Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr. Ing., PhD.
Miloslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr. MA., PhD.
Ondrej
Vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Elżbieta
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Paula
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Robert
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Petr
Vedecký pracovník
prof. PhDr., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marianna
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
doc., Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ángel
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Milan
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Dominik
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 21