Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav anorganickej chémie SAV

Titul Meno E-mail Telefón
MSc.
Ambati
Ramu
02/59410439
PhD
Asher
James Richard
02/59410481
 
Baďura
Miroslav
0903455295
Ing.
Barlog
Martin
02/59410475
Ing.
Barlog
Martin
02/59410475
MSc.
Bashir
Sanam
neuvedený
doc. Ing., DrSc.
Boča
Miroslav
02/59410400
Mgr., PhD.
Boháč
Peter
02/59410433
 
Bouadjenak
Iveta
02/59410431
doc. Ing., PhD.
Bučko
Tomáš
neuvedený
prof. RNDr., DrSc.
Bujdák
Juraj
02/59410459
Mgr., PhD.
Bystrický
Roman
02/59410425
 
Daniš
Slavomír
neuvedený
doc. RNDr., CSc.
Dobročka
Edmund
neuvedený
prof. Ing., DrSc.
Galusek
Dušan
032/7400590
MSc.
Güneren
Alper
neuvedený
Ing. 02/59410443
Ing., PhD.
Hanzel
Ondrej
02/59410425
Ing.
Haška
Rastislav
02/59410443
 
Heinleinová
Jarmila
02/59410455
Ing.
Hičák
Michal
02/59410424
doc. Ing., PhD.
Hnatko
Miroslav
02/59410415
 
Hnatková
Miriam
02/59410415
doc. Ing., PhD. 032/7400553
Mgr., PhD.
Jankovič
Ľuboš
02/59410459
 
Jurová
Anna
neuvedený
 
Jurová
Anna
02/59410403
  neuvedený
Mgr., PhD.
Komorovský
Stanislav
02/59410417
Ing., PhD.
Korenko
Michal
02/59410463
  02/59410467
Ing. 0259410458
MSc.
Krishnan
Dhiya
neuvedený
Ing., PhD.
Kubíková
Blanka
02/59410421
Mgr., PhD.
Kureková
Valéria
02/59410484
  neuvedený
MSc.
Lemken
Florian
02/59410487
doc. Ing., PhD.
Lenčéš
Zoltán
02/59410408
prof. Ing., DrSc., Dr.h.c.
Liška
Marek
032/7400299
Ing.
Macková
Iveta
02/59410492
Ing.
Macková
Iveta
neuvedený
RNDr., DrSc.
Madejová
Jana
02/59410406
Dr., DrSc.
Malkin
Oľga
02/59410422
Dr., DrSc.
Malkin
Vladimír
02/59410469
Ing., PhD.
Michálková
Monika
neuvedený
Ing. 02/59410492
Mgr.
Mišenková
Debora
02/59410487
Ing., PhD.
Mlynáriková
Jarmila
02/59410414
MSc.
Moreno
Daniel
02/59410481
Dr.
Najafzadehkhoee
Aliasghar
neuvedený
Ing., PhD.
Netriová
Zuzana
02/59410414
Mgr., PhD. 02/59410468
Mgr.
Pakanová
Martina
02/59410490
Ing., PhD.
Pálková
Helena
02/59410485
Ing., PhD.
Pavlík
Viliam
02/59410488
Mgr.
Petrisková
Patrícia
02/59410443
 
Pírová
Terézia
02/59410402
Mgr., PhD.
Pribus
Marek
02/59410475
Ing.
Priščák
Jozef
02/59410489
Ing., PhD.
Prnová
Anna
neuvedený
 
Rigáňová
Alexandra Dominika
02/59410432
Ing., PhD.
Sedláček
Jaroslav
02/59410442
Ing., CSc. 02/59410457
RNDr., PhD.
Silliková
Veronika
02/59410439
MSc.
Skoura
Eva
02/59410471
JUDr. Bc.
Slaná
Marica
02/59410401
Ing., PhD.
Slaný
Michal
02/59410484
 
Strempeková
Mária
02/59410432
prof. RNDr., DrSc.
Šajgalík
Pavol
02/59410429
Ing., PhD.
Šimko
František
02/59410495
Mgr., PhD.
Šimonová
Tímea
02/59410471
Ing., PhD.
Škorňa
Peter
02/59410487
Mgr., PhD. 032/7400244
Ing., PhD.
Tatarko
Peter
02/59410474
Mgr., PhD.
Tatarková
Monika
02/59410474
 
Tonkovičová
Alexandra
02/59410446
MSc.
Ünsal
Hakan
02/59410424
MSc.
Ünsal
Hakan
neuvedený
Ing., PhD. neuvedený
Ing., CSc.
Varga
Štefan
02/59410468
Ing., PhD.
Vasková
Zuzana
02/59410488
Mgr.
Weiner
Pavol
02/59410489

Aktualizuje: