Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
doc. PhDr., CSc.
Dilbar
Emeritná pracovníčka
02/529 64 355
Mgr. Ing., PhD.
Miloslav
02/ 529 64 355 kl. 111
PhD.
Ondrej
neuvedený
Mgr.
Silvia
neuvedený
 
Martino
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Monika
02/ 529 64 355 kl.105
PhD.
Elżbieta
Emeritná pracovníčka
neuvedený
Mgr., CSc.
Ľubomír
Emeritný pracovník
02/529 64 355
Mgr., PhD.
Patrik
neuvedený
Mgr.
Vladimír
neuvedený
Mgr.
Kamil
neuvedený
doc. Mgr., CSc.
Ivan
neuvedený
Mgr.
Paula
neuvedený
PhDr.
Elena
02 / 529 643 55 kl. 107
Ing. Arch.
Mária
neuvedený
Mgr., PhD.
Robert
02 / 5296 4355 kl. 102
PhDr., CSc.
Vladimír
Emeritný pracovník
02/5296 4355 kl.102
PhDr., CSc.
Zuzana
02/52 96 43 55 kl.104
Mgr.
Vladimíra
neuvedený
Mgr., PhD.
Jana
02/52 96 43 55 kl.109
Ing., PhD.
Petr
+420723952223
prof. PhDr., PhD.
Silvia
02 / 5296 4355 kl.112
PhDr., PhD.
Katarína
+421 2 52 964 355, kl 105
Mgr., PhD.
Marianna
02/ 529 64 355
Mgr.
Dominika
neuvedený
Mgr.
Michaela
neuvedený
PhDr., CSc.
Magdalena
Emeritná pracovníčka
02/529 64 355 kl. 106
Mgr.
Viera
neuvedený
E.MA.
Jakub
neuvedený
Mgr., PhD.
Michal
+421910258368; +420775014297
Mgr., PhD.
Zuzana
02/52 96 43 55 kl.109
Mgr.
Silvia
(+421) (2) 52 964 355
Mgr., PhD.
Katarína
02/ 529 64 355 kl.108
Mgr., PhD.
Jana
02/52 96 43 55 kl.105
Mgr.
Tímea
neuvedený
Mgr.
Terézia
neuvedený
Mgr.
Juraj
neuvedený
 
Jarmila
02/52 96 43 55 kl.112
doc., Mgr., PhD.
Miroslav
02/52 96 43 55 kl.108
Mgr.
Terézia
neuvedený
Mgr., PhD.
Ángel
neuvedený
Mgr., PhD.
Veronika
neuvedený
Mgr., PhD.
Jozef
02/529 64 355
Mgr.
Milan
02 / 529 64 355 kl.108
Mgr., PhD.
Dominik
+421 949 133 145

Aktualizuje: