Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr.
Lukáš
Doktorand
doc. Dr., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
Mgr.
Laura
Doktorandka
Mgr.
Patrik
Doktorand
Mgr.
Jakub
Doktorand
Prof., Th.D., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Paulína
Vedecká pracovníčka
Prof. PhDr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária Antónia
Vedecká pracovníčka
Prof. PhDr. ThDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Prof. PhDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Doc. Mgr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Svetlana
Samostatná vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 13