Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
79/2022 Vyúčtovanie poplatkov za registráciu DOI  
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19, 81364 Bratislava
IČO: 00587001
Zmluva: Zmluva DOI-19-11-2018
14. 11. 2023 21,36