Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr. Ing., PhD.
Miloslav
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Ondrej
Vedecký pracovník
 
Martino
Odborný pracovník VŠ
prof. PhDr., CSc.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Patrik
Vedecký pracovník
PhDr.
Elena
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Robert
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Petr
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marianna
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
doc., Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ángel
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Milan
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Dominik
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 22