Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
3/2023 2x USB token  
PosAm, s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
IČO: 31365078
Objednávka: 96/2022
16. 1. 2023 196,80
30/2023 Stravné lístky - apríl 2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 81438 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 23/2023
4. 4. 2023 700,00
31/2023 Hlasové služby  
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: Dodatok k zmluve 2028314765, 2
4. 4. 2023 31,76
33/2023 refundácia nákladov na prevádzku -areálové služby 2Q  
CSČ SAV org. zl. SUZ
Dúbravská cesta 5820/9, 84104 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Dohoda č. 18/2019 zo 17.9.2019
18. 4. 2023 15,24
34/2023 refundácia nákladov na prevádzku 3/2023  
CSČ SAV, org. zl. THS SAV
Klemensova 19, 81364 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Dohoda č. 13/2012 z 27.12.2012
25. 4. 2023 301,93
35/2023 Stravné lístky - máj 2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 81438 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 28/2023
2. 5. 2023 800,00
36/2023 Hlasové službhy  
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: Dodatok k zmluve 2028314765, 2
4. 5. 2023 31,61
37/2023 Refundácia nákladov na prevádzku -vodne+stočné, Dúbr.cesta  
CSČ SAV org. zl. SUZ
Dúbravská cesta 5820/9, 84104 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Dohoda č. 18/2019 zo 17.9.2019
16. 5. 2023 40,25
38/2023 stravenky gastro poukážky  
Edenred Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: Zmluva o zabezpečení stravovan
Objednávka: 30/2023
19. 5. 2023 1 039,92
39/2023 refundácia nákladov na prevádzku 4/2023  
CSČ SAV, org. zl. THS SAV
Klemensova 19, 81364 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Dohoda č. 13/2012 z 27.12.2012
22. 5. 2023 203,33
4/2023 ref. nákladov 12/2022  
CSČ SAV, org. zl. THS SAV
Klemensova 19, 81364 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Dohoda č. 13/2012 z 27.12.2012
17. 1. 2023 83,32
40/2023 polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 2/2023  
CSČ SAV org. zl. VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Zmluva o dodávke výrobku č.7/2
Objednávka: 27/2023
26. 5. 2023 924,00
41/2023 Zahraničná literatúra S14713  
Malé centrum, s.r.o.
Radlinského 9, 81107 Bratislava
IČO: 35812575
Objednávka: 24/2023
31. 5. 2023 25,46
42/2023 Ubytovanie a strava pre 2 osoby - KC Smolenice -Výročný seminár 3.odd.  
CSČ SAV org. zl. KC Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
IČO: 00398144
Objednávka: 29/2023
31. 5. 2023 158,60
43/2023 Hlasové služby  
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: Dodatok k zmluve 2028314765, 2
5. 6. 2023 31,62
44/2023 stravenky gastro poukážky  
Edenred Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: Zmluva o zabezpečení stravovan
Objednávka: 35/2023
1. 6. 2023 1 176,54
45/2023 stravné lístky - jún  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 81438 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 34/2023
2. 6. 2023 625,00
46/2023 fotografovanie  
Violet Alica Blechová ali@violetfoto.sk
Na vrátkach 5275/9990, 841 01 Bratislava
IČO: 1039579321
Objednávka: 32/2023
15. 6. 2023 400,00
47/2023 refundácia nákladov na prevádzku 5/2023  
CSČ SAV, v.v.i. , org. zl. THS SAV
Klemensova 19, 81364 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Dohoda č. 13/2012 z 27.12.2012
20. 6. 2023 143,78
48/2023 hygienické potreby  
Pretože Tripsy, s.r.o.
Sliačska 1E, 831 01 Bratislava
IČO: 52724077
Objednávka: 37/2023
26. 6. 2023 212,86
49/2022 hygienické potreby  
Pretože Tripsy, s.r.o.
Sliačska 1E, 831 01 Bratislava
IČO: 52724077
Objednávka: 37/2023
27. 6. 2023 3,60
5/2023 stravenky gastro poukážky jan. 2023  
Edenred Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: Zmluva o zabezpečení stravovan
Objednávka: 2/2023
20. 1. 2023 761,22
50/2023 stravenky gastro poukážky -júl  
Edenred Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: Zmluva o zabezpečení stravovan
Objednávka: 39/2023
30. 6. 2023 1 031,82
51/2023 Hlasové služby  
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: Dodatok k zmluve 2028314765, 2
4. 7. 2023 32,04
52/2023 Refundácia nákladov -údržba areal.služby / 3Q, Dúbr.cesta  
CSČ SAV, v.v.i., org. zl. SUZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Dohoda č. 18/2019 zo 17.9.2019
10. 7. 2023 7,62
53/2023 Stravné lístky - júl 2023  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 81438 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 38/2023
10. 7. 2023 750,00
54/2023 Polygrafické práce - časopis Sociológia 3/2023  
CSČ SAV, v.v.i., org. zl. VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 84104 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Zmluva o dodávke výrobku č.7/2
Objednávka: 36/2023
14. 7. 2023 880,00
55/2023 stravenky gastro poukážky  
Edenred Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: Zmluva o zabezpečení stravovan
Objednávka: 43/2023
28. 7. 2023 1 666,35
57/2023 Výskum Používanie digitálnych technológií v partnerských vzťahoch  
MNFORCE, s.r.o.
Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava
IČO: 46118641
Zmluva: zmluva 20/2023
3. 8. 2023 2 496,00
58/2023 Hlasové služby  
Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: Dodatok k zmluve 2028314765, 2
6. 8. 2023 31,50
Začiatok  Späť
2
4
Ďalej  Koniec