedecký pracovník
PhD.
Oksana
Vedecký pracovník
Mgr.
Jakub
Interný doktorand
Ing., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Debora
Interný doktorand
Ing., PhD.
Jarmila
Samostatný vedecký pracovník
MSc., PhD.
Daniel
Vedecký pracovník
Dr.
Aliasghar
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Helena
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Viliam
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Patrícia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Ing.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Anna
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
František
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tímea
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
MSc., PhD.
Hakan
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Mgr.
Pavol
Odborný pracovník VŠ

Počet členov a členiek Akademickej obce: 55