Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
doc. Dr., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marína
Vedecký pracovník
Prof., Th.D., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
doc. PaedDr. ThDr., PhD.
Šimon
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Paulína
Vedecký pracovník
Prof. PhDr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária Antónia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Svetlana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Žaneta
Vedecký pracovník
Prof. PhDr. ThDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Prof. PhDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Doc. Mgr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 12