Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Prof. PhDr., DrSc.
Ján
Emeritný pracovník
02/59209417
Mgr.
Lukáš
02/59209411
doc. Dr., PhD.
Juraj
02/59209411
Mgr.
Miriama
02/59209411
Mgr., PhD.
Marína
02/59209411
Mgr.
Laura
02/59209411
ThDr., SSLic., PhD.
Jozef
02/59209411
Mgr.
Patrik
02/59209422
Mgr.
Jakub
+421910405910
Prof., Th.D., PhD.
Róbert
02/59209411
Mgr.
Vasyl
neuvedený
doc. PaedDr. ThDr., PhD.
Šimon
02/59209412
Mgr., PhD.
Paulína
02/59209422
Prof. PhDr., PhD.
Vladimír
+421949195004
Mgr., PhD.
Mária Antónia
02/59209411
Mgr., PhD.
Žaneta
02/59209420
Prof. PhDr. ThDr., PhD.
Peter
02/59209419
 
Martin
02/59209416
Prof. PhDr., DrSc.
Peter
02/59209418
Doc. Mgr., PhD.
Katarína
02/59209415
Mgr., PhD.
Svetlana
02/59209422

Aktualizuje: