Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Lukáš
Interná Filozofická fakulta UKF
Mgr.
Laura
Interná Filozofická fakulta UKF
Mgr.
Patrik
Interná Filozofická fakulta UKF
Mgr.
Jakub
Interná Filozofická fakulta UKF
Mgr.
Vasyl
Interná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Počet doktorandov: 5