Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Vladimír
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Kamil
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Paula
Interná Filozofická fakulta UK
Ing. Arch.
Mária
Externá Filozofická fakulta UK
Mgr.
Dominika
Externá Filozofická fakulta UK
Mgr.
Michaela
Interná Trnavská univerzita v Trnave
Mgr.
Viera
Interná Filozofická fakulta UK
E.MA.
Jakub
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Tímea
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Terézia
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Terézia
Externá Filozofická fakulta UK

Počet doktorandov: 11