Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
203/2023 - 234/2023 Objednávky 10-2023  (pdf / 80.86 KB)
Rôzni partneri
Rôzna adresa
Podpísal: Elena Krippelová (vedúca HSÚ)
27. 10. 2023 33 152,00
172/2023 - 202/2023 Objednávky 09-2023  (pdf / 88.07 KB)
Rôzni partneri
Rôzna adresa
Podpísal: Elena Krippelová (vedúca HSÚ)
30. 9. 2023 25 196,00
145/2023 - 171/2023 Objednávky 08-2023  (pdf / 79.39 KB)
Rôzni partneri
Rôzna adresa
Podpísal: Elena Krippelová (vedúca HSÚ)
31. 8. 2023 23 116,00
124/2023 - 144/2023 Objednávky 07-2023  (pdf / 80.8 KB)
Rôzni partneri
Rôzna adresa
Podpísal: Elena Krippelová (vedúca HSÚ)
31. 7. 2023 14 513,00
103/2023 - 123/2023 Objednávky 06-2023  (pdf / 84.4 KB)
Rôzni partneri
Rôzna adresa
Podpísal: Elena Krippelová (vedúca HSÚ)
30. 6. 2023 34 209,00
79/2023 - 102/2023 Objednávky 05-2023  (pdf / 105.1 KB)
Rôzni partneri
Rôzna adresa
Podpísal: Elena Krippelová (vedúca HSÚ)
31. 5. 2023 50 376,00
63/2023-78/2023 Objednávky 04-2023  (pdf / 99.62 KB)
Rôzni partneri
Rôzna adresa
Podpísal: Elena Krippelová (vedúca HSÚ)
30. 4. 2023 21 178,00
31/2023 - 62/2023 Objednávky 03-2023  (pdf / 106.14 KB)
Rôzni partneri
Rôzna adresa
Podpísal: Elena Krippelová (vedúca HSÚ)
31. 3. 2023 30 596,00
15/2023 - 29/2023 Objednávky 02-2023  (pdf / 102.75 KB)
Rôzni partneri
Rôzna adresa
Podpísal: Elena Krippelová (vedúca HSÚ)
28. 2. 2023 17 256,00
01/2023-14/2023 Objednávky 01-2023  (pdf / 99.57 KB)
Rôzni partneri
Rôzna adresa
Podpísal: Elena Krippelová (vedúca HSÚ)
31. 1. 2023 5 847,00