Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
1/2024 Zmluva o poskytnutí IFP  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 81438 Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 1/2024
Poznámka: link CRZ : https://www.crz.gov.sk/zmluva/8808148/
10. 1. 2024 787 447,00