Informačná stránka organizácie SAV

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr., PhD. Blahunková (rod. Prokipčáková), Mária  02/59209419
 Prof. PhDr., DrSc. Doruľa, Ján
Emeritný pracovník
 02/59209417
 Dr., PhD. Feník, Juraj  02/59209411
 Mgr., PhD. Gábor, Ľubomír  02/59209417
 Mgr. Harmatová (rod. Mikulášiková), Miriama  02/59209411
 Bc. Chrenková, Monika  02/59209411
 ThDr., SSLic., PhD. Jančovič, Jozef  02/59209411
 Mgr. art., PhD. Kačic, Ladislav  02/59209414
 Mgr., CSc. Košková, Mária  02/59209420
 Doc. ThLic., Th.D., PhD. Lapko, Róbert  02/59209411
 Dr. SSLic., PhD. Rindoš, Jaroslav  02/59209411
 Mgr. Sokol, Peter  02/59209419
 Mgr., PhD. Strýčková, Mária  02/59209411
 Mgr. Šmeringaiová, Paulína  02/59209422
 Mgr., PhD. Vašíčková, Svetlana  02/59209422
 Mgr., PhD. Wilšinská, Ľubomíra  02/59209411
 Mgr., PhD. Zavarský, Svorad  02/59209413
 Prof. PhDr. ThDr., PhD. Zubko, Peter  02/59209419
   Žeňuch, Martin  02/59209416
 Prof. PhDr., DrSc. Žeňuch, Peter  02/59209418
 Mgr. Žeňuch, Vavrinec  02/59209417
 Doc. Mgr., PhD. Žeňuchová, Katarína  02/59209415

Aktualizuje: