Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Prof. PhDr., DrSc.
Doruľa
Ján
Emeritný pracovník
02/59209417
Mgr.
Durkaj
Lukáš
02/59209411
Dr., PhD.
Feník
Juraj
02/59209411
Mgr. 02/59209411
Mgr., PhD.
Hríbová
Marína
02/59209411
ThDr., SSLic., PhD.
Jančovič
Jozef
02/59209411
Prof., Th.D., PhD.
Lapko
Róbert
02/59209411
doc. PaedDr. ThDr., PhD.
Marinčák
Šimon
02/59209412
Mgr., PhD.
Polgáryová
Paulína
02/59209422
Prof. PhDr., PhD.
Rábik
Vladimír
+421259209413
Dr. SSLic., PhD.
Rindoš
Jaroslav
02/59209411
Ing.
Rummelová
Lýdia
02/59209411
Mgr.
Sokol
Peter
02/59209419
Mgr., PhD.
Strýčková
Mária Antónia
02/59209411
Mgr., PhD.
Šašerina
Svetlana
02/59209422
Mgr., PhD. 02/59209411
Prof. PhDr. ThDr., PhD.
Zubko
Peter
02/59209419
 
Žeňuch
Martin
02/59209416
Prof. PhDr., DrSc.
Žeňuch
Peter
02/59209418
Doc. Mgr., PhD.
Žeňuchová
Katarína
02/59209415

Aktualizuje: