Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr. Ing., PhD.
Miloslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr. MA., PhD.
Ondrej
Vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Elżbieta
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., CSc.
Ivan
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Robert
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Petr
Vedecký pracovník
prof. PhDr., PhD.
Silvia
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marianna
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ángel
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Milan
Odborný pracovník VŠ

Počet členov a členiek Akademickej obce: 20