Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Prof. PhDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Lukáš
Interný doktorand
Dr., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marína
Vedecký pracovník
Prof., Th.D., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
doc. PaedDr. ThDr., PhD.
Šimon
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Paulína
Vedecký pracovník
Prof. PhDr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Lýdia
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Peter
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Mária Antónia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Svetlana
Samostatný vedecký pracovník
Prof. PhDr. ThDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Prof. PhDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Doc. Mgr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 15