Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
PhD
James Richard
Vedecký pracovník
doc. Ing., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ondrej
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 5