Informačná stránka organizácie SAV

Ústav anorganickej chémie SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 MSc. Ambati, Ramu  02/59410439
 PhD Asher, James Richard  02/59410481
   Baďura, Miroslav  0903455295
 Mgr., PhD. Baranyaiová, Tímea  02/59410471
 Ing. Barlog, Martin  02/59410484
 Ing. Barlog, Martin  02/59410475
 doc. Ing., DrSc. Boča, Miroslav  02/59410400
 Mgr., PhD. Boháč, Peter  02/59410433
   Bouadjenak, Iveta  02/59410431
 doc. Ing., PhD. Bučko, Tomáš   
 prof. RNDr., DrSc. Bujdák, Juraj  02/59410459
 Mgr., PhD. Bystrický, Roman  02/59410425
 Mgr., PhD. Bystrický, Roman   
   Daniš, Slavomír   
 doc. RNDr., CSc. Dobročka, Edmund   
 prof. Ing., DrSc. Galusek, Dušan  032/7400590
 Ing. Hadzimová, Eva  02/59410414
 Ing., PhD. Hanzel, Ondrej  02/59410425
   Haška, Rastislav  02/59410443
   Heinleinová, Jarmila  02/59410455
 Ing. Hičák, Michal  02/59410424
 Ing. Hičák, Michal   
 doc. Ing., PhD. Hnatko, Miroslav  02/59410415
   Hnatková, Miriam  02/59410415
   Hudáková, Margita  02/59410402
 doc. Ing., PhD. Chromčíková, Mária  032/7400553
 Mgr., PhD. Jankovič, Ľuboš  02/59410459
   Jurová, Anna   
   Jurová, Anna  02/59410403
   Kapišinská, Zdena   
 Mgr., PhD. Kedžuch, Stanislav  02/59410487
 Mgr., PhD. Komorovský, Stanislav  02/59410417
 Ing., PhD. Korenko, Michal  02/59410463
   Kovárová, Anna  02/59410467
 Ing. Krippelová, Elena  0259410458
 Ing., PhD. Kubíková, Blanka  02/59410421
 Mgr., PhD. Kureková, Valéria  02/59410484
   Kutašovičová, Ingrida   
 MSc. Lemken, Florian  02/59410487
 doc. Ing., PhD. Lenčéš, Zoltán  02/59410408
 prof. Ing., DrSc. Liška, Marek  032/7400299
 Ing. Macková, Iveta  02/59410492
 Ing. Macková, Iveta   
 RNDr., DrSc. Madejová, Jana  02/59410406
 Dr., DrSc. Malkin, Oľga  02/59410422
 Dr., DrSc. Malkin, Vladimír  02/59410469
 Ing., PhD. Michálková, Monika  02/59410443
 Ing. Mikšíková, Eva  02/59410492
 Ing. Mikušínec, Stanislav   
 Ing., PhD. Mlynáriková, Jarmila  02/59410414
 MSc. Moreno, Daniel  02/59410481
 Ing., PhD. Netriová, Zuzana  02/59410414
 Mgr. Pakanová, Martina  02/59410490
 Ing., PhD. Pálková, Helena  02/59410485
 Mgr. Pastvová, Debora  02/59410487
 Ing., PhD. Pavlík, Viliam  02/59410488
 Mgr. Petrisková, Patrícia  02/59410443
   Pírová, Terézia  02/59410402
 Mgr., PhD. Pribus, Marek  02/59410475
 Ing. Priščák, Jozef  02/59410489
 Ing., PhD. Prnová, Anna   
   Rigáňová, Alexandra Dominika  0259410446
   Rigáňová, Alexandra Dominika  02/59410446
 Ing., PhD. Sedláček, Jaroslav  02/59410442
 Ing., CSc. Scholtzová, Eva  02/59410457
 MSc. Skoura, Eva  02/59410471
 JUDr. Bc. Slaná, Marica  02/59410401
 Ing., PhD. Slaný, Michal  02/59410484
   Strempeková, Mária  02/59410432
 prof. RNDr., DrSc. Šajgalík, Pavol  02/59410429
 Ing., PhD. Šimko, František  02/59410495
 Ing., PhD. Škorňa, Peter  02/59410487
 Mgr., PhD. Švančárek, Peter  032/7400244
 Ing., PhD. Tatarko, Peter  02/59410474
 Mgr., PhD. Tatarková, Monika  02/59410474
   Tonkovičová, Alexandra  02/59410432
 MSc. Ünsal, Hakan  02/59410424
 MSc. Ünsal, Hakan   
 Ing., PhD. Valúchová, Jana   
 Ing., CSc. Varga, Štefan  02/59410468
 Ing., PhD. Vasková, Zuzana  02/59410488
 Mgr. Weiner, Pavol  02/59410489

Aktualizuje: