Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/ 529 64 355 kl. 111

Sekretariát

Tel: (+421) (2) 52 964 355

Detašované pracoviská

Dúbravská cesta 9
813 64 Bratislava
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied bol založený v roku 1965 a obnovený v roku 1990 po 15 rokoch existencie ako súčasti Ústavu filozofie a sociológie SAV.
Cieľom ústavu je skúmať súčasné problémy slovenskej spoločnosti a zaoberať sa teoretickými a metodologickými problémami sociológie.

VÝSKUMNÝ PROGRAM
sa zameriava na rôzne stránky súčasných spoločenských a politických zmien na Slovensku a v strednej Európe ako sú:
- Lokálne a regionálne aspekty spoločenskej a ekonomickej transformácie,
- Zmeny v spoločenskom rozvrstvení, životných stratégiách a identitách,
- Rozvoj občianskej spoločnosti a občianstva,
- Pôsobenie médií v demokratizačných procesoch a vnímaní spoločenských zmien.

(viac o SÚSAV a výskumných projektoch na webe www.sociologia.sav.sk)