Informačná stránka organizácie SAV

Sociologický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr. Ing., PhD.  Bahna, Miloslav  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Čambáliková, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Falťan, Ľubomír  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Gajdoš, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Charvát, Kamil  Interný doktorand
 PhDr.  Kajabová, Elena  Odborný pracovník VŠ
 Ing. Arch.  Klaučová, Mária  Externý doktorand
 Mgr., PhD.  Klobucký, Robert  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Krivý, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Kusá, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Lindbloom, Jana  Vedecký pracovník
 prof. PhDr., PhD.  Miháliková, Silvia  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Moravanská, Katarína  Vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Piscová, Magdalena  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Strapcová, Katarína  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Strussová, Jana  Vedecký pracovník
 PhDr.  Suríková, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Šottník, Ľubomír  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Tížik, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zagrapan, Jozef  Vedecký pracovník
 Mgr.  Zeman, Milan  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Želinský, Dominik  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 22