Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Prognostický ústav

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AURREKOETXEA-CASAUS, Maite - BARTOLOMÉ PERAL, Edurne - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Speaking Up: How Early Career Workers Engage in Fighting for Better Working Conditions by Joining Youth-Led Social Movement Organisations. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 351-376. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_14 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • BALÁŽ, Vladimír** - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Knowledge Transfers and Business Performance in Creative Networks : The Case Study of the Slovak Creative Voucher Scheme. In Journal of the Knowledge Economy, 2023, vol. 14, iss., pp. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.576 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1868-7873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01246-4 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - LICHNER, Ivan - JECK, Tomáš**. Geography of migration motives : Matching migration motives with socioeconomic data. In Moravian Geographical Reports, 2023, vol. 31, no. 3, pp. 141-152. (2022: 2.5 - IF, Q2 - JCR, 0.52 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0013 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír. Household Economics, Information Sources and Annuity Choices: Annuitisation Preferences of Members of the Slovak Private Pension Pillar. In Economies, 2023, vol. 11, no. 4, art. no. 123. (2022: 2.6 - IF, 0.52 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-7099. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/economies11040123 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMA
 • BALÁŽ, Vladimír. Indulgence, Self-Control, and Annuity Preferences: Annuity Choices by Members of the Slovak-Funded Private Pension Pillar. In Social Sciences, 2023, vol. 12, no. 3, art. no. 190. (2022: 1.7 - IF, 0.501 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0760. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/socsci12030190 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Firm performance over innovation cycle : evidence from a small European economy. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2023, vol. 12, art. no. 40. (2022: 0.958 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-023-00298-9 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí) Typ: ADMB
  Citácie:
  [1.2] VU, Pham Minh - BINH, Tu Van - DUONG, Linh Nguyen Khanh. How social capital affects innovation, marketing and entrepreneurial orientation: the case of SMEs in Ho Chi Minh (Vietnam). In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2023, vol. 12, art. no. 81. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-023-00350-8, Registrované v: SCOPUS
  [1.2] ZHANG, Zhenyu - ZHU, Ke QU, Jiaxuan. Intellectual Property Rights and Patented Knowledge: Implications for Financing Leases in the Clean Energy Sector of China. In Journal of the Knowledge Economy, 2023, 31 pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01596-z, Registrované v: SCOPUS
  [3.1] ANJUM, Arif. An Overview on the Crucial Nature of Innovation Strategies for Sustainable Businesses. In Indian Journal of Commerce and Management Studies, 2023, vol. 14, no. 03, pp. 21–29. Dostupné na: https://ijcms.in/index.php/ijcms/article/view/625
  [3.1] MORANTE DÁVILA, M. A. et al. Innovation and Entrepreneurship Skills in University Students, Amazonas, Peru, 2023. In Migration Letters, 2023, vol. 20, no. 7, pp. 557-575. Dostupné na: https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/4326/2977
  [3.1] WINARTO, Wintaro - WIDOWATI, Mustika. Key Factors of Prospective Students's Interest in Choosing a Study Program. In JOBS = Jurnal of Business Studies, 2023, vol. 9, no. 2, pp. 91-104. ISSN: 2467-8790. Dostupné na: https://jurnal.polines.ac.id/index.php/jobs/article/view/4851
 • BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina - JECK, Tomáš. Mapping the Literature on International Student Migration. In Economic and Social Development : 98th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings. Editors: Elisabete Pinto da Costa, Maria do Rosario Anjos, Lana Lovrencic Butkovic. - Varaždin : Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, 2023, p. 149-159. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí. COST Action CA20115 : European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice (ENIS). Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • BALOG, Miroslav. Arabské emiráty sú inovatívnejšie ako Slovensko. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.1. 2023. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://hnonline.sk/komentare/komentare/96061461-arabske-emiraty-su-inovativnejsie-ako-slovensko Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Konsolidácia verejných financií a inovácie u nás. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 23.10. 2023, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BLEHA, Branislav - KUČERA, Tomáš - ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Demographic Processes and Brief Overview of Population Research in Czechia and Slovakia after Dissolution of the Common State. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 3, s. 269-290. (2022: 0.9 - IF, 0.21 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.3.14 Typ: ADNA
 • BURCIN, Boris - ŠPROCHA, Branislav - ŠÍDLO, Luděk. Vybrané aspekty úmrtnosti v Česku a na Slovensku v pandemickém roce 2020 = Selected aspects of mortality in Czechia and Slovakia in the pandemic year 2020. In Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2023, roč. 72, č. 2, s. 99-110. (2022: 0.5 - IF, Q4 - JCR, 0.218 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-7913. Typ: ADMA
 • CLANCY, Sharon - HEFLER, Günter - RAPANÀ, Francesca - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana. Work and Learning in the Adult Education Sector: A Cross Country Comparative View. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 325-350. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_13 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - ŠPROCHA, Branislav. Úmrtnosť na vybrané onkologické ochorenia a straty ľudských zdrojov na Slovensku v čase a priestore = Mortality from selected oncological diseases and losses of human resources in Slovakia in time and space. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, 2023, vol. 67, no. 1, pp. 71-92. (2022: 0.167 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-715X. (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života) Typ: ADNB
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Kto je energeticky chudobný? In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 4, s. 34-35. ISSN 2585-7851. Typ: BDF
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Ako sa zmení náš život? A či - ako zmeniť náš život? In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 50-56. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Typ: BEF
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Dopravná chudoba. Prehľad o dopravnej chudobe v strednej a východnej Európe. Slovensko [elektronický dokument]. Bratislava, 2023. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/portfolio/dopravna-chudoba/ Typ: GHG
 • FABO, Brian - JANČOKOVÁ, Martina - KEMPF, Elisabeth - PÁSTOR, Luboš. Fifty Shades of QE: Robust Evidence. London : Centre for Economic Policy Research, 2023. 31 p. Discussion Paper, No. 17998. Dostupné na internete: https://cepr.org/publications/dp17998 Typ: GAI
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard. Environmental Efficiency of European Economies. In BEE Conference: 8th Business & Entrepreneurial Economics 2023, 01 - 04 June, Brijuni National park, Croatia. Editors: Marko Kolaković, Tin Horvatinović & Ivan Turčić. - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2023, p. 92-100. ISSN 2459-5225. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. BEE conference : Business & Entrepreneurial Economics) Typ: AFC
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel - DOKUPILOVÁ, Dušana - GREŽO, Matúš - JECK, Tomáš - UHRECKÝ, Branislav. D3.7 Horná Nitra Case Study Report. In ENTRANCES project, october 2022. Dostupné na internete: https://entrancesproject.eu/wp-content/uploads/2022/12/D3.7-HORNA-NITRA-Case-Study-Report.pdf Typ: GHG
 • GUZI, Martin - KAHANEC, Martin - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. The impact of immigration and integration policies on immigrat-native labour market hierarchies. In Journal of Ethnic and Migration Studies, 2023, vol. 49, no. 16, pp. 4169-4187. (2022: 3.3 - IF, Q1 - JCR, 1.435 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1369-183X. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2207339 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ARNHOLTZ, Jens, LESCHKE, Janine. Revisiting the EU's new mobility regime: the impact of mobility and policies on labour market hierarchies within and across the EU. In Journal of Ethnic and Migration Studies, ISSN 1369-183X. 2023, vol. 49, no. 16, SI, pp. 4071-4091. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2207329., Registrované v: WOS
  [1.1] ARNHOLTZ, Jens, LILLIE, Nathan. Posted work as an extreme case of hierarchised mobility. In Journal of Ethnic and Migration Studies, ISSN 1369-183X. 2023, vol. 49, no. 16, SI, pp. 4206-4223. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2207341., Registrované v: WOS
  [1.1] BRUZELIUS, Cecilia, SEELEIB-KAISER, Martin. Enforcing outsiders' rights: seasonal agricultural workers and institutionalised exploitation in the EU. In Journal of Ethnic and Migration Studies, ISSN 1369-183X. 2023, vol. 49, no. 16, SI, pp. 4188-4205. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2207340., Registrované v: WOS
  [1.1] SZELEWA, Dorota, POLAKOWSKI, Michal. Labour market hierarchies within and beyond the EU: Poland's politics of migration. In Journal of Ethnic and Migration Studies, ISSN 1369-183X. 2023, vol. 49, no. 16, SI, pp. 4120-4139. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2207331., Registrované v: WOS
 • HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. The Interplay of Organisational and Individual Bounded Agency in Workplace Learning: A Framework Approach. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 247-271. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_10 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HEFLER, Günter - FEDÁKOVÁ, Denisa - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Early Career Workers’ Agency in the Workplace: Learning and Beyond in Cross-Country Comparative Perspective. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 377-402. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_15 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HERIBAN, Richard. Recent Developments of Migration and Migration Policies in Slovakia. OECD SOPEMI Report 2023 Slovak Republic. Pezinok : INTERCEDU, [2023]. 89 s. Dostupné na internete: https://www.intercedu.com/projects/vedecke-clanky/57 (VEGA č. 2/0163/20 : Migrácia na území SR od vzniku SR – dynamika migračných tokov s krajinami EÚ a OECD) Typ: GHG
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Pražská kaplnka svätého Václava - jej relácie k francúzskym dejinám a literatúre = Prague Chapel of St. Wenceslas - its sessions on French history and literature. In Studia Capuccinorum Boziniensia. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2023, roč. 9, č. 8, s. 222-231. ISSN 2585-8025. Typ: AEDA
 • HOLFORD, John - BOYADJIEVA, Pepka - CLANCY, Sharon - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. Adult Education, Learning Citizens, and the Lessons of Enliven. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 405-425. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_16 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HOLFORD, John - CLANCY, Sharon - BOYADJIEVA, Pepka - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. Preface. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. xi-xviii. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: BEE
 • Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Editors: John Holford, Pepka Boyadjieva, Sharon Clancy, Günter Hefler, Ivana Studená. 1. vyd. Cham : Palgrave Macmillan, 2023. 467 p. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: FAI
  Citácie:
  [3.1] BOEREN, Ellen. Conceptualizing Lifelong Learning Participation. Theoretical Perspectives and Integrated Approaches. In Internationales Jahrbuch der Erwachsenenbildung. Researching Participation in Adult Education 2023. Bielefeld: wbv Publikation - wbv Media GmbH & Co. KG, 2023. s. 17-31. ISBN 978-3-7639-7391-0. Dostupné na: https://doi.org/10.3278/I73910W002.
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. The Migration Flows of Foreign Students in Slovakia. In BEE Conference: 8th Business & Entrepreneurial Economics 2023, 01 - 04 June, Brijuni National park, Croatia. Editors: Marko Kolaković, Tin Horvatinović & Ivan Turčić. - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2023, p. 101-107. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. ENIS - ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe : ENIS - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice. BEE conference : Business & Entrepreneurial Economics) Typ: AFC
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. Reputation of Slovak Universities in the World Rankings. In ECONOMIC POLICY: proceedings of the International Scientific Conference, September 5-7, 2023 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic. Editors: Marta Blaštíková, Tomáš Bouchal, Lenka Fabíková. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2023, p. 117-128. ISBN 978-80-87291-34-4. ISSN 2788-2012. Dostupné na internete: https://www.narodacek.cz/wp-content/uploads/2023/11/Proceedings-of-the-International_Scientific_Conference_F.pdf (ENIS - ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe : ENIS - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice. VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: AFC
 • KORYTÁROVÁ, Katarína. Final Energy Use in Building Sector in the Slovak Republic. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR), 2023, vol. 15, no. 1, p. 5-24. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2022.15.001 Typ: ADFB
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - AMERSDORFER, Peter - DANKOVÁ, Zuzana - CHOVANEC, Miroslav - KVIETIKOVÁ, Ivica. Potenciálne efekty systémového biobankovania na Slovensku = Potential effects of systemic biobanking in Slovakia. In Onkológia, 2023, roč. 18, č. 2, s. 147-152. ISSN 1336-8176. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - AMERSDORFER, Peter - DANKOVÁ, Zuzana - JANOVČÍK, Michal - LUTTEROVÁ, Martina - KOVÁČOVÁ, Katarína - KVIETIKOVÁ, Ivica. Biobanking in Slovakia: A Qualitative Survey of Academic and Clinical Stakeholders on Perceived Benefits. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2022, vol. 14, no. 2, p. 28-43. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2022.14.006 (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - BALOG, Miroslav. Review of Indicators in the Context of Biobanking. In Biopreservation and Biobanking, 2023, vol. 21, no. 4, pp. 318-326. (2022: 1.6 - IF, Q3 - JCR, 0.526 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1947-5535. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/bio.2022.0073 (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADMA
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - POLAČKOVÁ, Zuzana - DOKUPILOVÁ, Dušana - JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav - PORUBČINOVÁ, Martina. Economic Aspects of Rare Diseases: Unequal Access To Benefits from Research Advancements. In Economic and Social Development : 91st International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings. Editors: Sanda Rasic Jelavic, Maria do Rosario Anjos, Diana Plantic Tadic. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023, p. 30-38. ISSN 1849-7535. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • KOVÁČOVÁ, Lucia - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Explaining the gaps between Roma and non Roma job-seekers in the access to employment programmes in Slovakia. In Evaluation on Rural and Territorial Development, Urban Development : PROFEED book3. - Brussels : European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, 2023, s. 93-97. ISBN 978-80-89524-87-7. (COST Action CA20112 : konferencia. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: AFH
 • MORAN, Alexandra - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Výskum: Vysielanie pracovníkov zo Slovenska sa potýka s nedostatkom informácií. In Euractiv [elektronický dokument], 25.10. 2023, s. [1-4]. ISSN 1337-0235. Dostupné na internete: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/opinion/vyskum-vysielanie-pracovnikov-zo-slovenska-sa-potyka-s-nedostatkom-informacii/ (101059290 : INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov) Typ: GHG
 • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - ŽILINČÍKOVÁ, Zuzana. Examining labour market hierarchies in Slovakia from the perspective of intra-EU migration and return. In Journal of Ethnic and Migration Studies, 2023, vol. 49, no. 16, pp. 4140-4168. (2022: 3.3 - IF, Q1 - JCR, 1.435 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1369-183X. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2207338 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HUYNH, Hai Hien, VO, Duc Hong. The Effects of Migration on Unemployment: New Evidence from the Asian Countries. In Sustainability, ISSN 2071-1050. 2023, vol. 15, no. 14, Article Number: 11385. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su151411385., Registrované v: WOS
  [1.1] LESCHKE, Janine, WEISS, Silvana. Labour market hierarchies between intra-EU migrants: why do mobile workers from the EU-West obtain better jobs and wages than those from the EU-East?. In Journal of Ethnic and Migration Studies, ISSN 1369-183X. 2023, vol. 49, no. 16, SI, pp. 4092-4119., Registrované v: WOS
 • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - MORAN, Alexandra - KOVÁČOVÁ, Lucia - STUDENÁ, Ivana. INFO-POW: Assessment of the channels of information and their use in the posting of workers. Country Report Slovakia. Rec. Sonila Danaj, Eszter Zolyomi, and Elif Naz Kayran. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, Institute for Forecasting, Slovak Academy of Sciences, 2023. 75 p. Dostupné na internete: <https://www.euro.centre.org/publications/detail/4801 > (101059290 : INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov) Typ: AGI
 • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - LENAERTS, Karolien - STUDENÁ, Ivana - ŠTEFÁNIK, Miroslav - TOBBACK, Ilse - VANGEEL, Noah. The Role of Industrial Relations and Social Dialogue in Improving Adult Learning Outcomes and Equity. CELSI Research Report No. 54. Bratislava : Central European Labour Studies Institute (CELSI), 2023. 45 p. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/ISKILL_D2.1.-Role-of-Industrial-Relations-and-Social-Dialogue_Final_V2.pdf (VS/2021/0208 : I SKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: GAI
 • NEMCOVÁ, Edita - FIFEKOVÁ, Elena. The EU Industrial Policy in the Period of External Shocks. In ECONOMIC POLICY: proceedings of the International Scientific Conference, September 5-7, 2023 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic. Editors: Marta Blaštíková, Tomáš Bouchal, Lenka Fabíková. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2023, p. 204-212. ISBN 978-80-87291-34-4. ISSN 2788-2012. Dostupné na internete: https://www.narodacek.cz/wp-content/uploads/2023/11/Proceedings-of-the-International_Scientific_Conference_F.pdf (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: AFC
 • NEŽINSKÝ, Eduard. Frontier Approach to Environmental Efficiency: Least-Distance Benchmarks for Slovakia. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR), 2023, vol. 15, no. 1, pp. 25-35. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2023.15.002 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADFB
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav - FICERI, Ondrej. Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Tematické zisťovanie. Recenzenti: Tomáš Hrústič, Boris Vaňo. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., [2022]. 167 s. ISBN 978-80-89524-78-5 Typ: AAB
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - DOKUPILOVÁ, Dušana - ŠKOBLA, Daniel. Komunitné centrá na Slovensku (Hodnotenie Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza) [Community centers in Slovakia]. Recenzenti: Jan Grill, Mario Rodríguez Polo. Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2023. 51 s. ISBN 978-80-89524-89-1 Typ: AAB
 • POLAČKOVÁ, Zuzana. Posúdenie kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatňovanie povinného predprimárneho vzdelávania v roku 2022 = Assessment of the capacity of kindergarden schools in municipalities wirh a marginalized roma community to implement compulsory pre-primary educiation in 2022. In Aktuálny stav rómskych štúdií III. Editori: Roman Čonka, Jana Gáborová Kroková ; recenzenti: Eduard Lukáč, Peter Káša. 1. vyd. - Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2023, s. 78-89. ISBN 978-80-89614-90-5. (Aktuálny stav rómskych štúdií III. : medzinárodná vedecko-odborná konferencia) Typ: AFD
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - BLIZMAN SERVILOVÁ, Veronika. What the activation programme brings to the most disadvantaged young people? Budapest ; Bratislava : HÉFTA : Slovak Business Agency, 2023. 38 p. Dostupné na internete: https://lostmillennials.eu/activities/performing-evaluation-of-initiatives Typ: GAI
 • PORUBČINOVÁ, Martina - GAJNIAK, Ondrej. Sustainable Development Strategies in Construction 4.0. In The SDGs and Entrepreneurship. First Edition. - Ankara : Detay Yayıncılık, 2023, pp. 77-98. ISBN 978-605-254-824-0. Typ: ABC
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Expectations of participants in biobanking research - review study = Očakávania participantov v biobankingovom výskume - prehľadová štúdia. In International Journal of Health, New Technologies and Social Work : Medzinárodný vedecký časopis zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacích metód, pedagogiky a sociálnej práce, 2023, roč. 18, č. 1, s. 25-36. ISSN 1336-9326. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • PORUBČINOVÁ, Martina - GAJNIAK, Ján Florián. Psychologické poradenstvo a pomoc študentom technických vysokých škôl na Slovensku a v medzinárodnom porovnaní. In Kontexty kultúry a turizmu, 2022, roč. 15, č. 2, s. 67-82. ISSN 1337-7760. Typ: ADFB
 • SLAVÍKOVÁ, Nikoleta. Labour migration of Roma from the perspective of the family. In Evaluation on Rural and Territorial Development, Urban Development : PROFEED book3. - Brussels : European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, 2023, s. 90-102. ISBN 978-80-89524-87-7. (COST Action CA20112 : konferencia. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: AFH
 • STOJILOVSKA, Ana - DOKUPILOVÁ, Dušana - GOUVEIA, João Pedro - BAJOMI, Anna Zsófia - TIRADO-HERRERO, Sergio - FELDMÁR, Nóra - KYPRIANOU, Ioanna - FEENSTRA, Mariëlle. As essential as bread: fuelwood use as a cultural practice to cope with. In Energy Research & Social Science, 2023, vol. 97, article number: 102987. (2022: 6.7 - IF, Q1 - JCR, 2.171 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2214-6296. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102987 (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] KOZUCH, A., CYWICKA, D., ADAMOWICZ, K., WIERUSZEWSKI, M., WYSOCKA-FIJOREK, E., KIELBASA, P. The Use of Forest Biomass for Energy Purposes in Selected European Countries. In Energies, ISSN 1996-1073. 2023, vol. 16, no. 15, Article number: 5776., Registrované v: WOS
 • STUDENÁ, Ivana - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Adult learning policies within almps in Slovakia: accessibility and regional differences. In Evaluation on Rural and Territorial Development, Urban Development : PROFEED book3. - Brussels : European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, 2023, s. 98-101. ISBN 978-80-89524-87-7. (COST Action CA20112 : konferencia. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: AFH
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte. Recenzenti: Jitka Langhamrová, Luděk Šídlo. 1 vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022. 144 s. Dostupné na internete: http://khist.ff.ucm.sk/docs/Pokracujuca_transformacia_rodinne_reprodukcne_spravanie_Slovensko_SPROCHA_TISLIAR.pdf. ISBN 978-80-89524-77-8 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien na Slovensku vo výsledkoch sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 = Women´s Fertility in Slovakia in the Results of the 2021 Population and Housing Census. In Slovenská štatistika a demografia, 2023, roč. 33, č. 1, s. 22-36. ISSN 1210-1095. (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien rómskej národnosti na Slovensku podľa výsledkov sčítania obyvateľov 2021 = Fertility of women of Roma nationality in Slovakia according to the results of the Population and Housing Census 2021. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2023, roč. XIX, č. 1, s. 62-74. ISSN 1336-7420. (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Tri desaťročia transformácie plodnosti v Česku a na Slovensku v prierezovom a generačnom pohľade = Three Decades of Fertility Transformation in Czechia and Slovakia in a Cross-Sectional and Cohort Perspective. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2023, roč. 65, č. 2, s. 65-83. (2022: 0.5 - IF, 0.204 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0011-8265. Dostupné na: https://doi.org/10.54694/dem.0317 (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Typ: ADMA
 • WALLACE, Claire** - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - LEON, Margarita - O’REILLY, Jacqueline - BLOME, Constantin - BUSSI, Margarita - FAITH, Becky - FINNEY, Mark - LESCHKE, Janine - RUFFA, Chiara - RUSSELL, Emma - AHSCHØYEN, Mi - THURER, Matthias - UNT, Marge - VERDIN, Rachel. Governmentality Versus Community: The Impact of the COVID Lockdowns. In International Journal of Community Well-Being, 2023, vol. 6, no. 3, pp. 223-240. ISSN 2524-5295. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42413-023-00189-7 Typ: ADMB
  Citácie:
  [3.1] KHATIBI, Maryam, HOPLER, Ruth, AKSUMER, Gizem. Coping Strategies of the Inhabitants of Collaborative and Regular Housing Arrangements during the COVID-19 Pandemic: An Emerging Conceptual Re-elaboration of the Underlying Mechanisms through an Integrative Literature Review. Research Square, 2023. 28 p. Dostupné na: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3303416/v1.
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus