Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
PhD
James Richard
02/59410481
 
Miroslav
0903455295
Ing., PhD.
Martin
02/59410475
MSc.
Sanam
02/59410481
doc. Ing., DrSc.
Miroslav
02/59410400
Mgr., PhD.
Peter
02/59410433
 
Iveta
02/59410431
 
Iveta
02/59410431
doc. Ing., PhD.
Tomáš
neuvedený
prof. RNDr., DrSc.
Juraj
02/59410459
 
Slavomír
02/59410401
MSc.
Guido
02/59410419
prof. Ing., DrSc.
Dušan
032/7400590
MSc.
Vinny
neuvedený
MSc.
Alper
02/59410424
Ing.
Eva
02/59410443
Ing.
Marek
02/59410490
Ing., PhD.
Ondrej
02/59410425
MSc., PhD.
Hamid
neuvedený
Ing., PhD.
Michal
02/59410425
Ing.
Ingrid
032/7400181
doc. Ing., PhD.
Miroslav
02/59410415
 
Miriam
02/59410415
MSc.
Naser
0259410442
doc. Ing., PhD.
Mária
032/7400553
Mgr., PhD.
Ľuboš
02/59410459
 
Anna
02/59410403
 
Anna
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Anna
neuvedený
Mgr., PhD.
Stanislav
02/59410417
Ing., PhD.
Michal
02/59410463
 
Anna
02/59410467
Ing.
Elena
0259410458
MSc.
Dhiya
02/59410455
Ing., PhD.
Blanka
02/59410421
Mgr., PhD.
Valéria
02/59410471
MSc.
Parisa
0259410475
doc. Ing., PhD.
Zoltán
02/59410408
prof. Ing., DrSc., Dr.h.c.
Marek
032/7400299
Ing.
Iveta
neuvedený
Ing.
Iveta
02/59410492
RNDr., DrSc.
Jana
02/59410406
Dr., DrSc.
Oľga
02/59410422
Dr., DrSc.
Vladimír
02/59410469
Mgr., PhD.
Marián
0259410484
PhD.
Oksana
02/59410439
RNDr.
Jakub
neuvedený
Ing., PhD.
Monika
neuvedený
Mgr.
Debora
02/59410487
Ing., PhD.
Jarmila
02/59410414
Dr., Ph.D.
Aliasghar
neuvedený
Ing., PhD.
Zuzana
02/59410414
Ing., PhD.
Zuzana
02/59410414
PhDr.
Martina
02/59410490
Ing., PhD.
Helena
02/59410485
Ing., PhD.
Helena
02/59410485
Ing., PhD.
Viliam
02/59410488
Mgr., PhD.
Patrícia
0259410443
 
Terézia
02/59410402
Mgr.
Viktória
0259410475
Mgr., PhD.
Marek
02/59410475
Mgr., PhD.
Marek
02/59410475
Ing.
Jozef
02/59410489
Ing., PhD.
Anna
neuvedený
Ing.
Ján
0259410481
PhD.
Prangya Paramita
neuvedený
Ing., CSc.
Eva
02/59410457
RNDr., PhD.
Veronika
02/59410439
JUDr. Bc.
Marica
02/59410401
Ing., PhD.
Michal
02/59410484
 
Mária
02/59410432
prof. RNDr., DrSc.
Pavol
02/59410429
Ing.
Lucia
neuvedený
Ing., PhD.
František
02/59410495
Ing., PhD.
František
02/59410495
Mgr., PhD.
Tímea
02/59410471
Ing., PhD.
Peter
02/59410487
 
Jana
0259410402
Mgr., PhD.
Peter
032/7400244
Ing., PhD.
Peter
02/59410474
Mgr., PhD.
Monika
02/59410474
Ing., PhD.
Gianmarco
0259410424
 
Alexandra
02/59410446
MSc., PhD.
Hakan
0259410424
Ing., PhD.
Jana
neuvedený
Ing., CSc.
Štefan
02/59410468
Ing., PhD.
Zuzana
02/59410455
Mgr.
Pavol
02/59410489
 
Ema
02/59410432
MSc.
Inga
0259410419
 
Denisa
0259410432

Aktualizuje: