Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Sociologický ústav SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr. Ing., PhD.
Miloslav
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Elżbieta
Vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Kamil
Interný doktorand
PhDr.
Elena
Odborný pracovník VŠ
Ing. Arch.
Mária
Externý doktorand
Mgr., PhD.
Robert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Simona
Interný doktorand
Mgr.
Simona
Interný doktorand
PhDr., CSc.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Ing., Ph.D.
Petr
Vedecký pracovník
prof. PhDr., PhD.
Silvia
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr.
Marianna
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
PhDr.
Mária
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Ľubomír
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
Mgr.
Milan
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Dominik
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 25