Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
4/2024 pokládka parkiet / materiál a práca  
Marián Galba GAL - STAV
Námestie Antona Kadnára 404/4
IČO: 47075945
Podpísal: Miloslav Bahna (štatutár)
16. 1. 2024 1 401,00
3/2024 Nábytok (knižnice), montáž a doprava  
IKEA Bratislava, s.r.o.
Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava
IČO: 35849436
Podpísal: Miloslav Bahna (štatutár)
16. 1. 2024 2 359,40
1/2024 Zahraničná literatúra S14756  
Malé centrum, s.r.o.
Radlinského 9, 81107 Bratislava
IČO: 35812575
Podpísal: Miloslav Bahna (štatutár)
4. 1. 2024 133,15