Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Prognostický ústav

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. A geography of creative networks : the case of a small European economy. In Moravian Geographical Reports, 2022, vol. 30, no. 2, p. 99-115. (2021: 2.311 - IF, Q3 - JCR, 0.606 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0007 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Public Support to Research and Innovation: Do European Resources Boost Innovation Outputs? In Journal for East European Management Studies, 2022, vol. 27, no. 1, pp. 106-129. (2021: 0.945 - IF, Q4 - JCR, 0.227 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0949-6181. Dostupné na: https://doi.org/10.5771/0949-6181-2022-1-106 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: ADMA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Beyond financial success : success goals of creative entrepreneurs. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2022, vol. 11, no. 1, art. no. 14. (2021: 0.548 - SJR, Q1 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-022-00207-6 (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ. VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMB
  Citácie:
  [3.1] AU-YONG-OLIVEIRA, M., WALTER, C. E . Innovating regarding culture, leadership, and consumption in Peru - An autoethnographic journey on historical entrepreneurship. In ICIEMC Proceedings. Aveiro: UA Editora - Universidade de Aveiro, 2022, number 3, pp. 50-61 . ISSN 2184-9102.
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Economics of Biobanking: Business or Public Good? : Literature Review, Structural and Thematic Analysis. In Social Sciences, 2022, vol. 11, iss. 7, art. no. 288. (2021: 0.438 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0760. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/socsci11070288 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. It is about the teachers' skills : perceived effects of the european assistance on drop-out rates in Slovakia. In Economic and Social Development : 85th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Book of Proceedings, Porto, 21-22 July, 2022. Editors: Maria Elisabete Pinto da Costa, Maria do Rosario Anjos, Vlasta Roska. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2022, p. 17-28. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • BALÁŽ, Vladimír. Kto zaštopká potrhané siete? In Denník N, 3.1. 2022. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2667329/kto-zastopka-potrhane-siete/?ref=mwac Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Baláž: Matovičova reforma? 2,6 miliónom ľudí sa čiastočne uľaví, budú mať viac peňazí (Rozhovor). In Pravda, 2.1. 2022. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/612149-ekonom-balaz-o-roku-2022-uroky-na-hypoteky-nahor-tak-skoro-nepojdu/ Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Budúce synergie v liečbe onkologických ochorení. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 12.1. 2022. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Kórejská batériová budúcnosť: Lídrami už za dekádu. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.02. 2022. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://komentare.hnonline.sk/komentare/21664107-korejska-bateriova-buducnost-lidrami-uz-za-dekadu Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Slovensko sa ocitlo vo vleku technologických zmien. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 24.1. 2022. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://komentare.hnonline.sk/komentare/19701437-slovensko-sa-ocitlo-vo-vleku-technologickych-zmien Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Ako ekonomicky reagovať na povojnové výzvy. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 21.3. 2022. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://komentare.hnonline.sk/komentare/24016216-ako-ekonomicky-reagovat-na-povojnove-vyzvy Typ: GII
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Odpady a rómske komunity vo svetle kvantitatívnych dát. In Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1. vyd. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022, s. 64-124. ISBN 978-80-89524-68-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: ABD
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - REPÍKOVÁ, Martina - KORYTÁROVÁ, Katarína. Uhlíkovo neutrálne Slovensko do roku 2050 : Analýza scenárov vývoja emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike. Bratislava : Prognostický úszav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2022. 47 s., ECF 2021-2022/Report 3. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/SAV_Uhlikovo-neutralne-Slovensko-do-roku-2050.pdf Typ: GAI
 • DUMAN, Anil - KAHANEC, Martin - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Closing the Gaps: The Positive Effects of Welfare Inclusion on Immigrants´ Labour Market Integration. In The Exclusion of Immigrants from Welfare Programs : cross-national analysis and contemporary developments. - Toronto : University of Toronto Press, 2022, p. 79-99. ISBN 978-1-4875-4634-2. (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ABC
 • FABO, Brian - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Methodological issues related to the use of online labour market data [elektronický zdroj]. Geneva : ILO, 40 p. ILO Working paper, 68. Dostupné na: https://doi.org/10.54394/ZZBC8484. ISBN 9789220372814. ISSN 2708-3446 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: AGI
  Citácie:
  [3.1] BENNETT, Fidel, ESCUDERO, Verónica, LIEPMANN, Hannah, PODJANIN, Ana. Using Online Vacancy and Job Applicants’ Data to Study Skills Dynamics. Geneva: ILO, 2022, 50 p.,Working Paper 75. ISBN 9789220376614 (print), ISBN 9789220376621 (web-pdf).
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - VALACHOVÁ, Andrea. Social Mobility as an Income Inequality Determinant. In Danube : Law and Economics Review, 2022, vol. 13, no. 3, pp. 226-239. (2021: 0.191 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1804-8285. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/danb-2022-0014 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMB
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard. EU small open economies in digital competitiveness race. In BEE Conference: 7th Business & Entrepreneurial Economics 2022, 03-05 June, Plitvice Lakes, Croatia. Editors: Marko Kolaković, Tin Horvatinović & Ivan Turčić. - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2022, p. 45-54. ISSN 2459-5225. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. BEE conference : Business & Entrepreneurial Economics) Typ: AFC
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Úvod: Environmentálna spravodlivosť a sociálne vylúčenie Rómov = Introduction: Environmental justice and social exclusion of Roma. In Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1. vyd. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022, s. 6-20. ISBN 978-80-89524-68-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: ABD
 • FILČÁK, Richard. Socioekonomické perspektívy zmeny klímy a výzvy pre výskum a verejnú politiku. In Zmena klímy : I. diel. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2022, s. 93-99. ISBN 978-80-974295-0-8. Typ: AEDA
 • GOMBITOVÁ, Dagmar - DOKUPILOVÁ, Dušana. Innovative Expert Methods in Strategic Decision Making. In Kvalita Inovácia Prosperita, 2022, roč. 26, č. 1, s. 90-109. (2021: 0.452 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-1745. Dostupné na: https://doi.org/10.12776/QIP.V26I1.1643 Typ: ADNB
 • GUZI, Martin - KAHANEC, Martin - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. What explains immigrant-native gaps in European labor markets: The role of institutions. In Migration Studies, 2021, vol. 9, no. 4, pp. 1823–1856. (2020: 1.917 - IF, Q3 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2049-5838. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/migration/mnab044 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ADMA
 • HEFLER, Günter - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. How early career workers engage in fighting for better working conditions by joining youthled social movement organisations. In New Seeds for a World to Come: policies, practices and lives in adult education and learning : book of abstracts. - Milano : University of Milano Bicocca, 2022, p. 191-193. (New Seeds for a World to Come: policies, practices and lives in adult education and learning : ESREA Triennial Conference) Typ: AFG
 • HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. The interplay of organisational and individual bounded agency in workplace learning: a framework approach. In New Seeds for a World to Come: policies, practices and lives in adult education and learning : book of abstracts. - Milano : University of Milano Bicocca, 2022, p. 191. (New Seeds for a World to Come: policies, practices and lives in adult education and learning : ESREA Triennial Conference) Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Formovanie florentských obrazových vetiev klaňania mudrcov. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 251-305. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Dve teatralizované formy slávenia Troch kráľov: trojkráľový sprievod a koledovanie. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 427-469. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Svätojánske slávnosti Navalis v Prahe - impulz pre bratislavskú mestskú kultúru = Saint John’s Celebrations Navalis in Prague - An Impulse for Urban Culture in Bratislava. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2022, roč. 18, č. 3. ISSN 1339-942X. Typ: ADFB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Pohyb obrazu, posun významu. In Studia Capuccinorum Boziniensia. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2022, roč. 8, č. 7, s. 180-184. ISSN 2585-8025. Typ: AEDA
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Gotická cesta je otvorená. In Katolícke noviny : týždenník pre náboženské a spoločenské otázky, 21.10. 2021. ISSN 0139-8512. Dostupné na internete: https://www.katolickenoviny.sk/z-vasej-posty/category/z-vasej-posty/article/goticka-cesta-je-otvorena-.xhtml Typ: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina - DOKUPILOVÁ, Dušana. The Current Trend of Young Human Capital for Education in Slovakia. In BEE Conference: 7th Business & Entrepreneurial Economics 2022, 03-05 June, Plitvice Lakes, Croatia. Editors: Marko Kolaković, Tin Horvatinović & Ivan Turčić. - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2022, p. 55-62. ISSN 2459-5225. (ENIS - ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe : ENIS - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice. VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. BEE conference : Business & Entrepreneurial Economics) Typ: AFC
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. Prečo sa vracajú? In Forbes, 2022, č. 8. ISSN 0015-6914. Typ: GII
 • KORYTÁROVÁ, Katarína. Obnova budov a jej financovanie. In Vykurovanie 2022 : zborník prednášok z 30. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému: Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu, Horný Smokovec, 14.-18. február 2022 [elektronický zdroj]. Editor: Dušan Petráš, Zuzana Švecová, recenzenti: Milan Dubnička, Belo Füri. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2022, s. 55-60. ISBN 978-80-89878-88-8. (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. Vykurovanie 2022 : medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2022. Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu) Typ: AFD
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - BALOG, Miroslav. Identification of key actors in Industry 4.0 informal R&D network. In EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems, 2022, vol. 9, no. 31, art. no. e3. ISSN 2410-0218. Dostupné na: https://doi.org/10-4108/eetinis.v9i31.1181 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMB
 • KRUPNIK, S. - WAGNER, A. - KORETSKAYA, O. - DOKUPILOVÁ, Dušana. Beyond technology: A research agenda for social sciences and humanities research on renewable energy in Europe. In Energy Research & Social Science, 2022, vol. 89, art. no. 102536. (2021: 8.514 - IF, Q1 - JCR, 2.551 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2214-6296. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102536 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] DRAGOMIR, Voicu D., GORGAN, Catalina, CALU, Daniela-Artemisa, DUMITRU, Madalina. The relevance and comparability of corporate financial reporting regarding renewable energy production in Europe. In Renewable Energy Focus, ISSN 1755-0084. 2022, vol. 41, pp. 206-215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ref.2022.03.002., Registrované v: WOS
  [1.2] GATTO, Andrea. The energy futures we want: A research and policy agenda for energy transitions. In Energy Research and Social Science, ISSN 22146296. 2022, vol. 89, Article number 102639. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102639., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] MANCINI, Eliana, RAGGI, Andrea. Out of sight, out of mind? The importance of local context and trust in understanding the social acceptance of biogas projects: A global scale review. In Energy Research and Social Science, ISSN 2214-6296. 2022, vol. 91, Article number: 102697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102697., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] SPIJKERBOER, Rozanne C., TURHAN, Ethemcan, ROOS, Andreas, BILLI, Marco, VARGAS-PAYERA, Sofia, OPAZO, Jose, ARMIERO, Marco. Out of steam? A social science and humanities research agenda for geothermal energy. In Energy Research and Social Science, ISSN 22146296. 2022, vol. 92, Article number 102801. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102801., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] HUPPMANN, Daniel, BROWELL, Jethro, NASTASI, Benedetto, VALE, Zita, SÜSSER, Diana. A research agenda for open energy science: Opportunities and perspectives of the F1000Research Energy Gateway [version 1; peer review: not peer reviewed] F1000Research 2022, 11:896, https://doi.org/10.12688/f1000research.124267.1
  [3.1] ZAMULA,Iryna, KIREITSEVA, Anna, TRAVIN, Vitaliy, BERLYAK, Halyna, PALIY, Olga. Trading in Greenhouse Emissions Quotas: Accounting Approach. In Economics. Management. Innovations, ISSN 2410-3748. 2022, no. 1(30).
 • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - KOVÁČOVÁ, Lucia - HOLIČKOVÁ, Nina. Spolupráca ruže prináša : Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy. Recenzentky: Darina Ondrušová, Zuzana Polačková. 1. vyd. Bratislava : Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, 2022. 127 s. ISBN 978-80-89524-67-9 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: AAB
 • POLAČKOVÁ, Zuzana. Miestna samospráva v systéme manažmentu komunálneho odpadu = Local government in the municipal waste management system. In Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1. vyd. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022, s. 126-155. ISBN 978-80-89524-68-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: ABD
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - PONGRÁCZ, Eva. Správa o stave ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku [elektronický zdroj]. Recenzenti: Daniel Škobla, Miroslav Balog. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2022. 47 s. Dostupné na internete: https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-inovacie/dokumenty/sprava-stave-ekosystemu-si-slovensku_mpsvr-sr_022022.pdf. ISBN 978-80-89125-20-3 Typ: AGI
 • SLAVÍKOVÁ, Nikoleta - MLYNÁR, Martin. Labor Migration of Roma in Slovakia - Critical Analysis Outline. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR), 2022, vol. 14, no. 1, p. 5-18. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2022.14.001 Typ: ADFB
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Z mesta na skládku : Prípad mestskej osady, kde je sociálna marginalizácia Rómov sprevádzaná environmentálnou nespravodlivosťou = From the town to the landfill. The case of an urban settlement where the social marginalization of Roma is accompanied by environmental injustice. In Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1. vyd. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022. ISBN 978-80-89524-68-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: ABD
 • Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. Editori: Daniel Škobla, Richard Filčák, recenzenti: James Grellier, Václav Walach. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022. 255 s. Forecasting Works: ResearchTO Practice/Výskum pre prax. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6. ISBN 978-80-89524-68-6 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: FAI
 • ŠPROCHA, Branislav. Zmeny v úmrtnostných pomeroch na Slovensku v časovej a priestorovej perspektíve. Recenzenti: Pavol Ďurček, Boris Vaňo. 1. vyd. Bratislava : INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, 2022. 114 s. ISBN 978-80-89398-44-7 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav - PILINSKÁ, Viera - VAŇO, Boris. Populačný vývoj Slovenska v prierezovom a kohortnom pohľade. Recenzenti: Andrea Galvánková, Mária Katerinková, Martin Kočiš, Veronika Krišková, Pavol Ďurček. 1. vyd. Bratislava : INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, 2022. 112 s. ISBN 978-80-89398-47-8 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav. Growing Childlessness and One‐Child Families in Slovakia in the Shadow of Fragile Pronatalism. In Social Inclusion, 2022, vol. 10, no. 3, pp. 100-111. (2021: 1.543 - IF, Q3 - JCR, 0.469 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2183-2803. Dostupné na: https://doi.org/10.17645/si.v10i3.5227 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - FITALOVÁ, Anna. Late motherhood and spatial aspects of late fertility in Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2022, vol. 30, no. 2, p. 86-98. (2021: 2.311 - IF, Q3 - JCR, 0.606 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0006 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav - NOVÁKOVÁ, Gabriela. Three Decades of Post-Communist Fertility Transition in a Subnational Context: The Case of Slovakia. In Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 2022, vol. 113, no. 4, pp. 397-411. (2021: 4.194 - IF, Q1 - JCR, 0.941 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0040-747X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/tesg.12515 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - FITALOVÁ, Anna. Neskorá plodnosť na Slovensku = Late Fertility in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 1, s. 26-52. (2021: 0.635 - IF, Q4 - JCR, 0.204 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.1.2 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADDA
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Jednodetnosť a ženy s jedným dieťaťom na Slovensku. Ktoré ženy majú „len“ jedno dieťa? = One-Child Families and Women with One Child in Slovakia. Which Women Have „Only“ One Child? In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 5, s. 464-497. (2021: 0.635 - IF, Q4 - JCR, 0.204 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.5.17 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADDA
 • ŠPROCHA, Branislav. Sobášnosť slobodných na Slovensku v pandemickom roku 2020 = Nuptiality of Single Persons in Slovakia in the Pandemic Year 2020. In Slovenská štatistika a demografia, 2022, roč. 32, č. 2, s. 3-18. ISSN 1210-1095. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Pokračujúca transformácia sobášnosti slobodných na Slovensku v longitudinálnom pohľade = Continuing Transformation of Nuptiality in Slovakia in a Longitudinal Perspective. In Slovenská štatistika a demografia, 2022, roč. 32, č. 3, s. 3-23. ISSN 1210-1095. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Bezdetnosť a odkladanie rodenia prvých detí v krajinách Vyšehradskej skupiny = Childlessness and the Postponement of First Births in the Visegrad Countries. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2022, roč. 64, č. 2, s. 139-157. (2021: 0.228 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0011-8265. Dostupné na: https://doi.org/10.54694/dem.0302 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADMB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Povojnové sčítanie ľudu na Slovensku v roku 1919 = The Post-War Population Census in Slovakia in 1919. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2022, roč. 64, č. 3, s. 242-258. (2021: 0.228 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0011-8265. Dostupné na: https://doi.org/10.54694/dem.0300 (VEGA č. 1/0097/20 : Malé dejiny veľkých akcií: sčítania ľudu a súpisové akcie na Slovensku v rokoch 1919-1950) Typ: ADMB
 • ŠPROCHA, Branislav. Niektoré zmeny v populačnom vývoji Slovenska v čase pandémie COVID-19 = Some changes in the population development of Slovakia during the COVID-19 pandemic. In Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku : Pohľad sociálnych vied [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022, s. 75-82. ISBN 978-80-89524-70-9. Dostupné na internete: https://psychologia.sav.sk/upload/COVID_soc_sci.pdf Typ: AEDA
 • TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Povojnový súpis zásobovaných osôb na Slovensku v roku 1946 = Post-war Register of Food Supplied Persons in Slovakia in 1946. In Studia Historica Nitriensia, 2022, roč. 26, no. 1, s. 52-73. (2021: 0.209 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2022.26.1.52-73 (VEGA č. 1/0097/20 : Malé dejiny veľkých akcií: sčítania ľudu a súpisové akcie na Slovensku v rokoch 1919-1950) Typ: ADNB
 • WILLIAMS, Allan M. - CHEN, Jason Li - LI, Gang - BALÁŽ, Vladimír. Risk, uncertainty and ambiguity amid Covid-19: A multinational analysis of international travel intentions national analysis of international travel intentions. In Annals of Tourism Research, 2022, vol. 92, article number 103346. (2021: 12.853 - IF, Q1 - JCR, 3.145 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0160-7383. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103346 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus