Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DURKAJ, Lukáš. Štvrté prikázanie v slovenských prekladoch Žaltára. In Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Róbert Lapko (ed.), rec. Anton Tyrol, Katarína Žeňuchová. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023, s. 59-73. ISBN 978-80-89994-86-1. (VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla. Rodina v Biblii : Recepcia biblickej rodinnej terminológie II. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla) Typ: AFB
  • FENÍK, Juraj. Obraz rodičov a detí v 2 Kor 12,14. In Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Róbert Lapko (ed.), rec. Anton Tyrol, Katarína Žeňuchová. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023, s. 50-58. ISBN 978-80-89994-86-1. (VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla. Rodina v Biblii : Recepcia biblickej rodinnej terminológie II. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla) Typ: AFB
  • LAPKO, Róbert - DUDOVÁ, Katarína. Česť z pohľadu etnolingvistiky = Honour from the Perspective of Ethnolinguistics. Rec. Peter Olekšák, Katarína Žeňuchová. 1. vyd. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023. 80 s. ISBN 978-80-89994-84-7 (APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí) Typ: AAB
  • LAPKO, Róbert. Deti v Knihe Tobiáš. In Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Róbert Lapko (ed.), rec. Anton Tyrol, Katarína Žeňuchová. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023, s. 25-33. ISBN 978-80-89994-86-1. (VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla. Rodina v Biblii : Recepcia biblickej rodinnej terminológie II. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla) Typ: AFB
  • Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Róbert Lapko (ed.), rec. Anton Tyrol, Katarína Žeňuchová. 1. vydanie. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023. 104 s. ISBN 978-80-89994-86-1 (Rodina v Biblii : Recepcia biblickej rodinnej terminológie II. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla) Typ: FAI
  • LUZHANYTSIA, Vasyl. Jazyk - osnova razvitija naroda. In Slavjanskij mir : Kuľturogičeskij aľmanach - 2023. 1. vydanie. - Surgut : Surgutskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2024, s. 76-78. ISBN 978-5-93190-427-6. Typ: AECA
  • LUZHANYTSIA, Vasyl. Osobennosti otobraženija obraza chišnych životnych v slavjanskom foľklore i mirovozzrenii = Špecifiká zobrazovania dravých zvierat v slovanskej ľudovej kultúre a svetonázore. In Interdisciplinárna doktorandská konferencia LOQUERE V. : Zborník príspevkov. Zost. Adam Bajza - Tomáš Gašpar et al., recenzenti Igor Cintula - Milan Petkanič. 1. vydanie. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2024, s. 285-295. ISBN 978-80-572-0419-0. Dostupné na internete: https://ff.ucm.sk/docs/veda_a_vyskum/Konferencie/LOQUERE/LOQUERE_V/Zbornik_prispevkov_Loquere_V.pdf (LOQUERE V. : Interdicsiplinárna doktorandská konferencia) Typ: AFD
  • LUZHANYTSIA, Vasyl. Etnolingvističeskij analiz obrazov životnych v tradicionnoj kuľture Slavjan. In Varia 32 : zborník abstraktov z 32. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov 30.11. – 1.12.2023). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2023, s. 32. ISBN 978-80-555-3229-5. Dostupné na internete: https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Spacilova1/subor/9788055532295.pdf (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFH
  • POLGÁRYOVÁ, Paulína. Rodinná terminológia v cechovej štruktúre. In Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Róbert Lapko (ed.), rec. Anton Tyrol, Katarína Žeňuchová. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023, s. 91-102. ISBN 978-80-89994-86-1. (VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. Rodina v Biblii : Recepcia biblickej rodinnej terminológie II. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla) Typ: AFB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus