Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAHNA, Miloslav. Dichotómia občianskej a etnickej definície príslušnosti k národu vo výskume ISSP: Čo sa dozvieme z novej otázky o (ne)možnosti stať sa pravým príslušníkom národa? = The civic-ethnic dichotomy and the being truly national question battery: What can we learn from a separate question on the (im)possibility to become a true national? In Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : zborník abstraktov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2022, s. 16. ISBN 978-80-85447-32-3. (APVV-18-0218 : Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR. Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV) Typ: AFH
 • BÚZIK, Bohumil. Zneistenie v spoločnosti neistoty = Uncertainty in a society of uncertainty. In Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : zborník abstraktov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2022, s. 9. ISBN 978-80-85447-32-3. (APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE). VEGA č. 2/0120/20 : Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku. Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV) Typ: AFH
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika - UHLEROVÁ, Monika. Regionálny sociálny dialóg na Slovensku − stav a vývoj z pohľadu jeho aktérov. In Fórum sociální politiky, 2022, roč. 16, č. 2, s. 15-19. ISSN 1802-5854. Dostupné na internete: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-2-2022/?wpdmdl=15233&refresh=627b3f05d47bb1652244229 Typ: ADEB
 • Sociológia - Slovak Sociological Review. Šéfredaktor [2005-2021] Monika Čambáliková, šéfredaktor [2022-] Jana Lindbloom, editor Katarína Moravanská [2022-], editor Jozef Zagrapan [2022-], redakčný tajomník [2022-] Milan Zeman. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1968-. WOS, Scopus, CEJSH, CEEOL. 6x ročne. Dostupné na internete: http://www.sociologia.sav.sk/static.php?id=1153. ISSN 0049-1225 Typ: FAI
 • DRĄŻKIEWICZ, Elżbieta. Study conspiracy theories with compassion. In Nature, 2022, vol. 603, no., p. 765. (2021: 69.504 - IF, Q1 - JCR, 17.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00879-w Typ: ADCA
 • CHARVÁT, Kamil. Buča – tragédia sociálnych médií = Buča – the tragedy of social media. In Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : zborník abstraktov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2022, s. 11. ISBN 978-80-85447-32-3. (Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV) Typ: AFH
 • KLAUČOVÁ, Mária. Migrácia a verejný priestor mesta: východiská a výskumné prístupy = Migration and public space: a methodological framework. In Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : zborník abstraktov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2022, s. 19. ISBN 978-80-85447-32-3. (Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV) Typ: AFH
 • KLOBUCKÝ, Robert. Prečo máme málo zaočkovaných ľudí a čo sa s tým ešte dá urobiť. In Denník N, 11.8.2022. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2500041/preco-mame-malo-zaockovanych-ludi-a-co-sa-s-tym-este-da-urobit/?ref=list Typ: GHG
 • KLOBUCKÝ, Robert. Po prvom roku epidémie zabúdame na demografiu vírusu. In Denník N, 11.1.2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2219537/po-prvom-roku-epidemie-zabudame-na-demografiu-virusu/ Typ: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Participačný prístup v spoločenskovednom výskume – nádeje a ilúzie = Participative approach in social research - promises and illusions. In Participatívny akčný výskum : zborník príspevkov z XII. Doktorandskej konferencie [elektronický zdroj]. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2022, s. 7-23. ISBN 978-80-555-2895-3. (VEGA č. 2/0134/19 : Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a vo verejnom diskurze) Typ: AEDA
 • KUSÁ, Zuzana - KONEČNÁ, Simona. Rodina ako najdôležitejšia hodnota. Sociologické poznámky ku skúmaniu hodnôt = Family as the most important value. Sociological notes on values studies. In Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : zborník abstraktov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2022, s. 12. ISBN 978-80-85447-32-3. (VEGA č. 2/0120/20 : Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku. Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV) Typ: AFH
 • KUSÁ, Zuzana. Nadutosť a rozdrobovanie spoločnosti. In Pravda, 2022, roč. XXXII, č. 2, s. 19. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/612298-nadutost-a-rozdrobovanie-spolocnosti/ Typ: GII
 • LAUKO JACKOVÁ, Vladimíra. Pohľad na rodovo konštruované rodičovstvo v čase neistoty = The view of gender constructed parenting in times of uncertainty. In Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : zborník abstraktov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2022, s. 13. ISBN 978-80-85447-32-3. (Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV) Typ: AFH
 • LINDBLOOM, Jana. Je ne/zaočkovanie sa individuálnym rozhodnutím každého z nás? = Is (not) getting vaccinated an individual decision? In Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku : Pohľad sociálnych vied [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022, s. 67-74. ISBN 978-80-89524-70-9. Dostupné na internete: https://psychologia.sav.sk/upload/COVID_soc_sci.pdf#page=67 Typ: AEDA
 • LUCZAJ, Kamil - BAHNA, Miloslav. International Scholars in Academic Semi-Peripheries: A Sign of Research Excellence or a Remedy for Staff Shortages? In The Experiences of International Faculty in Institutions of Higher Education : Enhancing Recruitment, Retention, and Integration of International Talent. - Abingdon : Routledge, 2022, p. 121-134. ISBN 9780367521035. Dostupné na internete: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003081562-12/international-scholars-academic-semi-peripheries-kamil-luczaj-miloslav-bahna Typ: ABC
 • MEZIHORÁK, Petr. In search of alternatives for individualised workers: A comparative study of freelance organisations. In Organization, 2021, vol. 29, no. 4, p. 736-756. (2020: 5.122 - IF, Q2 - JCR, 1.908 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1350-5084. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/13505084211041709 Typ: ADCA
 • MIHÁLIKOVÁ, Silvia - ZEMAN, Milan. Kontrola občanov vo verejnom priestore = Control of citizens in public space. In Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : zborník abstraktov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2022, s. 20. ISBN 978-80-85447-32-3. (APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE). APVV-18-0218 : Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR. VEGA č. 2/0120/20 : Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku. Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV) Typ: AFH
 • MRVA, Marianna. Dôvera alebo strach? Súvislosti ochoty dodržiavať protipandemické opatrenia počas pandémie Covid-19 = Trust or fear? The context of the willingness to comply with anti-pandemic measures during the Covid-19 pandemic. In Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : zborník abstraktov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2022, s. 7. ISBN 978-80-85447-32-3. (APVV-18-0218 : Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR. Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV) Typ: AFH
 • ORIŠKOVÁ, Dominika. Recognition - the prerequisite of decent life. In Sociological Knowledges for Alternative Futures : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Barcelona (Online) : European Sociological Association, 2021, p. 754. ISBN 978-2-9581586-0-6. Dostupné na internete: https://www.europeansociology.org/sites/default/files/public/ESA_ABSTRACT_BOOK_BCN_12_2021.pdf (Sociological Knowledges for Alternative Futures : 15th ESA Conference) Typ: AFG
 • PUCHOVSKÝ, Michal - TÍŽIK, Miroslav. January-March 2022 : Religion and politics in Slovakia [elektronický zdroj]. Strasbourg : University of Strasbourg, 2022. Dostupné na internete: https://www.eurel.info/?lang=en (VEGA 2/0046/19 : Obraz iného v slovenskej politike po roku 1989) Typ: GHG
 • PUCHOVSKÝ, Michal - TÍŽIK, Miroslav. April-November 2022. In Eurel : Sociological and legal data on religions in Europe and beyond, 2022, April-November. Dostupné na internete: https://eurel.info/spip.php?article4280&lang=en Typ: GHG
 • STRAPCOVÁ, Katarína. Klimatická zmena: dilemy vo verejnej mienke = Climate change: dilemmas in public opinion. In Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : zborník abstraktov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2022, s. 8. ISBN 978-80-85447-32-3. (VEGA č. 2/0120/20 : Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE). Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV) Typ: AFH
 • ŠOTTNÍK, Ľubomír. Career Flexibility Of Employees Endangered By Automation. In Sociological Knowledges for Alternative Futures : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Barcelona (Online) : European Sociological Association, 2021, p. 842. ISBN 978-2-9581586-0-6. Dostupné na internete: https://www.europeansociology.org/sites/default/files/public/ESA_ABSTRACT_BOOK_BCN_12_2021.pdf (Sociological Knowledges for Alternative Futures : 15th ESA Conference) Typ: AFG
 • TÍŽIK, Miroslav. Zrod výskumu verejnej mienky na Slovensku: inštitucionálne a politické súvislosti = The Birth of Public Opinion Research in Slovakia. Institutional and Political Contexts. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 1, s. 53-83. (2021: 0.635 - IF, Q4 - JCR, 0.204 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.1.3 Typ: ADDA
  Citácie:
  [6] BAČIŠIN, V. M. Tížik o zrode výskumu verenej mienky v SR. In Finančné noviny. ISSN 2644-5999, 13.9.2022. Dostupné na: https://financnenoviny.com/m-tizik-o-zrode-vyskumu-verenej-mienky-v-sr/?fbclid=IwAR26IGfojs14Y8lVf1OimOYJm8HZxs_WVFJtZKbbR811_6IPMN6u6ehB7aU.
 • TÍŽIK, Miroslav. Forms of Non/Religiosity in Slovakia after 1989. In Religions, 2022, vol. 7, no. 13, 605. (2021: 0.336 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2077-1444. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rel13070605 Typ: ADMB
 • TÍŽIK, Miroslav. Religious belonging and religious demography : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Strasbourg : University of Strasbourg, 2021. Dostupné na internete: https://www.eurel.info/spip.php?rubrique512&lang=en (VEGA 2/0046/19 : Obraz iného v slovenskej politike po roku 1989) Typ: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Prehnala sa Slovenskom vlna ateizmu? Odborník vysvetľuje, čo znamenajú výsledky sčítania obyvateľov : rozhovor pre TVNOVINY.SK, 22.1.2022 [elektronický zdroj]. 2022. Dostupné na internete: https://www.tvnoviny.sk/domace/2050089_prehnala-sa-slovenskom-vlna-ateizmu-odbornik-vysvetluje-co-znamenaju-vysledky-scitania-obyvatelov Typ: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Uberizácia ako cesta k dobrovoľnému otroctvu. Budeme zamestnancami bez práv? In Pravda, 2022, roč. XXXII, č. 149, s. 23. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/635805-uberizacia-ako-cesta-k-dobrovolnemu-otroctvu-budeme-zamestnancami-bez-prav/ Typ: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Šikana ako súčasť systému škôl. In Pravda, 2022, roč. XXXII, č. 170, s. 41. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/639213-sikanovanie-ako-sucast-systemu-uspesnych-skol/ Typ: GII
 • VALKOVIČOVÁ, Veronika - KURUC, Andrej - ROPOVIK, Ivan - KARKOŠKOVÁ, Slávka. Sexuálne obťažovanie v prostredí slovenských vysokých škôl. In Academia : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy, roč. 33, č. 1, 2022, s. 23-30. ISSN 1335-5864. Typ: BDF
 • VALKOVIČOVÁ, Veronika - OČENÁŠOVÁ, Zuzana - MINAROVIČOVÁ, Katarína. Beware of those bearing gifts: international resource pools and Slovak activists tackling gender-based violence against women. In Europe from a political sociological perspective : Jean Monnet Chair Online Textbook 2022 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of European Studies and International Relations, 2022, p. 1-18. ISSN 2644-6596. Typ: GHG
 • VALKOVIČOVÁ, Veronika. Corporate, Sweet Corporate: LGBTIQ Activism, Businesses, and the Slovak Culture Wars [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: https://www.illiberalism.org/corporate-sweet-corporate-lgbtiq-activism-businesses-and-the-slovak-culture-wars Typ: GHG
 • ZAGRAPAN, Jozef. Faktory spojené s kandidatúrou za krajne pravicové strany v komunálnych voľbách na Slovensku = Factors associated with candidacy for far-right parties in municipal elections in Slovakia. In Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : zborník abstraktov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2022, s. 15. ISBN 978-80-85447-32-3. (Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV) Typ: AFH
 • ŽELINSKÝ, Dominik - SMITH, Paul - SIMONSEN, Sandra. From artistic consecration to degradation: The case of Sven Hassel. In Acta Sociologica, 2022, vol. 65, no. 2, pp. 207-222. (2021: 2.355 - IF, Q2 - JCR, 0.780 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0001-6993. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/00016993211022792 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus